Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Academic Writing + prezentacja danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3501-KOG-AWS2 Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Academic Writing + prezentacja danych
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, kognitywistyka, stacjonarne, pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.50 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem kursu jest przygotowanie studentów do naukowych wystąpień publicznych w języku angielskim oraz nauka pisania podstawowych tekstów naukowych (abstrakt, raport z badań, posterów, recenzji) w języku angielskim.

Pełny opis:

Kurs składa się z dwóch, uzupełniających się części. Pierwsza poświęcona jest kształtowaniu umiejętności formułowania specyficznych dla dyskursu naukowego. Związane są one zarówno z poszerzeniem słownictwa technicznego, jak i dłuższych struktur charakterystycznych dla języka mówionego i pisanego. Druga część poświęcona jest rozwijaniu umiejętności pisania podstawowych form przydatnych na początku drogi naukowej: streszczeń, raportów laboratoryjnych, recenzji. Osobne zajęcia zostaną poświęcone omówieniu zasad przygotowywania plakatów i wystąpień.

Szacowana liczba godzin, które student powinien przeznaczyć na osiągnięcie efektów uczenia się: 30h (konwersatorium) + 45h pracy własnej.

Zakres poszczególnych tematów

1. Rhetorical Functions in Academic Speaking and Writing

- exemplification and classification

- tables and charts

- describing processes, developments and operations

- comparison

- generalisation

- introduction and conclusion

2. Argumentation in Speaking and Writing

- expressing reasons and explanations

- referring to data

- degrees of certainty

- arguing and discussing

3. Academic Writing I

- reprinting

- citation and references

- paraphrasing

4. Academic Writing II

- organisation

- writing paragraphs

- abstracts

- genres: laboratory reports, case-studies, book reviews, posters

Literatura:

Joseph M. Williams, Style: Toward Clarity and Grace

Charles Lipson, How to Write a B.A. Thesis: A practical guide from your first ideas to your finished paper

Evans V. "Successful Writing: Proficiency”, Express Publishing

Langan J. "English Skills", McGraw-Hill Humanities

Efekty uczenia się:

nabyta wiedza

- wie, jak należy cytować źródła informacji, stosując trafne parafrazy i nie popełniając plagiatu [K_W19]

- zna różnice między językiem pisanym a mówionym oraz między potocznym a naukowym [K_W10]

nabyte umiejętności

- umie przygotować jasne i zwięzłe prezentacje [K_U19, K_U20, K_U21, K_U22, K_U23]

- potrafi parafrazować i podsumowywać w języku obcym [K_U11, K_U21, K_U22, K_U23]

- potrafi przeprowadzić argumentację w języku obcym [K_U05, K_U06, K_U23]

- umie przedstawić w języku obcym wyniki badań [K_U20, K_U23]

nabyte kompetencje społeczne

- umie podjąć dyskusję w języku obcym [K_K10, K_K11]

- sprawnie funkcjonuje w sytuacji ekspozycji społecznej [K_K09]

- jasno, zrozumiale dla innych i przekonywająco formułuje swoje wypowiedzi w języku obcym [K_K02, K_K07]

- potrafi pracować w grupie, posługując się językiem angielskim [K_K03, K_K04, K_K08]

Metody i kryteria oceniania:

ocena wystawiana na podstawie prac pisemnych oraz przygotowanej prezentacji / plakatu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kuś
Prowadzący grup: Paweł Wolak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Wolak
Prowadzący grup: Paweł Wolak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.