Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Licencjacki grupowy projekt badawczy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3501-KOG-LGPB2 Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Licencjacki grupowy projekt badawczy
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, kognitywistyka, stacjonarne, pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 9.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

W ramach grupowego projektu badawczego studenci w kilkuosobowych grupach przygotowują oraz wykonują samodzielnie projekt badawczy z zakresu kognitywistyki. Założeniem projektu jest jego interedyscyplinarność – projekt powinien zawierać zarówno treści psychologiczno/empiryczne, jak i treści filozoficzne oraz powinien zostać opracowany z użyciem narzędzi informatycznych, które studenci opanowali podczas pierwszych dwóch lat studiów.

Pełny opis:

W ramach grupowego projektu badawczego studenci w kilkuosobowych grupach przygotowują oraz wykonują projekt badawczy z zakresu szeroko pojętej kognitywistyki. Studenci uczestniczą w interdyscyplinarnych projektach naukowych – projekt powinien zawierać zarówno treści psychologiczno/empiryczne, jak i treści filozoficzne oraz powinien zostać opracowany z użyciem narzędzi informatycznych, które studenci opanowali podczas pierwszych dwóch lat studiów.

Prace nad grupowym projektem badawczym zakładają spotkania robocze z udziałem nadzorującego grupę koordynatora oraz pracę własną lub w grupach nad projektem. Spotkania mają charakter praktyczny – służą omawianiu bieżących zagadnień związanych z badaniem i dyskutowaniu technicznych problemów związanych z jego przeprowadzaniem.

Efektem grupowego projektu badawczego powinno być interdyscyplinarne badanie z zakresu kognitywistyki razem z jego dokumentacją, wraz z indywidualnym opisem wkładu każdego z uczestników, który stanowi podstawę pracy licencjackiej.

Literatura:

.

Efekty uczenia się:

Student zna:

- Metody badawcze wykorzystywane w kognitywistycznych projektach badawczych , [K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W17, W_18, K_W19, W_20]

- Praktyczne problemy związane z projektowaniem, przeprowadzaniem i analizowaniem wyników badania [K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W17, W_18, K_W19, W_21]

Student potrafi:

- Opracować badanie z wykorzystaniem interdyscyplinarnej metodologii [K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U09, K_U10, K_U11, K_U15, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, K_U20, K_U21]

- Przeprowadzić badanie na podstawie wcześniej skonstruowanego zarysu teoretycznego, z wykorzystaniem wiedzy nt. metodologii badań empirycznych oraz narzędzi informatycznych [K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U09, K_U10, K_U11, K_U15, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, K_U20, K_U21]

Nabyte kompetencje społeczne

- Współpracować z grupą badaczy w celu wspólnego opracowania narzędzi oraz przeprowadzenia interdyscyplinarnego badania kognitywistycznego [K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11]

Metody i kryteria oceniania:

OD 2020/2021

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest przedstawienie raportu końcowego z rocznych prac zespołu.

Ocena wystawiana jest z całorocznej pracy przez opiekuna projektu. Opiekun bierze pod uwagę jakość pracy wykonanej przez studenta w czasie roku działania zespołu.

DO 2019/2020

Ocena wystawiana na podstawie realizacji zadań wyznaczonych przez osobę kierującą projektem.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt badawczy, 120 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kuś
Prowadzący grup: Bartosz Maćkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt badawczy - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt badawczy, 120 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kuś
Prowadzący grup: Katarzyna Kuś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt badawczy - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.