Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia języka II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3501-KOG-MS1-FJ2 Kod Erasmus / ISCED: 08.102 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Filozofia języka II
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Przedmioty modułu specjalizacyjnego 1, kognitywistyka, stacjonarne, pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Student powinien znać podstawy logiki I rzędu, powinien znać angielski, przynajmniej biernie, w stopniu umożliwiającym lekturę filozoficznych tekstów anglojęzycznych

Skrócony opis:

W trakcie zajęć student będzie miał okazję zapoznać się z tymi zaawansowanymi badaniami filozoficznymi nad językiem, które wiążą się bezpośrednio z kognitywistyką.

Pełny opis:

W trakcie zajęć student będzie miał okazję zapoznać się z tymi zaawansowanymi badaniami filozoficznymi nad językiem, które wiążą się bezpośrednio z kognitywistyką. W szczególności planowane jest omówienie następujących bloków tematycznych:

[1] Semiotyka: syntaktyka, semantyka i pragmatyka

[2] Język a inne systemy znaków

[3] Pojęcia i teorie znaczenia wyrażeń

Literatura:

Andy Clark, „Magic Words: How Language Augments Human Computation”

Terrence Deacon, Symbolic Species,

Jerry Fodor, Theory of Content and Other Essays,

Jerry Fodor, Język myśli

Sperber, Dan/Wilson, Deirdre Relevance: Communication and Cognition, (2 wydanie)

Robert Stalnaker, Context and Content

Joanna Szwabe, Odbiór komunikatu jako zadanie poznawcze

Marek Tokarz, Argumentacja, perswazja, manipulacja,

Efekty uczenia się:

Nabyta wiedza

zna odmienne hipotezy dotyczące odbioru i przetwarzania komunikatów językowych [K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W08, K_W10]

zna i rozumie pojęcie intencjonalności pierwotnej i wtórnej [K_W01, K_W04, K_W05, K_W06, K_W08, K_W10]

wie, na czym polegają związki między myśleniem a językiem [K_W01, K_W04, K_W05, K_W06, K_W08, K_W10, K_W13]

zna problemy związane z rekonstrukcją formy logicznej wypowiedzi sformułowanych w języku naturalnym [K_W01, K_W04, K_W05, K_W06, K_W08, K_W10]

Nabyte umiejętności

potrafi analizować procesy odbioru i przerwarzania komunikatów w zależności od przyjmowanej teorii. [K_U01, K_U02, K_U09, K_U10]

potrafi wskazać konsekwencje przyjmowania poszczególnych teorii ujmujących związki między językiem a myśleniem [K_U01, K_U02, K_U09, K_U10]

[K_U01, K_U02, K_U06, K_U10 ]

potrafi analizować formę logiczną wypowiedzi języka naturalnego [K_U01, K_U02, K_U09, K_U10 ]

Nabyte kompetencje społeczne: wykład

ma umiejętność słuchania ze zrozumieniem [K_K02]

ma umiejętność funkcjonowania w sytuacji ekspozycji społecznej [K_K02]

Nabyte kompetencje społeczne: ćwiczenia

ma umiejętność pracy w grupie [K_K03,

ma umiejętność funkcjonowania w sytuacji ekspozycji społecznej [K_K07, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11]

ma umiejętność przekonywającego formułowania swoich poglądów i argumentów [K_K02, K_K07, K_K08, K_K09]

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: pisemne komentarze lub kolokwium

Wykład: egzamin. Warunkiem możliwości podejścia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Ciecierski
Prowadzący grup: Tadeusz Ciecierski, Dominik Dziedzic
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Ciecierski
Prowadzący grup: Tadeusz Ciecierski, Dominik Dziedzic
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.