Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sztuczna inteligencja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3501-KOG-SI Kod Erasmus / ISCED: 11.402 / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji
Nazwa przedmiotu: Sztuczna inteligencja
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, kognitywistyka, stacjonarne, pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Znajomość języka angielskiego, podstawowe umiejętności programowania

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zaznajomienie studentów z klasycznymi technikami stosowanymi w informatyce do rozwiązywania problemów tradycyjnie rozumianej sztucznej inteligencji. Główne tematy to: inteligentni agenci, wnioskowanie w logice, przeszukiwanie, uczenie maszynowe, planowanie.

Pełny opis:

Podstawowym celem zajęć jest przedstawienie głównych idei, które pojawiły się w badaniach nad sztuczną inteligencją w ciągu ostatnich 50 lat. Idee te przyświecały próbom stworzenia inteligentnego agenta (robota), który zbiera informacje ze środowiska i podejmuje stosowne działania. Przejście od percepcji do działania wymaga reprezentacji wiedzy, rozumowania i wnioskowania (logicznego lub probabilistycznego), planowania i uczenia, a wdrażane było w logice lub sieciach neuronowych. Istotnym elementem zajęć będzie też omówienie założeń metodologicznych klasycznej sztucznej inteligencji i konkurencyjnych rozwiązań w postaci inteligencji ucieleśnionej i umiejscowionej.

Zakres poszczególnych tematów wspólny dla ćwiczeń i wykładu

1. Wprowadzenie: historia dyscypliny i pojęcie inteligentnego agenta.

2. Wnioskowanie w logice: Wnioskowanie wprzód i wstecz. Wnioskowanie przez rezolucję. Poprawność i zupełność procedur wnioskowania. Efektywność wnioskowania.

3. Planowanie.

4. Wiedza niepewna i rozumowanie probabilistyczne: twierdzenie Bayes’a i sieci bayesowskie

5. Uczenie: indukcja, systemy regułowe, sieci neuronowe

6. Problemy metodologiczne tradycyjnej sztuczna inteligencji: problem ramy w ujęciu logicznym i filozoficznym, krytyka Dreyfusa, inteligencja ucieleśniona i umiejscowiona

Literatura:

Literatura podstawowa:

Artificial Intelligence. A Modern Approach. Stuart J. Russell and Peter Norvig Prentice Hall. ISBN: 0-13-790395-2

Efekty uczenia się:

nabyta wiedza

- student zna podstawowe, klasyczne algorytmy stosowane do wnioskowania w sztucznej inteligencji [K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W09]

- student zna zasady działania systemów planowania [K_W01, K_W03, K_W09]

- student zna zasady reprezentacji i wnioskowania o wiedzy niepewnej [K_W01, K_W03, K_W06, K_W09]

- student zna podstawowe metody uczenia maszynowego [K_W01, K_W03, K_W04, K_W06, K_W09]

- student potrafi wskazać najistotniejsze bariery, na jakie napotykają badania nad zbudowaniem inteligentnego agenta [K_W01, K_W03]

nabyte umiejętności

- student potrafi zapisać proste zdania w postaci stosownej reprezentacji logicznej i przeprowadzić w niej wnioskowanie [K_K01, K_U03, K_U08, K_U09]

- potrafi opisać metodę generowania planu założonego działania i wskazać na bariery tej metody [K_U03, K_U08]

- potrafi odróżnić i ocenić efektywność konkurencyjnych systemów uczenia maszynowego [K_U03, K_U08, K_U09]

- potrafi posługiwać się pojęciami używanymi przez badaczy sztucznej inteligencji [K_U01]

- potrafi wskazać i uzasadnić zalety i wady konkurencyjnych założeń metodologicznych w sztucznej inteligencji [K_U01, K_U08]

nabyte kompetencje społeczne

- student umie uważnie słuchać wypowiedzi innych osób, a także brać udział w dyskusji [K_K02, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11]

Metody i kryteria oceniania:

wykład: egzamin pisemny (100%)

ćwiczenia: aktywna praca na zajęciach

Liczba dopuszczalnych nieobecności podlegających usprawiedliwieniu: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Wasilewski
Prowadzący grup: Wojciech Jaworski, Dominik Ślęzak, Piotr Wasilewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-18 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Wasilewski
Prowadzący grup: Piotr Wasilewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.