Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3501-KOG-SL Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, kognitywistyka, stacjonarne, pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podczas seminarium studenci uczą się przygotowywać opracowania naukowe interesujących ich problemów z zakresu szeroko rozumianej kognitywistyki, które będą podstawią ich pracy licencjackiej.

Seminarium składa się z trojakiego rodzaju spotkań:

a) spotkania, w ramach których poszczególne osoby lub grupy badawcze grupy referują postępy swoich prac oraz dyskutują napotkane problemy;

b) spotkań o charakterze warsztatowym, na których studenci poznają podstawy przygotowywania różnego rodzaju opracowań naukowych (praca licencjacka, bibliografia naukowa, abstrakt konferencyjny, prezentacja konferencyjna);

c) studenckiej konferencji kognitywistycznej, na której studenci przedstawiają wyniki swoich prac.

Pełny opis:

Podczas seminarium studenci uczą się przygotowywać opracowania naukowe interesujących ich problemów z zakresu szeroko rozumianej kognitywistyki, które będą podstawią ich pracy licencjackiej. Seminarium składa się z trojakiego rodzaju spotkań:

a) spotkania, w ramach których poszczególne osoby lub grupy badawcze grupy referują postępy swoich prac oraz dyskutują napotkane problemy;

b) spotkań o charakterze warsztatowym, na których studenci poznają podstawy przygotowywania różnego rodzaju opracowań naukowych (praca licencjacka, bibliografia naukowa, abstrakt konferencyjny, prezentacja konferencyjna);

c) studenckiej konferencji kognitywistycznej, na której studenci przedstawiają wyniki swoich prac.

Efekty uczenia się:

NABYTA WIEDZA:

Student zna:

• narzędzia teoretyczne do tworzenia teorii naukowych z zakresu kognitywistyki, [K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W19]

• ograniczenia i trudności związane z interdyscyplinarnym podejściem do zagadnień umysłu i poznania [K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W19]

• sposoby wykorzystania aparatury pojęciowej z różnych dziedzin nauk kognitywntych [K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W19]

• zasady tworzenia opracowań naukowych zagadnień teoretycznych i badawczych [K_W02, K_W19]

NABYTE UMIEJETNOŚCI

Student potrafi:

• opracować zarys badania na podstawie założeń teoretycznych [K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U09, K_U10, K_U15, K_U16, K_U18, K_U19, K_U21]

• stworzyć projekt badania lub zaproponować wyjaśnienie, w których korzysta się z osiągnięć nauk kognitywnych (psychologii / filozofii / informatyki / lingwistyki), aby opisać pewne zjawisko związane z umysłem i poznaniem [K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_U07, K_U09, K_U10, K_U11, K_U19, K_U21]

• Przygotować plakat dotyczący uzyskanych wyników badawczych lub prezentację multimedialną, która będzie pomocą przy ich przedstawianiu na forum publicznym [K_U02, K_U04, K_U10, K_U11, K_U20, K_U21, K_U22]

• Napisać abstrakt będący zgłoszeniem wystąpienia na konferencję [K_U02, K_U11, K_U20, K_U21, K_U22]

• Przygotować bibliografię zgodnie z odpowiednimi standardami edytorskimi do opracowywanego przez siebie zagadnienia [K_U02, K_U11, K_U19, K_U22]

NABYTE KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student potrafi:

• argumentować za daną koncepcją [K_K02, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11]

• pracować systematycznie i samodzielnie nad projektem [K_K04, K_K05, K_K06]

• znajdywać literaturę na potrzebny mu temat [K_K01, K_K11]

• zdobywać teoretyczne informacje i przekładać je na praktykę [K_K02, K_K11]

• przedstawić w sposób jasny i uporządkowany wyniki swojej pracy na forum publicznym [K_K02, K_K07, K_K08, K_K09]

• sformułować swoje pytania i zastrzeżenia do przedstawianych przez innych problemów i ich rozwiązań, potrafi brać udział w rzeczowej dyskuskji [K_K02, K_K07, K_K10, K_K11]

Metody i kryteria oceniania:

Zob. opis zajęć w danym cyklu

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 60 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Komorowska-Mach, Katarzyna Kuś, Marek Pokropski
Prowadzący grup: Joanna Komorowska-Mach, Katarzyna Kuś, Marek Pokropski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

KRYTERIA OCENIANIA

Warunkiem koniecznym zaliczenia zajęć jest nieopuszczenie większej liczby spotkań seminaryjnych niż 2 w semestrze oraz przygotowanie dwóch wystąpień podsumowujących wyniki pracy nad licencjatem.

Ocena:

• wygłoszenie dwóch referatów na zajęciach: 50%

• przygotowanie abstraktu wystąpienia na konferencję: 15%

• przygotowanie przykładowej bibliografii do opracowywanych zagadnień: 5%

• przygotowanie i wygłoszenie referatu / wystąpienia posterowego podczas konferencji: 20%

• udział w przygotowaniu studenckiej konferencji kognitywistycznej: 10%

Skala ocen

5! (cel.) – 95% lub najlepsza osoba w grupie

5 (bdb.) – od 90%

4+ (db. plus) – od 82%

4 (db.) – od 75%

3+ (dst. plus) - od 68%

3 – (dst.) od 60%

2 – (ndst.) mniej niż 60%

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Komorowska-Mach
Prowadzący grup: Joanna Komorowska-Mach, Mateusz Łełyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.