Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do filozofii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3501-KOG-WF Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Wstęp do filozofii
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, kognitywistyka, stacjonarne, pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

brak

Skrócony opis:

Zajęcia będą wprowadzeniem do lektury tekstów filozoficznych i dyskusji nad stawianymi od wieków pytaniami ontologicznymi, epistemologicznymi i aksjologicznymi. Uczestnicy zajęć nabędą umiejętność interpretacji i analizy tekstów, argumentacji, stawiania pytań oraz krytycznego odniesienia się do dyskutowanych poglądów.

Pełny opis:

Zajęcia będą wprowadzeniem do lektury tekstów filozoficznych i dyskusji nad stawianymi w filozofii od wieków pytań ontologicznych, epistemologicznych i aksjologicznych. Głównym celem zajęć jest wykształcenie umiejętności: interpretacji, argumentacji, dyskusji, stawiania pytań, krytyki.

Na zajęciach omówione zostaną główne problemy i koncepcje filozoficzne, które w dużym stopniu ukształtowały współczesny dyskurs naukowy. W wyborze tematów zajęć zostanie położony nacisk na problemy związane z szeroko rozumianym problemem poznania i umysłu.

W ramach zajęć studenci będą czytać zarówno teksty historyczne, przedstawiające problemy i koncepcje filozoficzne, jak i prace współczesne zawierające krytykę stanowisk historycznych oraz ukazujące aktualny horyzont danego zagadnienia.

Szacowana liczba godzin, które student powinien przeznaczyć na osiągnięcie efektów uczenia się: 30h (w sali) + 45h pracy własnej.

Wybrane tematy zajęć

2016/2017

1. Filozofia i jej dziedziny

2. Racjonalizm

3. Empiryzm

4. Percepcja

5. Umysł i ciało

6. Problem indukcji

7. Co możemy wiedzieć? Rodzaje wiedzy

8. Źródła i granice poznania

9. Nauka i jej metody

10. Wiedza moralna

11. Dowody na istnienie Boga i problem zła

12. Wartości i działanie moralne

2014/2015, 2015/2016

1. Koncepcje i metody uprawiania filozofii

2. Empiryzm, sceptycyzm, racjonalizm

3. Percepcja

4. Źródła poznania moralnego

5. Problem indukcji

6. Co możemy wiedzieć? Rodzaje wiedzy

7. Źródła i granice poznania

8. Nauka i jej metody

9. Czy umysł to komputer?

10. Świadomość, tożsamość i strumień przeżyć

11. Dowody na istnienie Boga i problem zła

12. Wartości i działanie moralne

Literatura:

Wybrana literatura:

1. R. Descartes, Medytacje o pierwszej filozofii

2. J. Locke, Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego (fragm.)

3. D. Hume Badania dotyczące zasad moralności (fragm.)

4. D. Hume, Badania dotyczące rozumu ludzkiego (fragm.)

5. I. Kant, Prolegomena, (fragm.)

6. M. Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji (fragm.)

7. W. James, Wstęp do psychologii (fragm.)

8. T. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych (fragm.)

9. J. Mackie, Zło a wszechmoc, w: Filozofia religii, red. Chwedeńczuk, Warszawa 1997

10. C. Popper Wiedza hipotetyczna. Moje rozwiązanie problemu indukcji

11. M. Horkheimer, Społeczna funkcja filozofii.

Wybrana literatura pomocnicza:

1. B. Russell, "Problemy filozofii", Warszawa 2003.

2. J. Hospers, „Wprowadzenie do analizy filozoficznej”, Warszawa 2001.

3. K. Ajdukiewicz, "Zagadnienia i kierunki filozofii", Antyk 2003.

4. T. Nagel, "Co to wszystko znaczy? Bardzo krótkie wprowadzenie do filozofii", Warszawa 1993.

Pełna lista lektur zostanie podana na zajęciach.

2014/2015, 2016/2017

Wybrane teksty źródłowe:

1. R. Descartes, Medytacje o pierwszej filozofii

2. J. Locke, Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego (fragm.)

3. D. Hume, Badania dotyczące rozumu ludzkiego (fragm.)

4. C. Popper, Wiedza hipotetyczna. Moje rozwiązanie problemu indukcji

5. D. Hume, Badania dotyczące zasad moralności (fragm.)

6. I. Kant, Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki, która będzie mogła wystąpić jako nauka, (fragm.)

7. T. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych (fragm.)

8. J. Searle, Czy komputery mogą myśleć?

9. M. Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji (fragm.)

10. W. James, Wstęp do psychologii (fragm.)

11. M. Horkheimer, Społeczna funkcja filozofii

Wybrana literatura pomocnicza:

1. B. Russell, "Problemy filozofii", Warszawa 2003.

2. J. Hospers, „Wprowadzenie do analizy filozoficznej”, Warszawa 2001.

3. K. Ajdukiewicz, "Zagadnienia i kierunki filozofii", Antyk 2003.

4. T. Nagel, "Co to wszystko znaczy? Bardzo krótkie wprowadzenie do filozofii", Warszawa 1993.

Pełna lista lektur zostanie podana na zajęciach.

Efekty uczenia się:

nabyta wiedza

- zna polską i angielską podstawową terminologię filozoficzną [K_W01, K_W03]

- wie, jakie istnieją podstawowe dyscypliny filozoficzne i rozumie relacje między nimi [K_W02, K_W04, K_W05, K_W12]

- zna i rozumie tezy głównych stanowisk filozoficznych w dziedzinie epistemologii, etyki i filozofii umysłu [K_W04, K_W05, K_W08, K_W12]

nabyte umiejętności

- potrafi analizować informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych [K_U02, K_U19]

- potrafi interpretować omawiane teksty filozoficzne i odnosić poruszaną w nich problematykę do oceny sytuacji życia codziennego [K_U05, K_U06, K_U17, K_U22]

- potrafi wyjaśnić, na czym polega rola refleksji filozoficznej w kognitywistyce [K_U01]

- analizuje argumentacje, potrafi zidentyfikować podstawowe tezy i założenia [K_U05, K_U06, K_U11]

- potrafi zaprezentować argumentację i bronić ją przed krytyką [K_U05, K_U06]

nabyte kompetencje społeczne

- jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany poglądów pod wpływem argumentacji [K_K01, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10]

- potrafi prowadzić rzeczową i kulturalną dyskusję [K_K05, K_K08, K_K10, K_K11]

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach, praca pisemna.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 72 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Pokropski
Prowadzący grup: Filip Gołaszewski, Katarzyna Kuś, Marek Pokropski, Maciej Żurawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20"

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 72 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Poręba
Prowadzący grup: Bartosz Działoszyński, Magdalena Gawin, Wojciech Kozyra, Marcin Poręba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.