Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Estetyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3501-NZ-F20-2 Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Estetyka
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Przedmioty fakultatywne, studia niestacjonarne zaoczne, drugiego stopnia
Przedmioty fakultatywne, studia niestacjonarne zaoczne, pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 10.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Kurs skupia się na prześledzeniu wpływu klasycznych dociekań z zakresy estetyki filozoficznej na teorię i praktykę sztuki współczesnej. Szczególnie interesować nas będzie problematyka filozoficzna i antropologiczna związana z kategorią obrazu. Prowadzić będziemy badania nad fenomenologią i hermeneutyką obrazu, problematyką materialności obrazu, relacji pomiędzy obrazem a tekstem, powierzchnią i głębiom obrazu, rolą koloru, widzialnością i wizualnością. Poddamy również analizie filozoficzno-antropologicznej różne typy obrazów. Celem zajęć jest zbadanie najważniejszych kontekstów filozoficznych współczesnej praktyki artystycznej a także określenie, do jakiego stopnia filozoficzne teorie umożliwiają zrozumienie stanowisk artystycznych, rozwijających się od czasu narodzin europejskiego modernizmu.

Pełny opis:

Kurs skupia się na prześledzeniu wpływu klasycznych dociekań z zakresy estetyki filozoficznej na teorię i praktykę sztuki współczesnej. Szczególnie interesować nas będzie problematyka filozoficzna i antropologiczna związana z kategorią obrazu. Prowadzić będziemy badania nad fenomenologią i hermeneutyką obrazu, problematyką materialności obrazu, relacją pomiędzy obrazem a tekstem, powierzchnią i głębią obrazu, rolą koloru, widzialnością i wizualnością, problematyką czasu i przestrzeni. Poddamy również analizie filozoficzno-antropologicznej różne typy obrazów. Celem zajęć jest zbadanie najważniejszych kontekstów filozoficznych współczesnej praktyki artystycznej a także określenie, do jakiego stopnia filozoficzne teorie umożliwiają zrozumienie stanowisk artystycznych, rozwijających się od czasu narodzin europejskiego modernizmu. Naszym celem jest zaznajomienie studentów z tradycją filozoficznych prób zgłębienia problematyki obrazu, twórczości artystycznej, związku pomiędzy zmysłowością a uczuciowością, relacji między wartościami estetycznymi a doświadczeniem estetycznym, autonomii estetyki wobec rozstrzygnięć ontologicznych i epistemologicznych.

Literatura:

Literatura pomocnicza do wykładu oraz literatura do ćwiczeń zostanie podana na pierwszym spotkaniu. Teksty oraz wybrane materiały wizualne będą udostępnione na platformie edukacyjnej.

Efekty uczenia się:

Nabyta wiedza:

- wszechstronnie zna i dogłębnie rozumie wybrane kierunki i stanowiska współczesnej filozofii w zakresie estetyki

- ma szeroką wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach we współczesnej estetyce oraz teoriach sztuki

Nabyte umiejętności:

- samodzielnie interpretuje tekst filozoficzny, komentuje i konfrontuje tezy pochodzące z różnych tekstów

- twórczo wykorzystuje wiedzę filozoficzną i metodologiczną w formułowaniu hipotez i konstruowaniu krytycznych argumentacji w odniesieniu do praktyk i z zjawisk artystycznych

Nabyte kompetencje społeczne:

- uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym, interesuje się nowatorskimi koncepcjami filozoficznymi w powiązaniu z innymi częściami życia kulturalnego i społecznego

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie pisemnego opracowania wybranego problemu filozoficznego z przygotowanego zestawu oraz krótkiej rozmowy egzaminacyjnej (lista lektur zostanie podana). Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Dopuszczalna liczba nieobecności podlegających usprawiedliwieniu: 2

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 36 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 36 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Schollenberger, Anna Wolińska
Prowadzący grup: Piotr Schollenberger, Anna Wolińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.