Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Problemy filozofii eksperymentalnej: badania replikacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3501-PFE19-S Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Problemy filozofii eksperymentalnej: badania replikacyjne
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Seminaria
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria monograficzne

Założenia (opisowo):

Student ukończył podstawowy kurs logiki oraz ogólnej metodologii lub epistemologii

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium poświęcone jest problematyce badań replikacyjnych w filozofii eksperymentalnej.

Seminarium ma charakter badawczy. W semestrze drugim seminarzyści będą w zespołach opracowywać i realizować własne projekty badawcze w paradygmacie filozofii eksperymentalnej.

Pełny opis:

W naukach społecznych trwa obecnie kryzys replikacyjny – próby powtórzenia wcześniejszych, publikowanych i uznawanych za miarodajne badań, w wielu przypadkach nie potwierdzają pierwotnych wyników. W trakcie seminarium będziemy badać, jak dalece problem ten dotyczy filozofii eksperymentalnej, która korzysta z metod zapożyczonych od nauk społecznych.

Pierwszy semestr obejmował będzie 1) krótkie wprowadzenie w tematykę filozofii eksperymentalnej; 2) omówienie podstawowych zagadnień i metod związanych z badaniami replikacyjnymi; 3) studium literatury przedmiotu na temat udanych i nieudanych badań replikacyjnych w filozofii eksperymentalnej. Omawiane będą m.in. spektakularne negatywne replikacje badań Weinberga i in. (2001) oraz Swain i in. (2008), dotyczące wpływu niepożądanych czynników na intuicje epistemiczne, ale także badania, które w sposób systematyczny się replikują: odkrycia Knobe’a (2003) na temat „efektu efektu ubocznego” czy Machery’ego i in. (2004) na temat różnic międzykulturowych w intuicjach semantycznych.

Semestr zimowy zostanie poświęcony na zapoznanie się z najważniejszymi wynikami badań replikacyjnych dotychczas zrealizowanych w nurcie filozofii eksperymentalnej, jak również nabycie podstawowej wiedzy metodologicznej na temat planowania i prowadzenia badań w paradygmacie filozofii eksperymentalnej.

Szczegółowa lista zagadnień (semestr I):

BLOK I: Wprowadzenie do filozofii eksperymentalnej - intuicje filozoficzne i ich rola w filozofii

- Nadelhoffer T., Nahmias E. (2007) The past and future of experimental philosophy, „Philosophical Explorations” 10, 123-149.

- Knobe, Joshua & Nichols, Shaun (2007) An experimental philosophy manifesto. In Joshua Knobe & Shaun Nichols (eds.) “Experimental Philosophy”, Oxford University Press. pp. 3-14.

BLOK II: Badania replikacyjne – charakterystyka metodologiczna

- Brandt M. J., IJzerman, H. Dijksterhuis, A., Farach, F. J., Geller, J., Giner-Sorolla, R., Grange, J. A., Perugini, M., Spies, J. R., van 't Veer, A. (2014) The Replication Recipe: What makes for a convincing replication? “Journal of Experimental Social Psychology” vol. 50, 217-224.

- Cohen, J. (1992). Statistical Power Analysis “Current Directions in Psychological Science” 1(3), 98–101.

- Pancholi, B., Dunne, M. & Armstrong, R. (2009) Sample size estimation and statistical power analyses. https://www.researchgate.net/publication/265399772_Sample_size_estimation_and_statistical_power_analyses

- Shelby, Lori & Vaske, Jerry. (2008). Understanding Meta-Analysis: A Review of the Methodological Literature “Leisure Sciences” 30, 96-110.

BLOK III: Duże projekty replikacyjne w filozofii i psychologii eksperymentalnej

- Collaboration, Open Science (2015) Estimating the Reproducibility of Psychological Science “Science” 349 (6251).

- Cova, F., Strickland, B., Abatista, A. et al. (2018) Estimating the Reproducibility of Experimental Philosophy “Review of Philosophy and Psychology” https://doi.org/10.1007/s13164-018-0400-9

BLOK IV: Replikacje badań z okresu wczesnej filozofii eksperymentalnej – Weinberg et al. (2001)

- Weinberg J. M., Nichols S., Stich S. (2001) Normativity and epistemic intuitions, „Philosophical Topics” 29(1-2), 429-460.

- Seyedsayamdost H. (2015) On Normativity and Epistemic Intuitions: Failure of Replication, „Episteme” 12 (1), 95-116.

- Kim M., Yuan Y. (2015) No Cross-Cultural Differences in the Gettier Car Case Intuition: A Replication study of Weinberg et al. 2001, „Episteme” 12(3), 355-361.

BLOK V: Replikacje badań z okresu wczesnej filozofii eksperymentalnej – Knobe (2003)

- Knobe, J. (2003). Intentional action and side effects in ordinary language “Analysis” 63, 190-193.

- Wright, Jennifer Cole & Bengson, John (2009). Asymmetries in judgments of responsibility and intentional action. “Mind and Language” 24 (1):24-50.

- Pinillos, N. Ángel ; Smith, Nick ; Nair, G. Shyam ; Mun, Cecilea & Marchetto, Peter (2011). Philosophy's New Challenge: Experiments and Intentional Action. “Mind and Language” 26 (1):115-139.

BLOK VI: Replikacje badań z okresu wczesnej filozofii eksperymentalnej – Machery et al. (2004)

- Machery, E., Mallon, R., Nichols, S., & Stich, S. P. (2004). Semantics, cross-cultural style “Cognition” 92(3), B1-B12.

- Beebe, James R. Undercoffer, R. (2016). Individual and Cross-Cultural Differences in Semantic Intuitions: New Experimental Findings “Journal of Cognition and Culture”16 (3-4): 322-357.

- Sytsma, J., Livengood, J., Sato, R., & Oguchi, M. (2015). Reference in the land of the rising sun: A cross-cultural study on the reference of proper names “Review of Philosophy and Psychology” 6(2), 213-230.

BLOK VII: Replikacje badań z okresu wczesnej filozofii eksperymentalnej – Swain et al. (2008)

- Swain, S., Alexander, J., and Weinberg, J. M. (2008) The Instability of Philosophical Intuitions: Running Hot and Cold on Truetemp “Philosophy and Phenomenological Research” 76 (1): 138–55.

- Ziółkowski, A. (2019) The Stability of Philosophical Intuitions: Failed Replications of Swain et al. (2008) “Episteme”, w druku.

BLOK VIII: Replikacje efektów demograficznych

- Buckwalter, W., & Stich, S. (2014) Gender and philosophical intuition “Experimental philosophy” 2, 307-346.

- Seyedsayamdost, Hamid, (2015) On Gender and Philosophical Intuition: Failure of Replication and Other Negative Results “Philosophical Psychology” 28(5): 642–673.

- Adleberg, Toni, Morgan Thompson, & Eddy Nahmias (2015) Do men and women have different philosophical intuitions? Further data “Philosophical Psychology” 28(5): 615–641.

W semestrze letnim zadaniem seminarzystów będzie zespołowe (zespoły 2-4 osobowe) zaprojektowanie i przygotowanie badań empirycznych z zakresu filozofii eksperymentalnej. Następnie studenci będą mieli za zadanie przygotowane przez siebie badania przeprowadzić oraz przeanalizować i zinterpretować uzyskane wyniki. Etapem końcowym będzie przygotowanie raportu z badań.

Literatura:

BLOK I: Wprowadzenie do filozofii eksperymentalnej - intuicje filozoficzne i ich rola w filozofii

- Nadelhoffer T., Nahmias E. (2007) The past and future of experimental philosophy, „Philosophical Explorations” 10, 123-149.

- Knobe, Joshua & Nichols, Shaun (2007) An experimental philosophy manifesto. In Joshua Knobe & Shaun Nichols (eds.) “Experimental Philosophy”, Oxford University Press. pp. 3-14.

BLOK II: Badania replikacyjne – charakterystyka metodologiczna

- Brandt M. J., IJzerman, H. Dijksterhuis, A., Farach, F. J., Geller, J., Giner-Sorolla, R., Grange, J. A., Perugini, M., Spies, J. R., van 't Veer, A. (2014) The Replication Recipe: What makes for a convincing replication? “Journal of Experimental Social Psychology” vol. 50, 217-224.

- Cohen, J. (1992). Statistical Power Analysis “Current Directions in Psychological Science” 1(3), 98–101.

- Pancholi, B., Dunne, M. & Armstrong, R. (2009) Sample size estimation and statistical power analyses. https://www.researchgate.net/publication/265399772_Sample_size_estimation_and_statistical_power_analyses

- Shelby, Lori & Vaske, Jerry. (2008). Understanding Meta-Analysis: A Review of the Methodological Literature “Leisure Sciences” 30, 96-110.

BLOK III: Duże projekty replikacyjne w filozofii i psychologii eksperymentalnej

- Collaboration, Open Science (2015) Estimating the Reproducibility of Psychological Science “Science” 349 (6251).

- Cova, F., Strickland, B., Abatista, A. et al. (2018) Estimating the Reproducibility of Experimental Philosophy “Review of Philosophy and Psychology” https://doi.org/10.1007/s13164-018-0400-9

BLOK IV: Replikacje badań z okresu wczesnej filozofii eksperymentalnej – Weinberg et al. (2001)

- Weinberg J. M., Nichols S., Stich S. (2001) Normativity and epistemic intuitions, „Philosophical Topics” 29(1-2), 429-460.

- Seyedsayamdost H. (2015) On Normativity and Epistemic Intuitions: Failure of Replication, „Episteme” 12 (1), 95-116.

- Kim M., Yuan Y. (2015) No Cross-Cultural Differences in the Gettier Car Case Intuition: A Replication study of Weinberg et al. 2001, „Episteme” 12(3), 355-361.

BLOK V: Replikacje badań z okresu wczesnej filozofii eksperymentalnej – Knobe (2003)

- Knobe, J. (2003). Intentional action and side effects in ordinary language “Analysis” 63, 190-193.

- Wright, Jennifer Cole & Bengson, John (2009). Asymmetries in judgments of responsibility and intentional action. “Mind and Language” 24 (1):24-50.

- Pinillos, N. Ángel ; Smith, Nick ; Nair, G. Shyam ; Mun, Cecilea & Marchetto, Peter (2011). Philosophy's New Challenge: Experiments and Intentional Action. “Mind and Language” 26 (1):115-139.

BLOK VI: Replikacje badań z okresu wczesnej filozofii eksperymentalnej – Machery et al. (2004)

- Machery, E., Mallon, R., Nichols, S., & Stich, S. P. (2004). Semantics, cross-cultural style “Cognition” 92(3), B1-B12.

- Beebe, James R. Undercoffer, R. (2016). Individual and Cross-Cultural Differences in Semantic Intuitions: New Experimental Findings “Journal of Cognition and Culture”16 (3-4): 322-357.

- Sytsma, J., Livengood, J., Sato, R., & Oguchi, M. (2015). Reference in the land of the rising sun: A cross-cultural study on the reference of proper names “Review of Philosophy and Psychology” 6(2), 213-230.

BLOK VII: Replikacje badań z okresu wczesnej filozofii eksperymentalnej – Swain et al. (2008)

- Swain, S., Alexander, J., and Weinberg, J. M. (2008) The Instability of Philosophical Intuitions: Running Hot and Cold on Truetemp “Philosophy and Phenomenological Research” 76 (1): 138–55.

- Ziółkowski, A. (2019) The Stability of Philosophical Intuitions: Failed Replications of Swain et al. (2008) “Episteme”, w druku.

BLOK VIII: Replikacje efektów demograficznych

- Buckwalter, W., & Stich, S. (2014) Gender and philosophical intuition “Experimental philosophy” 2, 307-346.

- Seyedsayamdost, Hamid, (2015) On Gender and Philosophical Intuition: Failure of Replication and Other Negative Results “Philosophical Psychology” 28(5): 642–673.

- Adleberg, Toni, Morgan Thompson, & Eddy Nahmias (2015) Do men and women have different philosophical intuitions? Further data “Philosophical Psychology” 28(5): 615–641.

Efekty uczenia się:

F1 - odniesienie efektów kształcenia przedmiotowych do efektów kształcenia filozoficznych studiów pierwszego stopnia

F2 - odniesienie efektów kształcenia przedmiotowych do efektów kształcenia filozoficznych studiów drugiego stopnia

K1 - odniesienie efektów kształcenia przedmiotowych do efektów kształcenia kognitywistycznych studiów pierwszego stopnia

Nabyta wiedza:

- zna podstawowe pojęcia filozofii eksperymentalnej, potrafi się nimi posługiwać, zna terminologię w języku polskim i angielskim (F1_W03, F1_W05, F1_W07; F2_W03, F2_W05; K1_W01, K1_W08)

- zna zarówno klasyczne, jak i najnowsze zagadnienia podejmowane w badaniach z zakresu filozofii eksperymentalnej (F1_W07, F1_W08, F1_W09; F2_W06, F2_W07, F2_W08, F2_W09, K1_W08, K1_W13)

- rozumie związki filozofii eksperymentalnej z innymi naukami, zna miejsce filozofii eksperymentalnej w obrębie filozofii i nauk o poznaniu (F1_W02, F1_W06, F1_W17; F2_W02; F2_W06, F2_W08, F2_W13; K1_W01 K1_W03, K1_W04)

- zna metody badawcze i strategie argumentacyjne właściwe dla filozofii eksperymentalnej (F1_W1, F1_W10, F1_W12; F2_W08, F2_W11, K1_W02, K1_W05)

Nabyte umiejętności:

- potrafi zbudować własną argumentację za wybranym stanowiskiem (F1_U05, F1_U07, F1_U08, F1_U09, F1_U16, F1_U18; F2_U08; K1_U05)

- potrafi przygotować wystąpienie ustne związane z tematyką zajęć, opierające się o samodzielną interpretację tekstu filozoficznego (F1_U01, F1_U03, F1_U04; F2_U02, F2_U04, F2_U05; K1_U01, K1_U21)

- umie korzystać z podstawowych narzędzi statystycznej obróbki danych wykorzystywanych w filozofii eksperymentalnej - testu chi-kwadrat, testów t-Studenta, testów Z, analizy wariancji, współczynnika korelacji (F1_U08, F1_U09; F2_U03, F2_U09; K1_U02, K1_U15)

- potrafi zaprojektować proste badanie filozoficzno-eksperymentalne oparte na metodzie scenariuszowej, przeprowadzić je i zinterpretować uzyskane wyniki (F1_U01, F1_U11, F1_U13, F1_U17; F2_U02, F2_U03, F2_U10, F2_U14, F2_U15; K1_U03, K1_U04, K1_U07, K1_U09, K1_U10, K1_U15, K1_U16, K1_U22)

Nabyte kompetencje społeczne:

- posiada podstawowe umiejętności z zakresu wystąpień publicznych (F1_K02, F1_K03, K1_K08, K1_K09, K1_K10, K1_K11)

- potrafi komunikować swoje stanowisko w sposób asertywny, bez wchodzenia w spór z adwersarzami (F1_K02, F1_K03; K1_K10, K1_K11)

- potrafi wspólnie z zespołem zrealizować prosty projekt badawczy, w tym zaplanować wspólne działania oraz podzielić się zadaniami (F1_K04, F1_K05, F1_K10; F2_K02, F2_K06; K1_K03, K1_K04)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia są nie więcej niż 2 nieobecności w semestrze.

Ocena zostanie wystawiona na podstawie:

- przygotowania i wygłoszenia referatu (30% oceny),

- przygotowania koreferatu (15% oceny),

- aktywności na zajęciach (15% oceny).

- przygotowania, przeprowadzenia i opisania badania z zakresu filozofii eksperymentalnej (zadanie realizowane w zespole, 40% oceny)

Skala ocen:

5! (cel.) – 95% lub najlepsza osoba w grupie

5 (bdb.) – od 90%

4+ (db. plus) – od 80%

4 (db.) – od 75%

3+ (dst. plus) - od 65%

3 – (dst.) od 60%

2 – (ndst.) mniej niż 60%

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mieszko Tałasiewicz, Adrian Ziółkowski
Prowadzący grup: Mieszko Tałasiewicz, Adrian Ziółkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.