Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawowe pytania bioetyki II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3501-PPB202-M Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Podstawowe pytania bioetyki II
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Wykłady monograficzne
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (opisowo):

Znajomość angielskiego pozwalająca na czytanie tekstów w tym języku

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentek i studentów z bioetyką – czym jest, jak powstała, jakie zagadnienia obejmuje swoim zakresem, jakich metod używa. Zajęcia stanowią kontynuację przedmiotu „Podstawowe pytania bioetyki I”. Do uczestnictwa nie jest jednak wymagane ich wcześniejsze zaliczenie.

Pełny opis:

Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentek i studentów z bioetyką – czym jest, jak powstała, jakie zagadnienia obejmuje swoim zakresem, jakich metod używa. Podczas zajęć prowadzonych przez grono wykładowczyń i wykładowców kierunku studiów bioetyka (w Instytucie Filozofii), a także badaczek i badaczy zajmujących się akademicką bioetyką, studenci będą mieli okazję zaznajomić się z podstawowymi pytaniami, problemami i konfliktami pojawiającymi się w różnych sferach tej interdyscyplinarnej dziedziny, takich jak: etyka kliniczna, etyka badań naukowych, etyka prokreacji, etyka końca życia, etyka nowych technologii, etyka zwierząt, socjologia i antropologia medycyny, prawo medyczne. Udział w zajęciach dostarczy ponadto studentom wiedzy teoretycznej oraz podstawowych narzędzi pojęciowych niezbędnych do zrozumienia tych właśnie pytań, problemów i konfliktów oraz związanych z nimi stanowisk, argumentów i ocen moralnych.

Zajęcia stanowią kontynuację przedmiotu „Podstawowe pytania bioetyki I”. Do uczestnictwa nie jest jednak wymagane ich wcześniejsze zaliczenie.

Literatura:

P. Łuków, T. Pasierski, Etyka medyczna z elementami filozofii, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014

J. Różyńska, W. Chańska (red.), Bioetyka, Wolters Kluwer, Warszawa 2013

H. Kuhse, P. Singer, (eds.) A companion to bioethics, Oxford: Wiley-Blackwell 2009

Dodatkowa literatura będzie podawana przez indywidualnych prowadzących przed zajęciami.

Efekty uczenia się:

Nabyta wiedza:

Student/ka:

- zna i rozumie genezę, historię oraz interdyscyplinarną naturę bioetyki

- rozumie rolę bioetyki w praktyce i rozwoju nauk biomedycznych i innych bionauk

- zna podstawową terminologię bioetyczną (z zakresu poruszanych działów) w języku polskim

- zna wybrane podstawowe współczesne problemy oraz perspektywy teoretyczne i badawcze wybranych działów bioetyki (m. in. etyki klinicznej, etyki badań naukowych, etyki prokreacji, etyki końca życia, etyki nowych technologii, etyki środowiska naturalnego, etyki zwierząt);

- rozumie rolę refleksji etycznej i bioetycznej dla rozwoju nauki i techniki, rozwoju społeczeństw demokratycznych i pluralistycznych oraz dla kształtowania się więzi społecznych opartych na poszanowaniu godności i podstawowych praw człowieka

Nabyte umiejętności:

Student/ka:

- potrafi identyfikować, interpretować i analizować podstawowe argumenty dotyczące problemów i konfliktów etycznych występujące w zakresie wybranych działów bioetyki

- potrafi poprawnie stosować poznaną terminologię bioetyczną

- potrafi wykrywać zależności pomiędzy kształtowaniem się idei bioetycznych a procesami społecznymi i kulturalnymi

Nabyte kompetencje społeczne:

Student/ka:

- docenia wartość dyskusji, w szczególności w środowisku interdyscyplinarnym

- docenia wartość znaczenia refleksji bioetycznej dla rozwoju cywilizacji europejskiej

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian pisemny

Dopuszczalna liczba nieobecności podlegających usprawiedliwieniu: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Łuków
Prowadzący grup: Anna Alichniewicz, Katarzyna Bielińska-Kowalewska, Maria Boratyńska, Weronika Chańska, Anna Chowaniec-Rylke, Emilia Kaczmarek, Katarzyna Korbacz, Paweł Łuków, Joanna Różyńska, Joanna Wysocka-Andrusiewicz, Maciej Zając, Jakub Zawiła-Niedźwiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.