Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Social Philosophy: the key problems of modernity

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3501-SPPM19-S Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Social Philosophy: the key problems of modernity
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria monograficzne

Założenia (opisowo):

(tylko po angielsku) Student should know the history of philosophy.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem seminarium jest poddanie refleksji kluczowych współcześnie problemów filozofii społecznej związanych przede wszystkim z przekształceniami w polu technologii i komunikacji oraz z konsekwencjami działalności człowieka na ziemi. W związku z tym przenalizowane zostaną problemy pojęciowe związane z: nowoczesnością jako projektem filozoficznym, przekształceniami komunikacyjnymi, rozwojem technologicznym oraz antropocenem.

Pełny opis:

Celem seminarium jest poddanie refleksji kluczowych problemów współczesnej filozofii społecznej związanych z szeroko rozumianą nowoczesnością i konsekwencjami przemian modernizacyjnych (społecznych, technologicznych, politycznych). Po pierwsze, refleksji poddane zostanie pojęcie modernizmu, postmodernizmu i hipermodernizmu jako wyrazu trudności definicyjnych w określeniu specyfiki nowoczesności. Po drugie, przeanalizowane zostaną przemiany komunikacyjne związane z rozwojem mediów masowych w polu kultury, sztuki i polityki. Po trzecie, pod dyskusję poddane zostaną przemiany technologiczne w kontekście pojęcia nowoczesności i rozszerzania się wspólnoty o aktorów nie-ludzkich. Po czwarte, wskazując na problemy posthumanizmu i transhumanizmu rozważone zostanie pojęcie antropocenu jako epoki widocznego wpływu człowieka na jego środowisko, jak i jako opisu nowoczesnej kondycji ludzkiej. Seminarium zakłada, że niektóre z pozycji bibliograficznych analizowane będą na kilku zajęciach skłaniając uczestników do niespiesznej lektury. Ponadto sylabus w zależności od zainteresowań uczestników i dynamiki dyskusji będzie poszerzany o publikacje poruszające kolejne wątki i problemy.

Literatura:

MODERNITY

-J. Habermas, Modernity – An Incomplete Project.

-J-F. Lyotard, The Postmodern Condition: A Report on Knowledge.

-A. Borgmann, Crossing the Postmodern Divide, p. 20-109.

COMMUNICATION

-V. Flusser, Into the Universe of Technical Images.

-R. Fidler, Mediamorphosis. Understanding New Media, ch. 2, 3.

-S. Hjarvard, The mediatization of culture and technology, ch. 2.

-S. Heidenreich, “The Situation After Media” In: Media after Kittler, eds. E. Ikoniadou, S. Wilson.

-J. Ranciere, The Politics of Aesthetics. The Distribution of the Sensible.

-R. Innis, Pragmatism and the Forms of Sense, part 2.

-H. Jenkins, D. Thorburn (eds.), Democracy and New Media.

TECHNOLOGY

-P. Brey, Theorizing Modernity and Technology.

-A. Feenberg, “Modernity Theory and Technology Studies: Reflections on Bridging the Gap” In: Modernity and Technology, eds. T. Misa, P. Brey, A. Feenberg.

-P-P. Verbeek, Resistance is Futile: Toward a Non-Modern Democratization of Technology.

-L. Winner, Autonomous Technology. Technics out-of-Control as a Theme of Political Thought, ch. 4, 5.

-E. Neely, Machines and the Moral Community.

ANTHROPOCENE

-N. Bostrom, The future of the humanity In: New Waves in Philosophy of Technology, eds. J.K.B. Olsen, E. Selinger, S. Riis.

-J. Habermas, The future of human nature, p. 44-67.

-U. Beck, The Metamorphosis of the World. How Climate Change is Transforming Our Concept of the World.

-C. Hamilton, C. Bonneuil, F. Gemenne, The Antropocene and the Global Environmental Crisis. Rethinking Modernity in a New Epoch.

Efekty uczenia się:

Wiedza: Student ma wiedzę o kluczowych problemach współczesnej filozofii społecznej.

Umiejętności: Student potrafi odnieść zdobytą wiedzę do współczesnych problemów podejmowanych w filozofii społecznej, ale także szerzej, w debacie publicznej. Student rozumie ciągłość określonych pojęć filozoficznych i potrafi formułować związane z nimi problemy.

Kompetencje społeczne: Student potrafi dostrzec problemy w życiu społecznym i odnieść je do pojęć filozoficznych.

Metody i kryteria oceniania:

obecność, aktywność, referat albo esej z lektury

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.