Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Szkoła moderatorów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3501-SZM18-K-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Szkoła moderatorów
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Chęć podnoszenia własnych umiejętności w prowadzeniu zajęć; mile widziana praktyka własna w uczeniu innych lub organizowaniu spotkań, debat innych osób, a przynajmniej chęć robienia tego

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Pierwotnie zadaniem „Szkoły moderatorów” było przygotowanie uczestników do prowadzenia spotkań i debat, które pomogą w lepszym przepływie informacji i sprawniejszej komunikacji między uczestnikami spotkań. To się nie zmieniło, ale doświadczenia z dotychczasowych 4 cykli zmieniły akcenty. Praca na zajęciach jest praca na tym, co wnoszą uczestnicy, praca nad ich samoświadomością i ta droga, czyli rozmowy, analizy i ćwiczenia jest podstawowa. Dodatkowo trzeba napisać o politycznym i etycznym nastawieniu całego cyklu, którego celem nadrzędnym jest wykształcenie u uczestników przydatnych umiejętności moderatorskich.

Pełny opis:

„Szkoła moderatorów” ma charakter bardzo praktyczny i poznawczy. Studenci będą uczestniczyć lub już uczestniczą w różnych spotkaniach jako nauczyciele, prowadzący zebrania, uczestnicy. Umiejętność efektywnego przeprowadzenia grupy przez wspólną dyskusję zakończoną np. wypracowaniem wspólnego stanowiska lub pozyskaniem opinii wydaje się jedną z cenniejszych kwalifikacji we współczesnym społeczeństwie. Podczas zajęć uczestnicy zostaną zapoznani z różnymi typami spotkań (informacyjne, konsultacyjne, decyzyjne). Poznają sposoby dobrego zaplanowania, przygotowania i zrealizowania spotkania. Przewodnim tematem zajęć będzie osoba moderatora, jego rola, cele do osiągnięcia przez niego i narzędzia do zastosowania (np. pytania). Odrębny blok będzie też poświęcony technikom komunikacyjnym przydatnym w prowadzeniu spotkań (np. parafrazy, podsumowywania, potwierdzenie, zachęcenie, lustrzane odbicie, równoważenie). Szeroko zaś rozumianym kontekstem jest sfera publiczna.

Po 5 cyklach zajęć trzeba powtórzyć to, co napisano w opisie podstawowym. Pierwotnie zadaniem „Szkoły moderatorów” było przygotowanie uczestników do prowadzenia spotkań i debat, które pomogą w lepszym przepływie informacji i sprawniejszej komunikacji między uczestnikami spotkań. To się nie zmieniło, ale dotychczasowe doświadczenia z znacząco zmieniły akcenty. Praca na zajęciach jest pracą na tym, co wnoszą uczestnicy, pracą nad ich samoświadomością i ta droga, czyli przez rozmowy, analizy i ćwiczenia jest podstawowa. Jest to praca bardzo twórcza i bardzo żywa dla wszystkich uczestników, dająca też okazję do spotkania z samym sobą i drugim człowiekiem, a także do odkrywania siebie i innych. Dodatkowo trzeba podkreślić polityczne i etyczne nastawienie całego cyklu, którego celem nadrzędnym jest wykształcenie u uczestników przydatnych umiejętności moderatorskich.

Literatura:

Zajęcia mają przede wszystkim charakter warsztatowy, praktyczny, ew. lektury będą dotyczyć np. sposobów zadawania pytań czy umiejętności słuchania innych. Niemniej teoretyczną podstawą zajęć będą prace m. in. J. Habermasa, H. Arendt, G. Simmla, M. Bachtina i in.

Efekty uczenia się:

Nabyta wiedza:

Po zakończeniu warsztatów student ma wiedzę dotyczącą pracy i roli moderatora.

Nabyte umiejętności:

Dysponuje bazowymi umiejętności moderatora. Potrafi zaplanować spotkanie, zna podstawowe narzędzia pracy moderatora i techniki komunikacyjne.

Nabyte kompetencje społeczne:

Zwiększa swoje kompetencje świadomego i aktywnego członka demokratycznej wspólnoty, która dochodzi do rozwiązań na drodze rozmowy i debaty.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność, obecność, przygotowywanie ćwiczeń, przeprowadzenie własnego minispotkania, napisanie minieseju o moderatorze (5 tys. znaków ze spacjami).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.