Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Translatorium filozoficzne angielskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3501-TR-A1 Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Translatorium filozoficzne angielskie
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Translatoria
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

translatoria

Założenia (opisowo):

Znajomość języka angielskiego. Chęć do pracy nad tłumaczeniem tekstów filozoficznych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Uczestnicy zajęć poznają podstawy warsztatu tłumacza tekstów filozoficznych. Zajęcia będą miały charakter praktyczny, uczestnicy będą wykonywać tłumaczenia fragmentów wybranych wspólnie tekstów filozoficznych i dyskutować o swojej pracy w grupie. Szczególny nacisk zostanie położony na identyfikowanie i rozumienie głównych pojęć tekstu źródłowego oraz na poprawność językową, dobry styl oraz płynność przekładu.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone będą praktycznej nauce tłumaczenia tekstów filozoficznych z języka angielskiego na polski. Przedmiotem pracy będą teksty uzgodnione z uczestnikami i odzwierciedlające ich zainteresowania filozoficzne.

Szczególny nacisk zostanie położony na:

– właściwe rozumienie tłumaczonych fragmentów; wyrobienie w uczestnikach poczucia, że tłumaczenie tekstu jest zawsze jego rozumiejącą interpretacją;

– rozpoznawanie kluczowych terminów technicznych w tekstach i konsekwentne budowanie docelowej siatki pojęciowej w języku polskim;

– identyfikowanie cech stylistycznych tekstów źródłowych i szukanie ich stylistycznych odpowiedników w języku polskim;

– świadomość różnic leksykalnych i składniowych między językiem angielskim a polskim: tłumacz nie powinien tworzyć „kalki” syntaktycznej oryginału ani stosować anglicyzmów;

– dbałość o poprawną polszczyznę, a także o zrozumiałość i płynność tworzonego tekstu.

Literatura:

Teksty do tłumaczenia zostaną wybrane w porozumieniu z uczestnikami zajęć, aby odpowiadały ich zainteresowanim i preferencjom.

Teksty teoretyczne:

Barbara Brzezicka, Problematyka przekładu filozoficznego, PWN, Warszawa 2018, rozdz. 1-2

Arkadiusz Belczyk, Poradnik tłumacza, wyd. Dla Szkoły, Bielsko-Biała 2014

Krzysztof Lipiński, Vademecum tłumacza, wyd. Idea, Warszawa 2000

M. Rusinek (red.), O sztuce tłumaczenia, Ossolineum, Wrocław 1955, fragm.

Efekty uczenia się:

Nabyta wiedza:

Uczestnik zajęć:

– pozna podstawową terminologię filozoficzną w języku angielskim,

– pozna reguły edycji tekstu filozoficznego.

Nabyte umiejętności:

Uczestnik zajęć:

– będzie samodzielnie tłumaczył teksty filozoficzne z języka angielskiego na polski,

– nauczy się podstaw profesjonalnej edycji tekstu filozoficznego,

– nauczy się identyfikować główne pojęcia anglojęzycznych tekstów filozoficznych i odnajdować ich polskie odpowiedniki,

– nauczy się unikać najczęstszych błędów translatorskich (anglicyzmy, false friends, kalki składniowe)

– będzie doskonalił umiejętności pisania w języku polskim

– nauczy się korzystać z narzędzi translatorskich (wybór odpowiedniego słownika, tezaurusa, słownika idiomów)

Nabyte kompetencje społeczne:

Uczestnik zajęć:

– wdroży się do samodzielnej pracy w charakterze tłumacza tekstów filozoficznych,

– nauczy się intensywnej pracy w grupie z pełną świadomością własnej roli,

– będzie rozwijał zainteresowania angielskojęzycznym piśmiennictwem filozoficznym,

– pozna sposoby wyszukiwania interesujących go anglojęzycznych autorów i tekstów filozoficznych nieznanych w Polsce,

– rozwinie kompetencje społeczne związane z uczestnictwem w filozoficznym rynku wydawniczym (nawiązywanie kontaktów z zagranicznymi autorami, wydawnictwami i czasopismami, pozyskiwanie praw autorskich)

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie będzie podlegać:

– uczestnictwo w zajęciach i systematyczne wykonywanie zadań domowych

– aktywność podczas zajęć,

– jakość prezentowanych tłumaczeń,

– chęć i zdolność do merytorycznej dyskusji na temat kwestii translatorskich.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Translatorium, 60 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Rychter
Prowadzący grup: Marcin Rychter
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Translatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.