Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do filozofii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3501-WF2-DON Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do filozofii
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, studia dzienne
Przedmioty obowiązkowe, studia dzienne, 1 rok
Punkty ECTS i inne: 9.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot prowadzony jest w czterech grupach konwersatoryjnych, zróżnicowanych pod względem programu i literatury, spośród których student wybiera sobie jedną. W celu zapoznania się ze szczegółowymi opisami poszczególnych grup należy wejść na stronę konkretnej grupy

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zob. opis poszczególnych grup ćwiczeniowych w danym roku akademickim.

Pełny opis:

Zob. opis poszczególnych grup ćwiczeniowych w danym roku akademickim.

Literatura:

Zob. opis poszczególnych grup ćwiczeniowych w danym roku akademickim.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- zna i rozumie na poziomie podstawowym rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury

- ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w stosunku do nauk oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filozofii

- zna ogólne zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych a zmianami w kulturze i społeczeństwie

- ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu dziedziny nauk humanistycznych w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej, metodologicznej i terminologicznej

Umiejętności:

- czyta i interpretuje tekst filozoficzny

- słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów filozoficznych

- poprawnie stosuje poznaną terminologię filozoficzną

- trafnie definiuje pojęcia języka potocznego

- analizuje argumenty filozoficzne, identyfikuje ich kluczowe tezy i założenia oraz wykrywa zależności pomiędzy ich tezami i założeniami

- wykrywa proste zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych a procesami społecznymi i kulturowymi

- artykułuje własne poglądy w sprawach społecznych i światopoglądowych

Kompetencje:

- jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów

- kieruje się rzetelnością i uczciwością w sytuacji prowadzenia sporu filozoficznego

- wykazuje motywację do zaangażowanego uczestnictwa w życiu społecznym

- ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie europejskiego dziedzictwa filozoficznego

Metody i kryteria oceniania:

Zob. opis poszczególnych grup ćwiczeniowych w danym roku akademickim.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin, 128 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Hołówka, Krystyna Krauze-Błachowicz, Włodzimierz Lorenc, Paweł Okołowski
Prowadzący grup: Jacek Hołówka, Krystyna Krauze-Błachowicz, Włodzimierz Lorenc, Paweł Okołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Hołówka, Krystyna Krauze-Błachowicz, Paweł Okołowski, Zofia Rosińska-Zielińska
Prowadzący grup: Jacek Hołówka, Krystyna Krauze-Błachowicz, Paweł Okołowski, Zofia Rosińska-Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.