Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesna filozofia języka i umysłu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3501-WFJU18-S Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Współczesna filozofia języka i umysłu
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria monograficzne

Założenia (opisowo):

Ukończony kurs Logiki I

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium ma charakter badawczy – w jego ramach będziemy analizować wybrane problemy współczesnej filozofii języka i umysłu. Szczególnie mile widziane są osoby, które przygotowują prace dyplomowe (licencjaty, magisteria lub doktoraty) z zakresu współczesnej filozofii języka i umysłu – w trakcie seminarium będzie możliwość omówienia projektów prac, ich fragmentów lub zagadnień i tekstów z nimi związanych.

Pełny opis:

Seminarium ma charakter badawczy – w jego ramach będziemy analizować wybrane problemy współczesnej filozofii języka i umysłu. Szczególnie mile widziane są osoby, które przygotowują prace dyplomowe (licencjaty, magisteria lub doktoraty) z tego zakresu – w trakcie seminarium będzie możliwość omówienia projektów prac, ich fragmentów lub zagadnień i tekstów z nimi związanych.

Przykładowe zagadnienia, które mogą (ale nie muszą) stać się przedmiotem seminarium:

[1] Pojęcie treści językowej i pojęcie treści umysłowej,

Czy jest treść umysłowa? Czym jest treść językowa? Jak ma się jeden rodzaj treści do drugiego? Jakie rodzaje treści można wyróżnić? Treść a warunki prawdziwości. Treść a warunki użycia wyrażenia. Sądy jednostkowe. Teorie sądów.

[2] Użycie i znaczenie wyrażeń,

Użycie i sposób użycia wyrażenia. Rodzaje użyć wyrażeń. Użycie wyrażenia a kategorie gramatyczne i semantyczne. Wyrażenia typy i wyrażenia egzemplarze.

[3] Okazjonalność w języku i myśleniu,

Teoria wyrażeń okazjonalnych Kaplana, jej kontynuacje i krytyki. Intencje i okazjonalność. Przekonania okazjonalne i ich status. Podejście egzemplarzowo-zwrotne do okazjonalności.

[4] Analiza pojęcia intuicji,

Definicje i teorie intuicji. Intuicje a rozumienie. Pojęcie intuicji w filozofii eksperymentalnej.

[5] Pojęcia modalne i ich rola w filozofii języka i umysłu,

Pojęcie superweniencji. Treść i warunki prawdziwości. Argumenty modalne w filozofii języka i umysłu. De re i de dicto. Zagadnienia esencjalizmu i identyczności transświatowej.

Ostateczna lista zagadnień zostanie ustalona z uczestnikami zajęć na ich początku.

Literatura:

Literatura zostanie podana na początku zajęć. Mogą znaleźć się na niej wybrane pozycje z poniższych list:

[1] Pojęcie treści językowej i pojęcie treści umysłowej,

R. Jeshion R. (2010) Singular Thought: Acquaintance, Semantic Instrumentalism and Cognitivism, In Jeshion, R. (ed.), New Essays on Singular Thought ( 105-140), Oxford: Oxford University Press.

T. Merricks, T. 2015. Propositions. Oxford: Oxford University Press.

R. Stalnaker (1999) Context and Content. Oxford University Press

[2] Użycie i znaczenie wyrażeń,

M. Cresswell (1985) Structured Meanings. The MIT Press.

P. Grabarczyk (2017) Directival Theory of Meaning Resurrected. Studia Semiotyczne XXXI(1): 23-44

D. Gutzmann (2015) Use-conditional Meaning, Oxford University Press.

J. Pelc (1971) O użyciu wyrażeń. Polskie Towarzystwo Semiotyczne. Ossolineum

S. Predelli (2012) Meaning without Truth, Oxford University Press.

[3] Okazjonalność w języku i myśleniu,

Boër S. E. and Lycan W. G. (1980) Who, me? The Philosophical Review LXXXIX, 3, 427-466

Cappelen H. and Dever J. (2013) The Inessential Indexical: On the Philosophical Insignificance of Perspective and the First Person. Oxford University Press.

Garcia-Carpintero M. (1998) Indexicals as Token-Reflexives, Mind 107, pp. 529-561.

Kaplan D. (1989) Demonstratives. [w:] Almong, Wettstein, Perry (red.) Themes from Kaplan, Oxford University Press, s. 481-563

Kaplan D. (1989) Afterthoughts [in]: Almog, Perry, Wettstein (eds.), Themes From Kaplan, Oxford, 567-614.

Kijania-Placek K. (2012) Pochwała okazjonalności, Semper.

Kim H. (2010) Two Notions of Indexicality. Semiotica 180(1): 47-67.

Perry J. (2000) The Problem of Essential Indexical and Other Essays. CSLI Publications.

Roberts L.D. (1993) How Reference Works Explanatory Models for Indexicals, Descriptions, and Opacity, SUNY Press.

Stalnaker R. (1999) Context and Content. Oxford University Press

[4] Analiza pojęcia intuicji,

Poręba M. (2001) O sytuacji filozofii współczesnej, Rubikon 3-4 (14-15) 2001

[5] Pojęcia modalne i ich rola w filozofii języka i umysłu,

Chihara Ch. (1998), The Worlds of Possibility, Oxford University Press.

Kripke S. (2011) Philosophical Troubles, Oxford University Press.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

· zna wybrane problemy, strategie argumentacyjne i teorie właściwe przewijające się we współczesnej analitycznej filozofii języka i umysłu

Umiejętności:

· potrafi zwięźle przedstawić problem na piśmie wraz z argumentacją na rzecz jego rozwiązania

· przytacza główne tezy czytanych tekstów i potrafi krytycznie odnieść się do zawartej w nich argumentacji

Kompetencje społeczne:

· potrafi w jasny i zrozumiały sposób prezentować swoje poglądy grupie

Metody i kryteria oceniania:

Wygłoszenie referatu oraz przygotowanie pracy seminaryjnej na wcześniej uzgodniony temat

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Ciecierski
Prowadzący grup: Tadeusz Ciecierski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.