Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ontology A

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3501-WISIP-OA Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Ontology A
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, studia dzienne WISIP
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs jest wprowadzeniem do wybranych zagadnień współczesnej ontologii analitycznej (zwanej również metafizyką). Problemy dyskutowane na zajęciach obejmują następujące zagadnienia: pojęcia istnienia, bycia i identyczności, spór między realizmem a nominalizmem, redukcyjne teorie partykulariów, elementy metafizyki modalności, teoria uprawdziwiaczy, fundowanie metafizyczne, ontologia społeczna, metaontologia. Dyskusje będą ilustrowane tekstami autorstwa współczesnych filozofów analitycznych, takich jak Quine, van Inwagen, Kripke, Lewis, Stalnaker, Smart i in.

Pełny opis:

The course will cover the following core topics in modern analytic metaphysics (ontology):

- What is existence? Two conceptions of existence: property view and quantifier view. Ontological commitments. Numerical identity and qualitative identity (indiscernibility). The Principle of the Identity of Indiscernibles and the Leibniz law.

- Universals and particulars. Realism vs. nominalism. Variants of realism (radical realism, moderate realism) and their connections with semantics (in particular the problem of abstract reference). Russell’s paradox and Bradley’s regress. Variants of nominalism (austere nominalism, metalinguistic nominalism, resemblance nominalism). Trope theory.

- Abstract objects and their definitional characteristics (non-spatiotemporality, mind-dependence, causal inertness). Mereological sets vs. distributive sets. Mathematical objects and their existence.

- Particular objects. The bundle theory of particulars and its problems. Bare substrata. The nuclear theory and the essential vs. accidental properties.

- Modal notions: necessity and possibility. Possible worlds and their interpretations. Modal realism vs. actualism. The necessity of identity. Identification of objects across possible worlds. Rigid designators.

- Metaphysics of truthmakers, truthmakers maximalism, optimalism and nihilism.

- Notion of metaphysical grounding, its relevance to logic, philosophy of mind, and philosophy of language.

- Basic concepts of social ontology.

- The question of the nature of metaphysics, the debate between metaphysical realism and delfationism, methodology of metaphysics.

Literatura:

Textbooks:

M.J. Loux, “Metaphysics: a contemporary introduction”, Routledge 2002,

E.J. Lowe, “A Survey of Metaphysics”, OUP 2002

T. Bigaj, “Metaphysics: a guided tour for beginners”, U. of Warsaw 2012

Readings:

W. van O. Quine, “On what there is”;

P. van Inwagen, “McGinn on Existence”;

M. Black, “The identity of indiscernibles”;

G. Rosen, “Abstract objects”;

J. van Cleve, “Three versions of the bundle theory”;

D. Lewis, “Possible worlds”

R. Stalnaker, “Possible worlds”;

S. Kripke, “Identity and necessity”;

F. Berto, “Impossible Worlds and Propositions: Against the Parity Thesis”;

K. Fine, “Essence and Modality”;

D.M. Armstrong “Truthmakers”;

K. Fine, “Guide to Ground”;

E. Hirsch, “Ontological arguments: interpretive charity and quantifier variance”

G. Rosen, C. Dorr “Composition as a Fiction”;

J. Searle, “What is an Institution?”.

Efekty uczenia się:

Nabyta wiedza:

K_W02, ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do nauk oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filozofii;

K_W03, utrwala i wzbogaca słownictwo oraz doskonali biegłość w języku angielskim na poziomie C1 ESOKJ;

K_W06, zna zależności między głównymi subdyscyplinami filozoficznymi oraz ma uporządkowaną znajomość i zrozumienie głównych kierunków w obrębie tych subdyscyplin;

K_W08, ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych P6S_WG 14 osiągnięciach w obszarze filozofii;

K_W14, zna metody interpretacji tekstu filozoficznego;

Nabyte umiejętności:

K_U03, czyta i interpretuje tekst filozoficzny;

K_U04, słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów filozoficznych oraz posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych;

K_U05, poprawnie stosuje poznaną terminologię filozoficzną;

K_U07, analizuje argumenty filozoficzne, identyfikuje ich kluczowe tezy i założenia oraz wykrywa zależności między ich tezami i założeniami;

K_U08, stosuje podstawowe metody logiczne oraz typowe strategie argumentacyjne;

K_U10, przytacza główne tezy badanych wypowiedzi filozoficznych, stosownie do ich istotności;

Nabyte kompetencje społeczne:

K_K02, jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów;

K_K10, potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Metody i kryteria oceniania:

See a relevant section below

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Tutorial, 45 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Sendłak
Prowadzący grup: Maciej Sendłak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Tutorial - Egzamin
Uwagi:

A final mark is composed of three factors:

1) Test: Each student has to pass three unannounced tests.

2) Essay: A 4000 words essay on one of the chosen metaphysical debates. The maximum score for the essay is 12,5 points.

3) Midterm test: The exam lasts 1 hour and 30 minutes and consists of 5 free-response questions. The maximum score for an answer to an exam question is 2.5 points.

The final mark for tutorials is determined on the basis of the total amount of points for the essay and earned on the exam. The thresholds are the following:

10.00 pts. – 12.50 pts. = satisfactory (3.0)

12.75 – 15.00 = satisfactory plus (3.5)

15.25 – 17.75 = good (4.0)

18.00 – 20.50 = good plus (4.5)

20.75 – 25.00 = very good (5.0)

The final mark for tutorials can be raised by the instructor by one grade maximum in recognition of the student’s engagement, participation, and constructive contribution to the classes.

Number of absences: 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.