Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Znak - Język - Rzeczywistość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3501-ZJR-S Kod Erasmus / ISCED: 08.101 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Znak - Język - Rzeczywistość
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Seminaria
Strona przedmiotu: http://www.pts.edu.pl/page2.php
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria monograficzne

Założenia (opisowo):

Seminarium dla studentów przynajmniej 3 roku.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Łączone seminarium interdyscyplinarne poświęcone różnorodnym aspektom ogólnej teorii znaków. Jest ono kontynuacją seminarium prowadzonego przez ponad 40 lat na Uniwersytecie Warszawskim przez prof. Jerzego Pelca. Wszystkie spotkania seminarium to zarazem odczyty Polskiego Towarzystwa Semiotycznego. Pełna lista odczytów zostanie ogłoszona na początku roku akademickiego (lista odczytów z lat poprzednich (wraz z dodatkowymi materiałami) jest dostępna pod adresem: http://www.pts.edu.pl/index.html). Propozycje tematów odczytów oraz koreferatów można zgłaszać korzystając z formularza dostępnego na stronie: http://www.pts.edu.pl/zg-o--odczyt-na-seminarium.html

UWAGA: w każdym roku akademickim seminarium ZJR jest zupełnie nowym seminarium z niepowtarzalną problematyką.

Pełny opis:

Łączone seminarium interdyscyplinarne poświęcone różnorodnym aspektom ogólnej teorii znaków. Seminarium - zgodnie z swoją tradycją - gości referentów zajmujących się m.in.: filozofią języka, umysłu i działania, logiką, psycholingwistyką, lingwistyką, informatyką,socjolingwistyką, teorią informacji, teorią poznania i ogólną metodologią nauk. Jest ono kontynuacją seminarium prowadzonego przez ponad 40 lat na Uniwersytecie Warszawskim przez prof. Jerzego Pelca. Wszystkie spotkania seminarium to zarazem odczyty Polskiego Towarzystwa Semiotycznego. Pełna lista odczytów zostanie ogłoszona na początku roku akademickiego. Tradycyjnie seminarium gościć będzie referentów z różnych ośrodków akademickich w Polsce i na świecie (informacje o odczytach z zeszłych lat [wraz z ich streszczeniami] dostępne są na stronie: http://www.pts.edu.pl/index.html). Propozycje tematów odczytów oraz koreferatów można zgłaszać korzystając z formularza dostępnego na stronie: http://www.pts.edu.pl/zg-o--odczyt-na-seminarium.html

UWAGA: w każdym roku akademickim seminarium ZJR jest zupełnie nowym seminarium z niepowtarzalną problematyką.

Literatura:

Jest dostosowana do listy zgłoszonych odczytów.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna na poziomie rozszerzonym dotyczącą tematu seminarium terminologię filozoficzną w języku polskim i angielskim, zna poszczególne stanowiska współczesnej filozofii języka i semiotyki dotyczące wybranych aspektów ogólnej teorii znaków, lingwistyki, filozofii języka, nauk o poznaniu i komunikacji, ma gruntowną znajomość metod badawczych i strategii argumentacyjnych używanych w analitycznej filozofii języka i semiotyce, ma gruntowną znajomość metod interpretacji tekstów filozoficznych (KW03, KW05, KW08, KW09, KW11).

Umiejętności

Student potrafi samodzielnie interpretować teksty filozoficzne, lingwistyczne, semiotyczne, formułować argumenty na rzecz określonych tez, analizować i krytycznie oceniać argumenty z zakresu filozofii, semiotyki, ogólnej teorii znaku, nauk i poznaniu i komunikacji, wykorzystywać wiedzę filozoficzną w analizie krytycznej. ((KU03, KU04, KU05, KU08, KU09, KU14, KU16).

Kompetencje społeczne

Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role (referenta, dyskutanta). (KK06).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia seminarium są:

1] Regularne uczestnictwo,

2] Przedstawianie referatu lub koreferatu, ewentualnie dostarczenie pracy pisemnej na wcześniej uzgodniony temat.

Dopuszczalna liczba nieobecności podlegających usprawiedliwieniu: 3

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Ciecierski, Tomasz Puczyłowski
Prowadzący grup: Tadeusz Ciecierski, Tomasz Puczyłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Lista prelegentów:

16 X 2020 dr Mateusz Łełyk (Uniwersytet Warszawski/University of Warsaw): Between disquotation and compositionality. A formal study of axiomatic truth.

30 X 2020 Dr Thomas Hodgson (School of Philosophy and Sociology, Shanxi University): Russellian act-type theories of propositions

13 XI 2020 prof. Matijaz Potrc (University of Ljubljana): Nonconciliation in Rational Disagreement

27 XI 2020 dr Bartosz Janik (Uniwersytet Śląski/University of Silesia): Delusions from the perspective of the analytical philosophy of mind

11 XII 2020 Dr. Mariela N. Destéfano (University of Buenos Aires, Institute of Philosophy): The Cognitive Origin of Content

8 I 2021 José Manuel Viejo (Autonomous University of Madrid): On complex demonstratives in propositional attitude ascriptions

22 I 2021 Franco Manni (Philosophy Department of Liceo Scientifico Leonardo, Brescia): Mind is not the Brain. The Bimillennial Development of a Doctrine

19 II 2021 dr hab. Piotr Makowski (Uniwersytet Warszawski)

26 II 2021 Ryo Tanaka (University of Connecticut) A Pragmatist Account of Semantic Knowledge

5 III 2021 prof. dr hab. Katarzyna Kijania-Placek (Uniwersytet Jagielloński): Okazjonalność nazw własnych

19 III 2021 dr hab. Krzysztof Szymanek (Uniwersytet Śląski): Erystyka i zasady dyskusji

16 IV 2021 dr Maciej Sendłak (Uniwersytet Warszawski): Granice niemożliwości

30 IV 2021 dr Grzegorz Trela (Saint Augustin University Tanzania): Mowa vs Pismo. Semiotyczne uwagi z perspektywy Afryki Wschodniej

14 V 2021 dr Bartosz Kaluziński (UAM)

28 V 2021 dr Piotr Lipski (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

11 VI 2021 prof. dr hab. Adam Przepiórkowski (IF UW, IPI PAN, Uniwersytet Oksfordzki)

Uwagi:

W wypadku spotkań odbywanych za pomocą platformy Meet uczestników prosimy o przygotowanie do każdego referatu przynajmniej jednego pytania i zadanie go w trakcie dyskusji lub wysłanie go na adres: 2020zjr@gmail.com

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.