Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Klasa i selekcja. Zaangażowanie i selekcja w miłości i sporcie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-FAKL28-MGR Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Klasa i selekcja. Zaangażowanie i selekcja w miłości i sporcie
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Fak. seminaria 30 h (semestr zimowy)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

.Podstawowa wiedza o teoriach socjologicznych, podstawowa wiedza dotycząca struktury społecznej

Podstawowe umiejętności z zakresu badań społecznych

Skrócony opis:

Współczesna socjologia coraz częściej diagnozuje utrzymywanie się różnic klasowych pomimo dominujących narracji dotyczących zaniku klasowości i ustanowienia społeczeństwa jednostek. Wraz z tą diagnozą rozwija się refleksja nad różnorodnymi obszarami i mechanizmami tworzenia i odtwarzania barier klasowych.

Na zajęciach analizie i badaniu z perspektywy klasowej poddane zostaną miłość i sport. Zestawienie ze sobą tych dwóch obszarów praktyk służyć będzie poszukiwaniu ogólnych mechanizmów działania barier klasowych w takich wymiarach jak zróżnicowanie kapitałów ekonomicznych, kulturowych i społecznych, smak i style życia czy segregacja przestrzenna. Z drugiej strony poszukiwać będziemy różnic w funkcjonowaniu obydwu obszarów jeśli idzie o budowanie zaangażowania, wpływ na drogi życiowe, mechanizmy ustanawiania wartości, klasyfikowanie osiągnięć czy doświadczenie sukcesu i porażki.

Pełny opis:

Współczesna socjologia coraz częściej diagnozuje utrzymywanie się różnic klasowych pomimo dominujących narracji dotyczących zaniku klasowości i ustanowienia społeczeństwa jednostek. Wraz z tą diagnozą rozwija się refleksja nad różnorodnymi obszarami i mechanizmami tworzenia i odtwarzania barier klasowych.

Na zajęciach analizie i badaniu z perspektywy klasowej poddane zostaną miłość i sport. Zestawienie ze sobą tych dwóch obszarów praktyk służyć będzie poszukiwaniu ogólnych mechanizmów działania barier klasowych w takich wymiarach jak zróżnicowanie kapitałów ekonomicznych, kulturowych i społecznych, smak i style życia czy segregacja przestrzenna. Z drugiej strony poszukiwać będziemy różnic w funkcjonowaniu obydwu obszarów jeśli idzie o budowanie zaangażowania, wpływ na drogi życiowe, mechanizmy ustanawiania wartości, klasyfikowanie osiągnięć czy doświadczenie sukcesu i porażki. Te procesy odnosić będziemy do podtrzymywania barier klasowych i ewentualnych możliwości ich zakwestionowania.

Zasadniczym teoretycznym odniesieniem zajęć będzie teoria Pierre’a Bourdieu i jej polskie zastosowania. Ta perspektywa uzupełniona zostanie przez postkonstruktywistyczne teorie dotyczące ustanawianie tego co społeczne w testach, procedurach oceny wartości i funkcjonowania systemu uzasadnień i krytyki wobec tych mechanizmów.

Podczas zajęć uczestnicy będą zobowiązani do przygotowania małego projektu badawczego dotyczącego procesów selekcji. Projekty będą mogły wykorzystywać szeroki wachlarz metod od wywiadu biograficznego, przez wywiad pogłębiony, obserwację uczestniczącą po analizę dyskursu.

Literatura:

J. Włodarek, M. Ziółkowski Metoda biograficzna w socjologii; P. Bourdieu L’illusion biographique; P. Bourdieu Dystynkcja; Barbara Ehrenreich Za grosze pracować i nie przeżyć; Katharine Newmann No Shame In My Game; M. Gdula, P. Sadura Style życia i porządek klasowy w Polsce; R. Hoggart Spojrzenie na kulturę robotniczą w Anglii; P. Willis Profane Culture; J. Cowie Staying Alive; M. Burawoy Manufacturing of Labor; L. Boltanski The New Spirit of Capitalism; R. Sennett The Hidden Injuries of Class; R. Sennett Korozja charakteru; C. Delcroix Przekaz historii rodzinnej i pamięci historycznej w obliczu niepewności; D. Bertaux Analiza pojedynczych przypadków; K. Davis, R. Moore Funkcjonalne zróżnicowanie społeczeństwa, E. O. Wright Klasy się liczą, B. Berstein Odtwarzanie kultury, D. Ost Obrachunek z kategorią klasy, A. Leder Prześniona rewolucja, M. Gdula Trzy dyskursy miłosne, M. Szarejko Zaduch; D. Eribon Return to Reims; A. Ziemilski Ludzie sportu, ludzie estrady; N. Elias The Genesis of Sports in Antiquity; A. Giza Rodzina a system społeczny

Efekty uczenia się:

K_W04 posiada pogłębioną wiedzę o strukturach, wybranych instytucjach społecznych i ich wzajemnych relacjach

K_W06 jest refleksyjny i krytyczny wobec problemu zróżnicowania społecznego i nierówności społecznych

K_W09 posiada pogłębioną wiedzę na temat mechanizmów dynamiki grupy społecznej oraz obustronnych zależności między grupą a jednostką

K_W18 posiada pogłębioną wiedzę o wybranych instytucjach i organizacjach odpowiedzialnych za transmisję norm i reguł w społeczeństwie takich jak: systemy edukacyjne, prawo, moralność, religia, itp.

K_W23 jest refleksyjny i krytyczny w interpretacji procesów zachodzących w społeczeństwie polskim i globalnym oraz ich konsekwencji w zakresie postaw i instytucji społecznych

K_W24 posiada pogłębioną wiedzę na temat aktualnych potrzeb i problemów społeczeństwa polskiego oraz zmian w tym zakresie

K_U02 umie odróżnić interpretację socjologiczną od interpretacji przeprowadzonej na gruncie pokrewnych nauk społecznych (np. psychologii, ekonomii, itp.)

K_U03 potrafi dokonać krytycznej analizy zjawisk i procesów społecznych, zwłaszcza dotyczących współczesnego społeczeństwa polskiego

K_U07 potrafi dokonać krytycznej i refleksyjnej analizy konsekwencji procesów zachodzących we współczesnych społeczeństwach

K_U14 potrafi formułować pogłębione sądy na temat motywów ludzkiego działania oraz przewidywać społeczne konsekwencje tego działania

K_U18 potrafi wskazać, w jakich rodzajach badań można wykorzystać czytane przez siebie teksty naukowe

K_K01 potrafi inicjować, planować, organizować i zarządzać pracą zespołu zadaniowego

K_K05 potrafi gromadzić, wyszukiwać, syntetyzować, a także krytycznie oceniać informacje na temat zjawisk społecznych

K_K14 bierze odpowiedzialność za projektowane i wykonywane zadania

Metody i kryteria oceniania:

praca pisemna, przygotowanie projektu badawczego

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.