Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Populizm po komunizmie? Rozmowy o polskiej transformacji.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-FAKL36-LIC Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Populizm po komunizmie? Rozmowy o polskiej transformacji.
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Fak. konwersatoria 30 h (semestr zimowy)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z głównymi aspektami przeobrażeń, jakie miały miejsce w Polsce po 1989 r. w wymiarze ideowym, gospodarczym, społecznym i ustrojowym, jak również przeanalizowanie debaty publicznej poświęconej poszczególnym zagadnieniom związanym z transformacją.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z głównymi aspektami przeobrażeń, jakie miały miejsce w Polsce po 1989 r. w wymiarze ideowym, gospodarczym, społecznym i ustrojowym, jak również przeanalizowanie debaty publicznej poświęconej poszczególnym zagadnieniom związanym z transformacją. Uczestnicy poznają również podstawowe założenia i terminologię z zakresu przedmiotu, jak również społeczne i geopolityczne tło transformacji. Jednym z motywów przewodnich zajęć będzie analiza zjawiska populizmu po 1989 r. z zaakcentowaniem ruchów i ugrupowań odwołujących się do ideologii narodowej.

Literatura:

Dudek, Antoni Historia polityczna Polski 1989-2012, Kraków 2013.

Dudek, Antoni Pierwsze lata III Rzeczypospolitej, Kraków 2004.

Grabowska, Mirosława Podział postkomunistyczny: społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku Warszawa 2004.

Krasnodębski, Zdzisław Demokracja peryferii Gdańsk 2005.

Król, Marcin Byliśmy głupi Warszawa 2015.

Leder, Andrzej, Prześniona rewolucja: ćwiczenie z logiki historycznej, Warszawa 2014.

Leszczyński Adam, Skok w nowoczesność: Polityka wzrostu w krajach peryferyjnych 1943-1980, Warszawa 2013.

Marody, Mirosława (red.), Wymiary Życia społecznego. Polska na przełomie XX i XI wieku, Warszawa 2007.

Ost, David, Klęska "Solidarności": gniew i polityka w postkomunistycznej Europie, Warszawa 2007.

Sowa Jan, Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą, Kraków 2011.

Staniszkis Jadwiga, Postkomunizm. Próba opisu Gdańsk 2001.

Szacki, Jerzy, Liberalizm po komunizmie, Warszawa 1994.

Śpiewak Paweł, Pamięć po komunizmie, Gdańsk 2005.

Woś Rafał, Dziecięca choroba liberalizmu, Warszawa 2014.

Efekty uczenia się:

K_W04 posiada pogłębioną wiedzę o strukturach, wybranych instytucjach społecznych i ich wzajemnych relacjach

K_W06 jest refleksyjny i krytyczny wobec problemu zróżnicowania społecznego i nierówności społecznych

K_W27 posiada pogłębioną wiedzę o ideach i procesach społecznych XIX, XX i XXI w., które ukształtowały oblicze współczesnego świata

K_U01 potrafi zidentyfikować przyczyny i przewidzieć potencjalne skutki przeszłych i bieżących wydarzeń społecznych. Potrafi formułować krytyczne sądy na temat bieżących i przeszłych wydarzeń społecznych

K_U02 umie odróżnić interpretację socjologiczną od interpretacji przeprowadzonej na gruncie pokrewnych nauk społecznych (np. psychologii, ekonomii, itp.)

K_U03 potrafi dokonać krytycznej analizy zjawisk i procesów społecznych, zwłaszcza dotyczących współczesnego społeczeństwa polskiego

K_U05 potrafi samodzielnie formułować i weryfikować sądy na temat przyczyn wybranych procesów i zjawisk społecznych

K_U07 potrafi dokonać krytycznej i refleksyjnej analizy konsekwencji procesów zachodzących we współczesnych społeczeństwach

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach, udział w dyskusji, praca pisemna dotycząca problematyki poruszanej na zajęciach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.