Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Integracja migrantów – pojęcia, przykłady, wyzwania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-FAKL44-LIC Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Integracja migrantów – pojęcia, przykłady, wyzwania
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Fak. seminaria 30 h (semestr zimowy)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie wybranych zagadnień integracji migrantów: wprowadzenie do pojęcia integracji, przedstawienie przykładów integracji migrantów oraz wskazanie na szereg wyzwań w procesach integracji. Oferowane zajęcia zarysują szeroką perspektywę integracji z punktu widzenia ekonomii, geografii, demografii oraz socjologii, co pozwoli na kompleksowe zrozumienie dynamiki integracji migrantów i powiązanie jej z innymi procesami społecznymi, ekonomicznymi, demograficznymi etc.

Pełny opis:

Wybrane tematy:

1. Wprowadzenie do badań nad integracją migrantów

2. Integracja w różnych fazach cyklu migracyjnego – Dr hab. Paweł Kaczmarczyk

3. Kapitał ekonomiczny migrantów a mobilność i integracja – Dr Barbara Jancewicz, Mgr Ewa Cichocka

4. Integracja migrantów z punktu widzenia związków zawodowych – Dr Piotr Ostrowski

5. Sieci społeczne i ich wpływ na integrację - przykład Ukraińców w Polsce – Dr Marta Kindler, Dr Zuzanna Brunarska

6. Małżeństwa mieszane i różne wzory integracji migrantów w Polsce i w Wielkiej Brytanii – Mgr Anita Brzozowska

7. Zagadnienie integracji a super-różnorodność – Dr hab. Aleksandra Grzymała-Kazłowska

8. Migracje wielokrotne a możliwość integracji – Dr Justyna Salamońska

9. Wyzwania integracji w kontekście prognoz demograficznych –Dr Marta Anacka

10. Postawy wobec migrantów

Literatura:

Przykładowa literatura:

Hall, S.M. (2017) Mooring ‘super-diversity’ to a brutal migration milieu. Ethnic and Racial Studies, 40 (9): 1562-1573.

Sadowski, I., Zawistowska A. (2015) Mobilność społeczna jako konwersja kapitałów. Zoon Politikon, 6/2015: 43-59.

Song, M. (2009). Is Intermarriage a Good Indicator of Integration? Journal of Ethnic and Migration Studies, 35(2): 331-348.

Pozostała literatura zostanie podana na pierwszych zajęciach.

Efekty uczenia się:

K_W01 zna i rozumie podstawowe pojęcia odnoszące się do integracji migrantów

K_W09 posiada podstawową wiedzę na temat narzędzi i celów polityki integracyjnej

K_W14 posiada podstawową wiedzę o zróżnicowaniu kulturowym Polski i współczesnego świata

K_W16 posiada podstawową wiedzę o problemach wynikających ze zróżnicowania kulturowego współczesnego społeczeństwa

K_W22 posiada podstawową wiedzę na temat najważniejszych zagranicznych, międzynarodowych i krajowych badań o integracji migrantów

K_W29 jest świadom procesów zachodzących w społeczeństwie polskim i globalnym oraz ich konsekwencji w zakresie postaw i instytucji społecznych

K_U20 potrafi przeczytać ze zrozumieniem tekst naukowy i wskazać jego główne tezy, argumenty autora oraz poddać je dyskusji

K_K01 potrafi skutecznie współpracować z członkami zespołu zadaniowego

K_K03 potrafi dzielić się posiadaną wiedzą socjologiczną

K_K05 potrafi uczestniczyć w dyskusji

K_K06 potrafi argumentować stawiane tezy

K_K07 umie dokonać krytycznej analizy źródeł

K_K12 potrafi właściwie korzystać ze źródeł informacji naukowej

K_K14 szanuje opinie innych osób (np. te wyrażane w trakcie dyskusji grupowej)

Metody i kryteria oceniania:

Test wiedzy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.