Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przetwarzanie danych: Analiza danych rejestrowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-SCC-ADAr Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Przetwarzanie danych: Analiza danych rejestrowych
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Przedmioty fakultatywne, socjologia cyfrowa, 1 rok, stacjonarne, drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Zajęcia adresowane do osób zainteresowanych poznaniem i przetestowaniem potencjału gwałtownie rozwijającego się sektora badań populacyjnych opartych na danych administracyjnych.

Podczas zajęć studenci będą mieli możliwość zapoznania się z wynikami najnowszych badań bazujących na rejestrach administracyjnych. Badania tego typu należą do najbardziej innowacyjnych badań społecznych na świecie. Na ten rozwój wpłynęło szereg ważnych cech takich badań, np. niskie koszty, możliwość prowadzenia badań na całych, nawet bardzo licznych, populacjach, czy nieobecność zjawiska odmów odpowiedzi trapiącego badania sondażowe. Polska należy od kilku lat do krajów, w których rozwój ten jest najintensywniejszy. Jednym ze źródeł tego rozwoju są unikatowe badania prowadzone na podstawie danych pochodzących z Ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych (ELA) przygotowanych przez nasz zespół (PEJK UW) na podstawie informacji pochodzących z rejestrów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i systemu POL-on. Uczestnicy zajęć poznają ponadto jeden z najbardziej innowacyjnych europejskich systemów badawczych - "Zintegrowaną Platformę Analityczną" (ZPA) - realizowany przez UW wraz z m.in. Ministerstwem Cyfryzacji.

Poniżej przedstawiamy obszary, których będą mogły dotyczyć nasze prace:

- efektywność pomocy społecznej

- koszty rodzicielstwa

- nierówność płci

- skutki niepełnosprawności dla ścieżek edukacyjnych i zawodowych

- interakcja edukacji i rynku pracy

- ścieżki edukacyjne

- efektywność terapii medycznych

Zajęcia będą realizowane w kilku etapach:

Przedstawimy uczestnikom przegląd zawartości rejestrów – jako surowych danych źródłowych, na podstawie których tworzone będą dane analityczne zawierające wskaźniki.

Wspólnie sformułujemy pytania badawcze i hipotezy możliwe do weryfikacji na podstawie tych danych.

Omówimy zasady tworzenia wskaźników na konkretnych przykładach danych źródłowych.

Przedyskutujemy i przygotujemy algorytmy wyliczania wybranych wskaźników

Dwuosobowe zespoły pod kierunkiem prowadzącego skonstruują wskaźniki zgodne z opracowanymi algorytmami (w środowisku R)

Zespoły badawcze przeanalizują wybrane problemy przy pomocy opracowanych wskaźników

Zespoły badawcze przygotują interpretację wyników i przedstawią wyniki w krótkich raportach badawczych.

Studenci, którzy podczas zajęć zainteresują się szczególnie problematyką badań bazujących na danych administracyjnych, będą mieli możliwość współpracy z zespołem badawczym ZPA i ELA.

Efekty uczenia się:

K_W01 zna i rozumie pojęcia socjologii cyfrowej

K_W05 rozumie funkcjonujące w świecie cyfrowym mechanizmy i źródła danych, jakie można wykorzystywać albo wygenerować

K_W12 rozumie założenia metodologiczne stojące za wybranymi metodami zbierania i analizy danych cyfrowych

K_U01 potrafi samodzielnie zaplanować i prowadzić badania społeczne z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi przystosowanych lub stworzonych specjalnie na potrzeby świata cyfrowego

K_U02 potrafi analizować dane ilościowe i jakościowe o charakterze cyfrowym

K_U03 ma podstawowe umiejętności informatyczne pozwalające na poruszanie się w świecie cyfrowym i ułatwiające komunikację międzydziedzinową

K_U04 ma zaawansowane umiejętności komunikacyjne obejmujące komunikację międzydziedzinową (nauki społeczne/IT)

K_U05 potrafi przygotować prezentację wybranego zagadnienia lub badania w języku polskim i w języku obcym

K_U06 potrafi posługiwać się kategoriami teoretycznymi do opisu i analizy procesów zachodzących we współczesnych społeczeństwach

K_U07 potrafi wyszukiwać, gromadzić i przygotować do analizy za pomocą wybranych narzędzi dane dotyczące określonych zjawisk społecznych

K_U09 ma motywację do ciągłego doskonalenia własnych umiejętności dzięki postawie otwartej na konieczność uczenia się przez całe życie

K_U11 samodzielnie wyszukuje informacje o narzędziach służących analizie danych cyfrowych i dokształca się w zakresie korzystania z nich

K_U12 potrafi posługiwać się danym programem komputerowym do analizy danych cyfrowych korzystając z jego zaawansowanych funkcji

K_K01 jest świadom dylematów etycznych związanych z wykorzystaniem danych cyfrowych

K_K03 potrafi krytycznie selekcjonować dane cyfrowe umożliwiające opracowanie wybranego problemu badawczego

Metody i kryteria oceniania:

Praca zbiorowa: raport z analiz przeprowadzonych w trakcie trwania zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 23 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Bożykowski, Mikołaj Jasiński
Prowadzący grup: Marek Bożykowski, Mikołaj Jasiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Ankieta satysfakcji wśród uczestników kursu przeprowadzona po zakończeniu zajęć: czy w ich odbiorze kurs dostarczył im wiedzy i umiejętności umożliwiających wykorzystanie wybranego narzędzia do analizy danych cyfrowych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.