Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia zróżnicowania kulturowego współczesnego świata

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-SEMLIC9 Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Antropologia zróżnicowania kulturowego współczesnego świata
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Seminaria
Punkty ECTS i inne: 11.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Moduł „Zróżnicowanie kulturowe współczesnego świata”Zaliczony przedmiot „Antropologia społeczna”


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie zajęć omówione zostaną podstawowe zjawiska dotyczące kulturowego zróżnicowania współczesnego świata, takie jak globalizacja i towarzysząca jej lokalizacja, trwanie kultur etnicznych i narodowych oraz ich przekształcenia, kształtowanie się współczesnych kultur miejskich oraz kultury masowej i nowych zjawisk kulturowych. Poruszone zostaną także problemy przekształceń dotychczasowego rozumienia podziałów między ludźmi, które obecnie interpretuje się w kategoriach kulturowych, takich jak podział płci, podziały klasowe lub polityczne.

Pełny opis:

W trakcie zajęć omówione zostaną podstawowe zjawiska dotyczące kulturowego zróżnicowania współczesnego świata, takie jak globalizacja i towarzysząca jej lokalizacja, trwanie kultur etnicznych i narodowych oraz ich przekształcenia, kształtowanie się współczesnych kultur miejskich oraz kultury masowej i nowych zjawisk kulturowych. Poruszone zostaną także problemy przekształceń dotychczasowego rozumienia podziałów między ludźmi, które obecnie interpretuje się w kategoriach kulturowych, takich jak podział płci, podziały klasowe lub polityczne.

Omówione zostaną zasady przygotowywania prac licencjackich i na bieżąco dyskutowane będą pomysły i projekty uczestników seminarium.

Uczestnicy seminarium będą mogli przygotowywać prace licencjackie z zakresu antropologii miasta, antropologii płci, kwestii etnicznych i narodowych, badania wpływu procesów globalizacji na kultury lokalne, współczesnych kultur popularnych i kultury medialnej, a także problemów kontaktu międzykulturowego i ideologii wielokulturowości, a także teorii antropologicznej w jej klasycznym, a także współczesnym wydaniu.

Literatura:

Hammersley P., Atkinson M., „Metody badań terenowych”, E. Nowicka „Inny-obcy-wróg”, D. MacCannell „Turysta”, K. Podemski „Socjologia podróży”, A. Kapciak, L. Korporowicz, A. Tyszka (red.) „Komunikacja międzykulturowa – zbliżenia i impresje”, B. Anderson „Wspólnoty wyobrażone” i inne

Efekty uczenia się:

K_W08 jest świadomy zróżnicowania społecznego oraz istnienia nierówności społecznych, a także ich wpływu na życie jednostek i funkcjonowanie grup społecznych

K_W19 rozumie na czym polega specyfika analizy socjologicznej

K_W20 wie jak zaplanować i zrealizować proste ilościowe i jakościowe badanie empiryczne

K_U01 umie rejestrować i prowadzić obserwację zjawisk społecznych w sposób metodologicznie poprawny

K_U11 potrafi dobrać odpowiednie metody i techniki badawcze w celu przeprowadzenia analizy konkretnego problemu społecznego

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności), przygotowanie i przedstawienie projektu pracy licencjackiej (w I semestrze), przedstawienie konspektu i przynajmniej jednego rozdziału pracy licencjackiej w II semestrze. Zaliczenie II semestru na podstawie gotowej, zaakceptowanej przez promotora pracy dyplomowej.

Do godzin przeznaczonych na zajęcia w sali (60h) należy doliczyć czas konieczny do przygotowania się do zajęć (napisanie projektu, szukanie materiałów) - 2h oraz czas konieczny do napisania pracy dyplomowej 40h

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 60 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Bossak-Herbst, Małgorzata Głowacka-Grajper
Prowadzący grup: Barbara Bossak-Herbst, Małgorzata Głowacka-Grajper
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Uwagi:

Zajęcia w ramach modułu dla studiów licencjackich „Zróżnicowanie kulturowe współczesnego świata”; ogólnouniwersyteckie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 60 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Bossak-Herbst, Małgorzata Głowacka-Grajper
Prowadzący grup: Barbara Bossak-Herbst, Małgorzata Głowacka-Grajper
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Uwagi:

Zajęcia w ramach modułu dla studiów licencjackich „Zróżnicowanie kulturowe współczesnego świata”; ogólnouniwersyteckie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.