Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

TABS: Digital Societies. Social and Political Aspects of Internet Technologies

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-TABS-21 Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: TABS: Digital Societies. Social and Political Aspects of Internet Technologies
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zaawansowane seminarium teoretyczne poświęcone aktualnym tekstom analizującym różne aspekty Internetu. Będziemy analizować dyskurs wokół botów i haktywizmu, problemy związane z big data, skuteczność nauk społecznych w projektowaniu uzależnień od produktów cyfrowych, teorie innowacji i wartości dóbr elektronicznych.

Seminarium i teksty w języki angielskim

Pełny opis:

Seminarium teoretyczne poświęcone krytycznym badaniom Internetu jako zjawiska społecznego. Będziemy analizować dyskurs wokół botów i haktywizmu, problemy związane z big data, skuteczność nauk społecznych w projektowaniu uzależnień od produktów cyfrowych, teorie innowacji i wartości dóbr elektronicznych.

Seminarium i teksty w języki angielskim

Literatura:

Brynjolfsson, Erik; McAfee, Andrew (2011): Race against the machine. How the digital revolution is accelerating innovation, driving productivity, and irreversibly transforming employment and the economy. Lexington, Massachusetts: Digital Frontier Press.

Dourish, Paul (2017): The Stuff of Bits. An Essay on the Materialities of Information. Cambridge: MIT Press (The MIT Press Ser), dostępne na stronie internetowej: https://ebookcentral.proquest.com/lib/gbv/detail.action?docID=5340036.

Foot, Kirsten A., Boczkowski, Pablo J. i Gillespie, Tarleton (red.) (2014): Media technologies. Essays on communication, materiality, and society. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press (Inside technology), dostępne na stronie internetowej: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=691932.

Fuchs, Christian (2019): Rereading Marx in the age of digital capitalism. London: Pluto Press.

Gitelman, Lisa (red.) (2013): "Raw data" is an oxymoron. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press (Infrastructures series), dostępne na stronie internetowej: http://ieeexplore.ieee.org/servlet/opac?bknumber=6451327.

Kaplan, Fred M. (2016): Dark territory. The secret history of cyber war. First Simon & Schuster trade paperback edition March 2016. New York, London, Toronto, Sydney, New Dehli: Simon & Schuster.

McAfee, Andrew; Brynjolfsson, Erik (2018): Machine, Platform, Crowd. Harnessing our digital future. New York, NY, London, UK: WW Norton.

Schüll, Natasha Dow (2014): Addiction by design. Machine gambling in Las Vegas. First paperback printing. Princeton, Oxford: Princeton University Press.

Efekty uczenia się:

K_W02 ma świadomość istnienia sporów teoretycznych i metodologicznych prowadzonych we współczesnej socjologii, jest refleksyjny i krytyczny wobec różnych stanowisk

K_W04 jest refleksyjny i krytyczny wobec problemu zróżnicowania społecznego i nierówności społecznych

K_W05 posiada pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i mechanizmach podtrzymywania ładu zbiorowego

K_W06 posiada pogłębioną wiedzę o zróżnicowaniu kulturowym i jego przemianach, tożsamości kulturowej, interakcji i komunikacji międzykulturowej

K_W10 posiada pogłębioną wiedzę na temat najważniejszych międzynarodowych i krajowych badań socjologicznych odnoszących się do wybranych obszarów rzeczywistości społecznej lub wybranych subdyscyplin socjologii

K_W11 posiada pogłębioną wiedzę o normach i regułach organizujących struktury i instytucje społeczne

K_W14 posiada pogłębioną wiedzę na temat założeń i twierdzeń wybranych historycznych i współczesnych teorii socjologicznych

K_W15 podchodzi w sposób refleksyjny i krytyczny do wyboru określonej perspektywy teoretycznej

K_U01 potrafi zidentyfikować przyczyny i przewidzieć potencjalne skutki przeszłych i bieżących wydarzeń społecznych. Potrafi formułować krytyczne sądy na temat bieżących i przeszłych wydarzeń społecznych

K_U02 potrafi krytycznie selekcjonować informacje i materiały niezbędne do pracy naukowej, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) oraz posługując się nowoczesnymi technologiami

K_U04 potrafi posługiwać się kategoriami teoretycznymi oraz metodami badawczymi do opisu i analizy zmian społecznych i kulturowych we współczesnych społeczeństwach oraz ich konsekwencji

K_U08 umie zinterpretować rolę kultury w funkcjonowaniu jednostki i społeczeństwa

K_U09 potrafi wskazać związek przeczytanego tekstu naukowego z problemami życia społecznego i ich badaniem

K_K04 potrafi argumentować stawiane tezy posługując się dowodami naukowymi

K_K09 jest otwarty na różne perspektywy teoretyczne i metodologiczne badań społecznych

Metody i kryteria oceniania:

Referat (30%)

Kolokwium (70%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Zaród
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.