Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lektura tekstów suahili2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-5-AF2-LTS2 Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Lektura tekstów suahili2
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu wykształcenie umiejętności rozumienia, tłumaczenia i interpretowania tekstów pisanych i audio w języku suahili.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu praktyczne wykorzystanie wiedzy nabytej na równolegle prowadzonych zajęciach z praktycznej nauki języka suahili poprzez czytanie i słuchanie autentycznych tekstów w języku suahili. Celem zajęć jest nabycie umiejętności rozumienia, tłumaczenia i interpretowania tekstów, a także tworzenie krótkich wypowiedzi pisemnych i ustnych związanych z przerabianym materiałem.

Literatura:

Autentyczne materiały literackie omawiane na przedmiocie "Literatura Afryki w językach rodzimych".

Materiały własne wykładowcy (materiały drukowane, multimedia).

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student rozumie, tłumaczy i właściwie interpretuje podstawowe treści w języku suahili, przedstawione mu zarówno w formie pisemnej, jak i audio.

Po ukończeniu kursu przewidzianego programem student:

Wiedza

- ma podstawową wiedzę o piśmiennictwie Suahili. K_W05

- ma podstawową wiedzę o zasadach przekładu tekstów z języka suahili na polski. K_W15

Umiejętności

- potrafi czytać i analizować teksty literackie w j. suahili. K_U06

- potrafi dokonać przekładu prostych tekstów literatury suahili na j. polski. K_U14

Kompetencje społeczne

- potrafi współdziałać i pracować w grupie. K_K02

- ma świadomość odmienności kulturowej w zakresie dzieł literackich kultury suahili. K_K05

Metody i kryteria oceniania:

pisemne testy kontrolne (co najmniej 2 w semestrze) oraz inne oceniane prace pisemne i ustne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Piotrowska
Prowadzący grup: Maria Piotrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.