Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium afrykanistyczne(S)2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-5-AF2-PAS2 Kod Erasmus / ISCED: 08.0 / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Proseminarium afrykanistyczne(S)2
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria

Skrócony opis:

Celem zajęć jest opanowanie techniki pisania prac seminaryjnych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest opanowanie techniki pisania prac seminaryjnych. Podczas zajęć studenci poznają podstawowe zasady metodologii wykorzystywanej w pracy naukowej oraz kolejne etapy przygotowywania pracy seminaryjnej: wybór tematu, zbieranie materiałów i informacji zawartych w opracowaniach i tekstach źródłowych, referowanie stanu wiedzy na wybrany temat, przygotowanie konspektu pracy, poprawne sporządzanie bibliografii, przypisów i cytowań.

Literatura:

Dobór pozycji bibliograficznych jest uzależniony od wyboru tematów prac proseminaryjnych uczestników zajęć

Efekty uczenia się:

Wiedza:

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

zna stan badań w zakresie wybranej problematyki Afryki

Umiejętności:

posiada umiejętności potrzebne do przygotowania pracy seminaryjnej

potrafi wyszukiwać, analizować i wykorzystywać informacje z różnych źródeł i opracowań

potrafi przygotować konspekt pracy oraz poprawnie opracować bibliografię i sporządzić przypisy

Kompetencje społeczne:

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie:

obecności

bieżącego przygotowania do zajęć

aktywności na zajęciach

pisemnej pracy semestralnej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Piotrowska
Prowadzący grup: Maria Piotrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.