Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lektura tekstów języka suahili1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-5-AF3-LTJS1 Kod Erasmus / ISCED: 09.9 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Lektura tekstów języka suahili1
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu pogłębienie znajomości języka suahili. Zajęcia polegają na lekturze, tłumaczeniu i omawianiu autentycznych tekstów w języku suahili, pochodzących z obszaru Kenii i Tanzanii.

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu pogłębienie znajomości języka suahili oraz zapoznanie studentów z tekstami o charakterze etnograficznym. Zajęcia polegają na lekturze, tłumaczeniu i omawianiu autentycznych tekstów, pochodzących z obszaru Kenii i Tanzanii, zapisanych zarówno alfabetem arabskim (ajami), jak i łacińskim. Ich tematyka w drugim semestrze będzie związana szczególnie z problematyką prac licencjackich studentów.

Literatura:

SEMESTR ZIMOWY

• Angogo R.M., 1983, The Arabic script, A lacuna in the study of early Swahili literatury, Kiswahili, 50/2, 59-69;

• Büttner C.G., 1892, Suaheli-Schriftstücke in arabischer Schrift, Stuttgart-Berlin;

• Ohly R., 1972, JĘZYK SUAHILI, V, TEKSTY SUAHILI W PIŚMIE ARABSKIM WRAZ Z ĆWICZENIAMI I WPROWADZENIEM METODOLOGICZNYM, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego.

SEMESTR LETNI

• El-Busaidy H. bin S., 1968, Ndoa na talaka, EALB, Nairobi-Dar es Salaam-Kampala.

• Farsy M.S.A., 1967, Ada za harusi katika Unguja, EALB, Nairobi.

• Mabala L.B., 1988, Watutsi. Mila na desturi, Benedictine Publications Ndanda-Peramiho, Tanzania.

• Mamuya S.J., 1973, Jando na unyago, EAPH, Nairobi.

• Mbonde J.P., 1973, Wamakonde, Ndanda Mission Press, Tanzania.

• Mnyampala M.E., 1971, Historia, mila na desturi za Wagogo, EALB, Nairobi-Kampala-Dar es Salaam.

• Munuo E.N., 1972, Sheria na haki za wanawake, Tanzania Publishing House, Dar es Salaam.

• Mwaruka R., 1965, Masimulizi juu ya Wazaramo, Macmillan & Co Ltd, London.

• Ndunguru E., 1972, Historia, mila na desturi za Wamatengo, EALB, Nairobi-Kampala-Dar es Salaam.

• Ntiro S.J., 1972, Desturi za Wachagga, EALB, Kampala-Nairobi-Dar es Salaam.

• Sengo T.S.Y., Lucas S. A., 1975, Utani na jamii Ukwere, Foundation Books Ltd, Nairobi.

• Simeon K.F., 1977, Desturi na mila za Wapare, The Vuga Press, Soni (Tanzania).

• Velten C., 1903, Desturi za Wasuaheli na khabari za desturi za sheri'a za Wasuaheli, Gőttingen.

• Wizara ya utamaduni wa taifa na vijana, 1974, Historia fupi ya utamaduni wa Mtanzania, Foundation Books Ltd, Nairobi.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu przewidzianego programem student:

Wiedza

posiada podstawową wiedzę na temat piśmiennictwa suahili w piśmie arabskim (ajami). K_W05

ma szeroką wiedzę na temat piśmiennictwa etnograficznego w języku suahili. K_W05

ma szeroką wiedzę dotyczącą zasad zapisu języka suahili w piśmie arabskim (ajami). K_W12

ma podstawową wiedzę o zasadach przekładu z języka suahili na polski. K_W15

Umiejętności

potrafi przeczytać, zrozumieć i przeanalizować autentyczny tekst w języku suahili, zapisany zarówno pismem arabskim (w wersji drukowanej), jak i alfabetem łacińskim. K_U06

potrafi przełożyć autentyczny tekst z języka suahili na polski. K_U14

potrafi dokonać transliteracji tekstu suahili w piśmie arabskim na alfabet łaciński. K_U16

Kompetencje społeczne

rozumie potrzebę uczenia się języków obcych przez całe życie. K_K01

potrafi pracować w grupie. K_K02

ma świadomość odmienności kulturowej Afryki Wschodniej. K_K05

Metody i kryteria oceniania:

kontrola obecności – dopuszcza do zaliczenia

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć) 10%

pisemne sprawdziany cząstkowe, inne prace 90%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Piotrowska
Prowadzący grup: Maria Piotrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.