Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lektura tekstów hebrajskich 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-5-HE2-LTH1 Kod Erasmus / ISCED: 08.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Lektura tekstów hebrajskich 1
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hebrajski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wiedza o literaturze hebrajskiej

Język hebrajski


Identyczne z wszystkimi przedmiotami dla pierwszego cyklu studiów.
Skrócony opis:

W czasie tych zajęć będzie czytana, dyskutowana i analizowana współczesna literatura hebrajska dla dzieci. Jest ona jedną z podstaw każdej kultury i jest to jeden z najważniejszych kluczy dla zrozumienia kultury Izraela. Każda jednostka lekcyjna będzie poświęcona jednej z książek należących do kanonu tej literatury.

Pełny opis:

Literatura dla dzieci jest jedyną z najważniejszych wspólnych podstaw każdej grupy kulturowej. To, co rodzice czytają swoim dzieciom a później to, co one same czytają, kształtuje ich kulturowy, społeczny i literacki horyzont. Te lektury stanowią również podstawę dla stowarzyszeń do jakich przynależą, języka, zabaw, tęsknot, pamięci zbiorowej i wspólnej kultury. W celu prawdziwego i głębokiego poznania każdej kultury człowiek powinien się zapoznać się z jej literaturą dla dzieci. Celem tych zajęć jest zapoznanie studentów z tym ważnym aspektem izraelskiej tożsamości. W czasie roku akademickiego najważniejsza część hebrajskiego kanonu literatury dla dzieci będzie czytana i dyskutowana w klasie. Każda jednostka lekcyjna będzie poświęcona jednej z książek należących do kanonu tej literatury. Zaczniemy z tekstami łatwiejszymi przeznaczonymi dla najmłodszych dzieci, które są również łatwiejsze jeśli chodzi o poziom języka. W taki oto sposób pod koniec roku akademickiego będziemy czytać książki dla starszych dzieci i być może również dla nastolatków.

Literatura:

Yehuda Atlas

Jonathan Gefen

Edgar Keret

Shira Gefen

Miriam Yaln-Shtekelis

Meir Shalev

Lea Goldberg

Hayim Nahman Bialik

David Grossman

Yoram Teharlev

A-inHillel

Tirtsa Atar

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu kursu przewidzianego program:

Wiedza:

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o literaturze i piśmiennictwie hebrajskojęzycznym; potrafi nazwać i scharakteryzować najważniejsze zjawiska/prądy/ teksty/ literatury/piśmiennictwo piśmiennictwa hebrajskojęzycznego. [K_W05]

- ma obszerną wiedzę o języku hebrajskim (jego strukturze, historii, piśmie) [K_W12]

- ma świadomość złożonej natury języka hebrajskiego, jego miejsca i znaczenia w kontekście kultury i historii Żydów [K_W13]

- ma podstawową wiedzę o zasadach przekładu z hebrajskiego na język polski. [K_W15]

Umiejętności:

- potrafi czytać, analizować i interpretować teksty literackie i prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym [K_U06]

- posługuje się językiem hebrajskim na poziomie ustalonym zależnie od specjalności [K_U12]

- potrafi analizować i interpretować teksty źródłowe w języku hebrajskiej. [K_U13]

- potrafi przełożyć teksty literackie/piśmiennictwa z języka hebrajskiego na język polski. [K_U14]

- potrafi interpretować kluczowe pojęcia kultury żydów poprzez analizę językową/ filologiczną [ K_U15]

- potrafi korzystać z narzędzi elektronicznych i internetowych w języku polskim. . [K_U24]

Kompetencje:

- potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać kontakty i budować relacje społeczne [K_K02]

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) weryfikowana w oparciu o końcowe zaliczenie pisemne każdego semestru w formie testu oraz praca pisemna semestralna (samodzielne wykorzystaniu nabytej wiedzy i umiejętności).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.