Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura hebrajska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-5-HE3-LH Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura hebrajska
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hebrajski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Historia współczesnej poezji hebrajskiej od Haskali (połowa XIX wieku) do początku XXI wieku. Chodzi o poezję pisaną początkowo w Europie, a od początku XX wieku również w Palestynie. Po II wojnie światowej, a zwłaszcza od 1948 roku, poezja ta powstawała niemal wyłącznie w Izraelu.

Pełny opis:

Historia współczesnej poezji hebrajskiej od Haskali (połowa XIX wieku) do początku XXI wieku. Chodzi o poezję pisaną początkowo w Europie, a od początku XX wieku również w Palestynie. Po II wojnie światowej, a zwłaszcza od 1948 roku, poezja ta powstawała niemal wyłącznie w Izraelu.

W trakcie wykładu zaprezentowany zostanie zarys rozwoju współczesnej poezji hebrajskiej z perspektywy językowej i kulturowej. Prezentacja obejmie zarówno główny nurt literacki, jak i rozwiązania eksperymentalne. Podczas kursu przedstawione zostaną postaci najważniejszych poetów hebrajskich. Szczególny nacisk położony zostanie na odmienność stylistyczną i tematyczną utworów w różnych okresach rozwoju poezji hebrajskiej.

Literatura:

שמואל ורסס, הקיצה עמי: ספרות ההשכלה בעידן המודרניזציה, מגנס 2001

שמואל פיינר, מלחמת תרבות: תנועת ההשכלה היהודית המאה ה-19, כרמל 2010

איריס פרוש, נשים קוראות: יתרונה של שוליות, עם עובד, 2001

גרשון שקד, הסיפורת העברית 1880-1970, 5 כרכים, כתר 1978-1998

לחובר, פ., תולדות הספרות העברית החדשה: עם דוגמאות של מבחר הספרות לתלמידים ולמתלמדים,‫ תל אביב: דביר, תרפ"ח 1927–תש"ח 1948. 5 כרכים, ספרים א–ד:

דן מירון, בודדים במועדם, עם עובד 1987

דן מירון, חדשות מאזור הקוטב, זמורה ביתן, 1993

דן מירון, אמהות מייסדות אחיות חורגות, הקיבוץ המאוחד, 2004

ברוך קורצוויל, מסות על סיפורי ש"י עגנון, שוקן, 1966

ברוך קורצוויל, ספרותנו החדשה – המשך או מהפכה, 1957

נורית גוברין, תלישות והתחדשות, משרד הביטחון 1985

אבנר הולצמן, אהבות ציון: פנים בספרות העברית החדשה, כרמל 2006

אבנר הולצמן, חיים נחמן ביאליק, שזר 2009

אבנר הולצמן, מיכה יוסף ברדיצ'בסקי, שזר, 2011

דן לאור, חיי עגנון, שוקן, 1998

יגאל שוורץ, מה שרואים מכאן, כנרת, 2005

מיכאל גלוזמן, הגוף הציוני: לאומיות, מגדר ומיניוצ בספרות העברית החדשה, קב"מ, 2007

חיים באר, גם אהבתם גם שנאתם: ביאליק, ברנר עגנון מערכות יחסים, עם עובד 2002

אניטה שפירא, ברנר: סיפור חיים, עם עובד, 2008

Ch. N. Bialik, Pieśni, tłum. Salomon Dykman, Austeria, Kraków 2012.

S. Dykman, Przekłady, wiersze, eseje, listy, Austeria, Kraków 2013.

M. Zawanowska, R. Gromadzka (red.), Literackie spotkania w międzywojennej Polsce. Chaim Nachman Bialik i Salomon Dykman, Austeria, Kraków 2012.

Gershon Shaked, Modern Hebrew Fiction. Indiana University Press, 2000

Benjamin Harshav, Language in Time of Revolution, Stanford University Press, 1993

Hannan Hever, producing the Modern Hebrew Canon, New York University Press, 2002

Robert Alter, Hebrew and Modernity, Indiana University Press, 1994

The Modern Hebrew Poem Itself, Edited by Stanley Burnshaw, T. Carmi, Susan Glassman, Ariel Hirschfeld, and Ezra Spicehandler, Wayne State University Press, 2003

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu kursu przewidzianego programem:

Wiedza:

-ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o literaturze i piśmiennictwie hebrajskim; potrafi nazwać i scharakteryzować najważniejsze zjawiska/prądy/ teksty/ literatury/piśmiennictwo hebrajskie. [K_W05]

- potrafi nazwać i scharakteryzować podstawowe zjawiska kulturowe judaizmu i Izraela [K_W10]

- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych teorii i szkół badawczych w zakresie studiów nad kulturą oraz literaturoznawstwa. [K_W18]

- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla rodzimych tradycji judaizmu i Izraela. [K_W19]

Umiejętności:

- potrafi czytać, teksty literackie i prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym. . [K_U06]

- rozumie najważniejsze zagadnienia intelektualne, dylematy, preferencje estetyczne formułowane wewnątrz kultury judaizmu. [K_U10]

- potrafi interpretować kluczowe pojęcia wybranej kultury żydowskiej poprzez analizę językową/ filologiczną. [K_U15]

Kompetencje:

- widzi potrzebę prowadzenia dialogu międzykulturowego [K_K06]

- ma świadomość znaczenia kultury Izraela w kulturze światowej. [K_K07]

- działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej i językowej Izraela i judaizmu. [K_K08]

- dostrzega pozytywne wartości społeczno-kulturowe judaizmu i Izraela, z których może czerpać dla osobistego rozwoju i efektywnej komunikacji międzykulturowej. [K_K09]

Metody i kryteria oceniania:

- obecność i aktywność i na zajęciach

- przygotowanie do zajęć (wcześniejsza letura tekstów w domu)

- egzamin: jedna praca pisemna na koniec semestru

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Piątek
Prowadzący grup: Anna Piątek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Historia współczesnej poezji hebrajskiej od Haskali (połowa XIX wieku) do początku XXI wieku. Chodzi o poezję pisaną początkowo w Europie, a od początku XX wieku również w Palestynie. Po II wojnie światowej, a zwłaszcza od 1948 roku, poezja ta powstawała niemal wyłącznie w Izraelu.

Pełny opis:

Historia współczesnej poezji hebrajskiej od Haskali (połowa XIX wieku) do początku XXI wieku. Chodzi o poezję pisaną początkowo w Europie, a od początku XX wieku również w Palestynie. Po II wojnie światowej, a zwłaszcza od 1948 roku, poezja ta powstawała niemal wyłącznie w Izraelu.

W trakcie wykładu zaprezentowany zostanie zarys rozwoju współczesnej poezji hebrajskiej z perspektywy językowej i kulturowej. Prezentacja obejmie zarówno główny nurt literacki, jak i rozwiązania eksperymentalne. Podczas kursu przedstawione zostaną postaci najważniejszych poetów hebrajskich. Szczególny nacisk położony zostanie na odmienność stylistyczną i tematyczną utworów w różnych okresach rozwoju poezji hebrajskiej.

Literatura:

שמואל ורסס, הקיצה עמי: ספרות ההשכלה בעידן המודרניזציה, מגנס 2001

שמואל פיינר, מלחמת תרבות: תנועת ההשכלה היהודית המאה ה-19, כרמל 2010

איריס פרוש, נשים קוראות: יתרונה של שוליות, עם עובד, 2001

גרשון שקד, הסיפורת העברית 1880-1970, 5 כרכים, כתר 1978-1998

לחובר, פ., תולדות הספרות העברית החדשה: עם דוגמאות של מבחר הספרות לתלמידים ולמתלמדים,‫ תל אביב: דביר, תרפ"ח 1927–תש"ח 1948. 5 כרכים, ספרים א–ד:

דן מירון, בודדים במועדם, עם עובד 1987

דן מירון, חדשות מאזור הקוטב, זמורה ביתן, 1993

דן מירון, אמהות מייסדות אחיות חורגות, הקיבוץ המאוחד, 2004

ברוך קורצוויל, מסות על סיפורי ש"י עגנון, שוקן, 1966

ברוך קורצוויל, ספרותנו החדשה – המשך או מהפכה, 1957

נורית גוברין, תלישות והתחדשות, משרד הביטחון 1985

אבנר הולצמן, אהבות ציון: פנים בספרות העברית החדשה, כרמל 2006

אבנר הולצמן, חיים נחמן ביאליק, שזר 2009

אבנר הולצמן, מיכה יוסף ברדיצ'בסקי, שזר, 2011

דן לאור, חיי עגנון, שוקן, 1998

יגאל שוורץ, מה שרואים מכאן, כנרת, 2005

מיכאל גלוזמן, הגוף הציוני: לאומיות, מגדר ומיניוצ בספרות העברית החדשה, קב"מ, 2007

חיים באר, גם אהבתם גם שנאתם: ביאליק, ברנר עגנון מערכות יחסים, עם עובד 2002

אניטה שפירא, ברנר: סיפור חיים, עם עובד, 2008

Ch. N. Bialik, Pieśni, tłum. Salomon Dykman, Austeria, Kraków 2012.

S. Dykman, Przekłady, wiersze, eseje, listy, Austeria, Kraków 2013.

M. Zawanowska, R. Gromadzka (red.), Literackie spotkania w międzywojennej Polsce. Chaim Nachman Bialik i Salomon Dykman, Austeria, Kraków 2012.

Gershon Shaked, Modern Hebrew Fiction. Indiana University Press, 2000

Benjamin Harshav, Language in Time of Revolution, Stanford University Press, 1993

Hannan Hever, producing the Modern Hebrew Canon, New York University Press, 2002

Robert Alter, Hebrew and Modernity, Indiana University Press, 1994

The Modern Hebrew Poem Itself, Edited by Stanley Burnshaw, T. Carmi, Susan Glassman, Ariel Hirschfeld, and Ezra Spicehandler, Wayne State University Press, 2003

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.