Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pismo japońskie 4

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-5-JAW2-PJ4 Kod Erasmus / ISCED: 09.6 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pismo japońskie 4
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zaliczenie zajęć z pisma japońskiego na I roku studiów.

Opanowanie materiału przewidzianego na zajęciach z pisma I roku studiów (456 ideogramów).


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Drugi etap nauki pisma japońskiego w ramach trzyletniego kursu. Na drugim roku studenci opanowują kolejne 540 znaków kanji (wchodzących w zakres Jōyō kanji „znaków codziennego użytku”).

Pełny opis:

Podczas drugiego roku nauki pisma japońskiego studenci poznają 540 kolejnych znaków kanji, wykorzystywanych podczas zajęć PNJ (Praktyczna nauka języka japońskiego). Na zajęciach omawiane są sposoby prawidłowego zapisu znaków (kolejność kresek), ich znaczenie, etymologia, sposoby czytania (sinojapońskie, rdzennie japońskie), przykładowe złożenia z innymi znakami, homonimy. Istotną cześć zajęć stanowią częste testy i dyktanda sprawdzające na bieżąco postępy studentów w nauce.

Literatura:

Pismo japońskie. Tom 1 i 2. Warszawa: „Nozomi” oraz materiały własne prowadzącego.

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu kursu przewidzianego programem:

Wiedza:

-ma obszerną wiedzę o języku japońskim (jego strukturze, gramatyce, historii, piśmie) [K-W12]

-ma świadomość złożonej natury języka japońskiego, jego miejsca i znaczenia w kontekście kultury i historii Japonii [K-W13]

-ma świadomość różnorodności językowej i jej wpływu na sytuacją kulturową i polityczną świata [K-W14]

-ma podstawową wiedzę o zasadach przekładu z języka japońskiego na język polski [K-W15]

Umiejętności:

-potrafi czytać, analizować i interpretować teksty literackie i/lub inne dzieła twórczości kulturalnej Japonii (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym [K-U06]

-potrafi biegle posługiwać się systemem pisma japońskiego i narzędziami służącymi do jego poznania i analizy (słowniki tradycyjne i elektroniczne, leksykony, korpusy językowe, bazy danych, etc.) [K-U16]

-potrafi poprawnie funkcjonować w środowisku językowym i kulturowym Japonii [K-U17]

-potrafi korzystać z narzędzi elektronicznych i internetowych w języku polskim i japońskim [K-U24]

Kompetencje:

-rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie [K-K01]

-ma świadomość znaczenia kultury Japonii w kulturze światowej [K-K07]

Metody i kryteria oceniania:

Regularne testy z określonej partii materiału oraz zaliczenie pisemne na koniec semestru.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 26 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jędrzej Greń
Prowadzący grup: Jędrzej Greń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.