Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lektura tekstów chińskich1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-6-SI3-LTCH1 Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Lektura tekstów chińskich1
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: chiński
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Aby uczestniczyć w zajęciach student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty językowe przewidziane w programie studiów na 2 rok.

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń z lektury tekstów jest doskonalenie umiejętności przekładu tekstów chińskich studentów III roku i pogłebienie znajomości specyfiki współczesnego chińskiego języka pisanego na podstawie wybranych tekstów dotyczących aktualnej problematyki chińskiej (artykuły prasowe, reportaże, opowiadania) w szczególności z typowymi dla różnego rodzaju tekstów chińskich strukturami językowymi, konstrukcjami gramatycznymi i słownictwem, a także wskazanie metod właściwej interpretacji i przekładu tych tekstów

Pełny opis:

Celem ćwiczeń z lektury tekstów jest doskonalenie umiejętności translatorskich studentów III roku i pogłębienie znajomości specyfiki współczesnego chińskiego języka pisanego na podstawie wybranych tekstów dotyczących aktualnej problematyki chińskiej (artykuły prasowe, reportaże, opowiadania) w szczególności z typowymi dla różnego rodzaju tekstów chińskich strukturami językowymi, konstrukcjami gramatycznymi i słownictwem, a także wskazanie metod właściwej interpretacji i przekładu tych tekstów.

Zajęcia polegają na przełożeniu na język polski uprzednio przygotowanego przez studentów tekstu.

Teksty zaczerpnięte są z podręcznika: "Step by Step Chinese. Intensive Chinese. Intermediate" t. 4.

Literatura:

《阶梯汉语中级精读》丛书主编周小兵 "Step by Step Chinese. Intensive Chinese. Intermediate" red. Zhou Xiaobing, Sinolingua, Pekin 2011

Efekty uczenia się:

K_W05 -ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o zagadnieniach literatury i piśmiennictwa Chin; potrafi nazwać i scharakteryzować najważniejsze zjawiska/prądy/ teksty literackie/ piśmiennictwo Chin, Tajwanu i chińskiego kręgu cywilizacyjnego.;

K_W06 -ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu historii Chin;

K_W07 - ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu filozofii i religii Chin;

K_W12 -ma obszerną wiedzę o języku chińskim (jego strukturze, historii i rozwoju oraz piśmie);

K_W13 -ma świadomość złożonej natury języka chińskiego, jego miejsca i znaczenia w kontekście kultury i historii Chin ,Tajwanu i chińskiego kręgu cywilizacyjnego

K_W14 -ma świadomość różnorodności językowej i jej wpływu na sytuację kulturową i polityczną świata;

K_W15 -ma podstawową wiedzę o zasadach przekładu z języka chińskiego na język polski;

K_W16 -ma podstawową wiedzę o zagadnieniach dotyczących współczesnego życia kulturalnego Chin, Tajwanu i chińskiego kręgu cywilizacyjnego;

K_U06 -potrafi czytać, analizować i interpretować teksty literackie i inne dzieła twórczości kulturalnej Chin i chińskiego kręgu językowego (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym;

K_U07 -umie porównać i dostrzec zależności między wybranymi tekstami literackimi i innymi dziełami twórczości kulturalnej Chin, Tajwanu i chińskiego kręgu językowego (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym), a zagadnieniami tradycji i współczesności;

K_U12 -posługuje się językiem chińskim na poziomie B2;

K_U13 -potrafi zanalizować i interpretować teksty źródłowe w języku chińskim;

K_U14 - potrafi przełożyć teksty literackie/piśmiennictwa z języka chińskiego na język polski;

K_U15- potrafi interpretować kluczowe pojęcia wybranej kultury Chin poprzez analizę językową/ filologiczną;

K_U16 -potrafi biegle posługiwać się systemem pisma klasycznego języka chińskiego i narzędziami służącymi do jego poznania i analizy (słowniki tradycyjne i elektroniczne, leksykony, korpusy językowe, bazy danych, etc.) ;

K_U24 -potrafi korzystać z narzędzi elektronicznych i internetowych w języku polskim i w języku chińskim ;

K_K08- działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej i językowej Chin

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium śródsemestralne w semestrze zimowym i letnim (30%oceny końcowej) oraz zaliczenie pisemne na ocene po obydwu semestrach. (70% oceny końcowej)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Paśnik-Tułowiecka
Prowadzący grup: Ewa Paśnik-Tułowiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.