Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka jezyka afrykańskiego1S

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-7-AF4-GJA1S Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka jezyka afrykańskiego1S
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość podstawowej struktury i leksyki języka suahili

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest wstęp do znajomości historii języka i dialektów suahili oraz gramatyka opisowa tego języka w zakresie fonologii,

morfologii oraz składni.

Pełny opis:

Celem wykładu jest opis struktury języka suahili na poziomie syntaktycznym, ze szczególnym naciskiem położonym na cechy odmienne w

stosunku do polskiego.

Główne zagadnienia to: mechanizm kongruencji, grupa nominalna, zdanie nominalne i werbalne, system czasowo-aspektowy, czasowniki

o funkcji posiłkowej, wyrażanie porównania, specyfika składniowa klas lokatywnych, zdanie pojedyncze i złożone (współrzędnie oraz

podrzędnie), przechodniość czasownika, funkcje i właściwości gramatyczne form pochodnych czasownika, mowa zależna.

Literatura:

literatura podstawowa:

Ashton E. O., 1944, Swahili grammar, including intonation, Longman: Londyn.

Ohly R., Kraska-Szlenk I., Podobińska Z., 1998, Język suahili, Dialog: Warszawa.

Polomé E. C., 1967, Swahili language handbook, CAL: Waszyngton.

Zúbková Bertoncini E., 1987, Kiswahili kwa furaha, cz. I, Opera Universitaria, Napoli.

+ prace poświęcone poszczególnym zagadnieniom

Loogman, A. 1965. Swahili Grammar and Syntax. Louvain.

Massamba, D. P. B. 1987. „The effect of language modernization on the phonological system of the Kiswahili language”. Kiswahili 54/1-2: 142-151.

Nurse, D. i Th. Hinnebusch. 1993. Swahili and Sabaki: A Linguistic History. Berkley: University of California Press.

Nurse, D. i Th. Spear. 1985. The Swahili: Reconstructing the History and Language of an African Society, 800-1500. Philadelphia: University of Pensylvannia Press.

Ohly, R., I. Kraska-Szlenk i Z. Podobińska. 1998. Język suahili. Warszawa: Dialog.

Piłaszewicz, S. i E. Rzewuski. 2004. Wstęp do afrykanistyki (rozdział 8 ). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Polomé, E. C. 1967. Swahili Language Handbook. Washington: CAL.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu przewidzianego programem student:

Wiedza:

- ma obszerną wiedzę o strukturze języka suahili na poziomie składni;

- ma świadomość złożonej natury języka suahili;

- ma świadomość różnorodności językowej świata.

Umiejętności:

- posługuje się podstawowymi pojęciami z dziedziny składni;

- potrafi opisać najważniejsze zjawiska składni języka suahili.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny na koniec roku oraz obecność i aktywna obecność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: John Okoth
Prowadzący grup: John Okoth
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.