Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Procesy wyborcze we współczesnej Afryce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-AF-PWA-OW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Procesy wyborcze we współczesnej Afryce
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym przeczytać i zrozumieć anglojęzyczny artykuł naukowy.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi przepisami prawa międzynarodowego regulującego obserwacje międzynarodowe wyborów oraz odniesienie ich do wybranych wyborów, które miały miejsce w Afryce Subsaharyjskiej w XX i XXI wieku. W trakcie zajęć zostaną omówione przypadki wyborów w krajach afrykańskich, dzięki czemu studenci nie tylko zaznajomią się z bieżącą polityką wybranych państw, ale dowiedzą się też na czym praktycznie polega praca obserwatora-uczestnika misji międzynarodowej

Pełny opis:

Na zajęciach Studenci zostaną zapoznani z przepisami prawa międzynarodowego, które regulują powoływanie misji wyborczych, a także poznają podmioty, które mogą je organizować, poznają również, jakie elementy tworzą cykl wyborczy oraz jakie podmioty są zaangażowane w organizację wyborów; poznają organizację dnia głosowania, a także obowiązki z tym dniu zarówno pracowników misji obserwacyjnej, a także wszystkich podmiotów krajowych, które biorą udział w procesie wyborczym (zarówno politycy, jak i media, działacze pozarządowi oraz obywatele). W czasie kursu studenci poznają również wyzwania, jakie stoją przed organizatorami wyborów w państwach afrykańskich, tj. jakie obszary wymagają szczególnej uwagi w czasie przygotowania do tzw. e-day; poznają szczegółowo proces wyborczy w wybranych państwach afrykańskich – poprzez szczegółową analizę kontekstu politycznego oraz cyklu wyborczego, a także przebiegu dnia głosowania, poznają specyfikę pracy misji wyborczych w krajach Afryki Subsaharyjskiej.

Literatura:

Nick Cheeseman, 2018, How to rig an elections?

Justin Fisher, Edward Fieldhouse, Mark N. Franklin, Rachel Gibson, Marta Cantijoch, Christopher Wlezien, 2017, The Routledge Handbook of Elections, Voting Behavior and Public Opinion.

Nic Cheeseman, David M. Anderson, Andrea Scheibler, 2013, Routledge Handbook of African Politics.

Bayart, J.-F.,1993, The State in Africa:The Politics of the Belly.

Efekty uczenia się:

WIEDZA: Student rozumie czym jest cykl wyborczy i proces wyborczy. Studenci potrafią wymienić podmioty, które są zaangażowane w proces wyborczy oraz poprawnie określa obowiązki i prawa każdego z nich. Umie omówić przepisy prawa międzynarodowego regulujące międzynarodową obserwację wyborów oraz potrafi wymienić okoliczności, które sprawiają, że wybory mogą zostać uznane za demokratyczne.

Na podstawie wybranych przykładów, potrafi scharakteryzować najważniejsze wyzwania stojące przed państwami Afryki Subsaharyjskiej w związku z organizacją demokratycznych wyborów. Umie wskazać konkretne rozwiązania prawne, które ułatwiają implementację procesy wyborczego w wybranych krajach.

Student posiada informacje, dzięki którym potrafią uzasadnić swoje stanowisko w kwestiach takich jak to, czy misje obserwacyjne są potrzebne i efektywne w Afryce.

UMIEJĘTNOŚCI

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł.

potrafi zastosować wiedzę z zakresu historii wybranych regionów Afryki do analizy i interpretowania wydarzeń współczesnego świata.

potrafi prawidłowo usytuować wybrany region Afryki w kontekście uwarunkowań środowiska geopolitycznego.

posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów.

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

potrafi odpowiednio określić cele i sposoby ich osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, zawodowej i społecznej.

ma świadomość odmienności kulturowej i jej źródeł religijnych, obyczajowych i historycznych oraz jej znaczenia dla rozumienia współczesnego świata.

Metody i kryteria oceniania:

obecność na zajęciach, przygotowanie do zajęć, praca pisemna, test pisemny

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.