Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesna etnografia Afryki: metody, projekty, teorie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-AF-WEA-OW Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Współczesna etnografia Afryki: metody, projekty, teorie
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Zajęcia składają się z trzech działów tematycznych. Pierwszy dział poświęcimy nauce współczesnych metod badań etnograficznych.

W ramach drugiego działu tematycznego zainteresujemy się pracami etnograficznymi, które opisują powyższe metody w praktyce i na przykładzie konkretnych badań afrykanistycznych.

Trzeci dział poświęcony współczesnym teoriom antropologicznym zasygnalizuje, w jaki sposób etnograf - afrykanista przechodzi od etnografii do abstrakcyjnych systemów myślenia, od doświadczenia terenowego do tekstu naukowego.

Pełny opis:

Zajęcia składają się z trzech działów tematycznych. Pierwszy dział poświęcimy nauce współczesnych metod badań etnograficznych. Zainteresujemy się szczególnie obserwacją uczestniczącą, wywiadem etnograficznym i metodą audiowizualną. Oznacza to zarówno czytanie i dyskutowanie tekstów poświęconych metodzie, jak i krótkie ćwiczenia terenowe.

W ramach drugiego działu tematycznego zainteresujemy się pracami etnograficznymi, które opisują powyższe metody w praktyce i na przykładzie konkretnych badań. Dzięki temu zauważymy, do czego właściwie służy etnografia, na jakie pytania odpowiada i z jakimi problemy prowokuje. Wszystkie omawiane projekty będą rzecz jasna dotyczyć kontekstu afrykańskiego. Dobór tekstów i materiałów filmowych odniesie się do wspomnianych wcześniej metod: obserwacji, wywiadu, audiowizualności. Zastanowimy się przy tym, w jaki sposób dobór metod wpływa na osiągane wyniki badań.

Trzeci dział poświęcony współczesnym teoriom antropologicznym zasygnalizuje, w jaki sposób badacz przechodzi od etnografii do abstrakcyjnych systemów myślenia, od doświadczenia terenowego do tekstu naukowego. Odniesiemy się przy tym do najważniejszych prądów współczesnej antropologii (m.in. zwrot ontologiczny, teoria aktora-sieci, nowa antropologia rzeczy, zwrot afektywny, post-modernizm) i sprawdzimy, jak te kierunki myślenia wpłynęły na badania afrykańskie.

Oprócz lektury tekstów etnograficznych (po polsku i po angielsku) materiałem do naszych dyskusji i przemyśleń będą wybrane współczesne filmy etnograficzne i inne projekty audiowizualne.

Literatura:

Angrosino, M. V. (2015). Badania etnograficzne i obserwacyjne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Boddy, J. (2014). Spirits and Selves Revisited: Zār and Islam in Northern. A companion to the anthropology of religion, 444.

Bourdieu, P. (2007). Szkic teorii praktyki: poprzedzony trzema studiami na temat etnologii Kabylów. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.

Comaroff, J. L., & Comaroff, J. (2011). Etniczność sp. z o.o. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Hammersley, M., & Atkinson, P. (2001). Metody badań terenowych. Poznań: Zysk i S-ka.

Hobsbawm, E., & Ranger, T. (2008). Tradycja wynaleziona. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Kopytoff, I. (2005). Kulturowa biografia rzeczy–utowarowienie jako proces. Kempny, E. Nowicka (red.), Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kvale, S. (2012). Prowadzenie wywiadów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Langwick, S. A. (2011). Bodies, politics, and African healing: the matter of maladies in Tanzania. Bloomington: Indiana University Press.

Larkin, B. (2004). Degraded images, distorted sounds: Nigerian video and the infrastructure of piracy. Public Culture, 16(2), 289–314.

Pink, S. (2009). Etnografia wizualna: obrazy, media i przedstawienie w badaniach. Kraków: Wydawawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Rabinow, P. (2010). Refleksje na temat badań terenowych w Maroku. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.

Rose, G. (2015). Interpretacja materiałów wizualnych: krytyczna metodologia badań nad wizualnością. Warszawa: Wydawnictwa Naukowe PWN.

Rouch, J., & Feld, S. (2003). Ciné-ethnography. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Schneider, A., & Pasqualino, C. (Red.). (2014). Experimental film and anthropology. London ; New York: Bloomsbury Academic.

Shostak, M. (1983). The Life and words of Kung woman. Harmondsworth: Penguin Books.

Stoller, P. (1989). The taste of ethnographic things: The senses in anthropology. University of Pennsylvania Press.

filmografia:

Rouch, J. (1955). Les maîtres fous.

Barbash I. & Castaing-Taylor, L. (1993). In and Out of Africa.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu ćwiczeń student:

Ma wiedzę o związkach etnologii, antropologii kulturowej i społecznej z innymi naukami, zwłaszcza humanistycznymi i społecznymi oraz podstawową wiedzę o człowieku jako jednostce podmiotowej w układzie kulturowym i społecznym

Ma podstawową wiedzę o kierunkach rozwoju, teoriach i najnowszych pracach badawczych w zakresie etnologii i antropologii kulturowej oraz zna techniki i narzędzia pozyskiwania danych, właściwe dla nauk społecznych w zakresie metody etnograficznej

Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji zjawisk kulturowych wybranych kierunków, teorii i szkół badawczych w zakresie etnologii, antropologii kulturowej i społecznej

Posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, realizację projektu badawczego, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na interpretowanie zjawisk kulturowych i społecznych

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego projektu badawczego

AF_W19 zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla rodzimych tradycji wybranych regionów Afryki

AF_U17 potrafi poprawnie funkcjonować w środowisku językowym i kulturowym wybranego regionu Afryki

AF_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać kontakty i budować relacje społeczne

AF_K03 potrafi nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur

Metody i kryteria oceniania:

1. obecność

2. aktywny udział w zajęciach

3. prace domowe: krótkie ćwiczenia obserwacyjne, krótkie (około 1 strona) notki streszczające zadany tekst

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Cichocki
Prowadzący grup: Piotr Cichocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.