Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ethnolinguistic Landscape of the Iranian World-ZIP

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-IR-ELIW-OW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ethnolinguistic Landscape of the Iranian World-ZIP
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są etnolingwistycznej różnorodności świata irańskiego w szerokim tego słowa znaczeniu, nie tylko w granicach dzisiejszego Iranu.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wieloaspektowością pojęcia „świat irański” w kontekście składu etnicznego i językowej przynależności ludów irańskich zamieszkujących Iran, Afganistan, Pakistan, Turcję, kraje Azji Centralnej i Kaukazu.

Zajęcia oferowane w Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5

Literatura:

Compendium Linguarum Iranicarum, hrsg. von Rüdiger Schmitt, Wiesbaden, 1989.

Rossi, Adriano V., La situazione linguistica irano-afgano-pakistana, in: Dialetti e lingue nazionali, Roma, 1995: 169-187.

Sims-Williams, Nicholas, The Iranian Languages, in: The Indo-European Languages, ed. by A.G. Ramat and P. Ramat, London – New York, 1998: 125-153.

Schmitt, Rüdiger, Die Iranischen Sprachen in Geschichte und Gegenwart, Wiesbaden, 2000.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- ma wiedzę o językach irańskich perskim ich strukturze, historii i piśmie K_W12

- ma świadomość złożonej natury języków irańskich, ich miejsca i znaczenia w kontekście kultury i historii Iranu i Afganistanu K_W13

- ma świadomość różnorodności językowej i jej wpływu na sytuację kulturową i polityczną świata K_W14

Umiejętności:

- potrafi wskazać źródła różnic kulturowych w świecie irańskim K_U02

- potrafi zastosować wiedzę o językach świata iranskiego do analizy i interpretowania wydarzeń współczesnego świata K_U04

Kompetencje społeczne:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie K_K01

- ma świadomość odmienności kulturowej i jej źródeł religijnych, filozoficznych, obyczajowych i historycznych oraz jej znaczenia dla rozumienia współczesnego świata K_K05

- widzi potrzebę̨ prowadzenia dialogu międzykulturowego K_K06

- ma świadomość́ znaczenia kultury świata irańskiego w kulturze światowej K_K07

Metody i kryteria oceniania:

- kontrola obecności

- aktywność podczas zajęć

- końcowa praca pisemna

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład konwersatoryjny, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Rodziewicz
Prowadzący grup: Vahé Boyadjian
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład konwersatoryjny - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są etnolingwistycznej różnorodności świata irańskiego w szerokim tego słowa znaczeniu, nie tylko w granicach dzisiejszego Iranu.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wieloaspektowością pojęcia „świat irański” w kontekście składu etnicznego i językowej przynależności ludów irańskich zamieszkujących Iran, Afganistan, Pakistan, Turcję, kraje Azji Centralnej i Kaukazu.

Zajęcia oferowane w Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5

Literatura:

Compendium Linguarum Iranicarum, hrsg. von Rüdiger Schmitt, Wiesbaden, 1989.

Rossi, Adriano V., La situazione linguistica irano-afgano-pakistana, in: Dialetti e lingue nazionali, Roma, 1995: 169-187.

Sims-Williams, Nicholas, The Iranian Languages, in: The Indo-European Languages, ed. by A.G. Ramat and P. Ramat, London – New York, 1998: 125-153.

Schmitt, Rüdiger, Die Iranischen Sprachen in Geschichte und Gegenwart, Wiesbaden, 2000.

Uwagi:

Prowadzący: dr Vahe Boyadjian (wykładowca wizytujący)

Terminy zajęć:

styczeń: 13, 20, 27

luty: 17, 20, 24, 27 (UWAGA: W sem. letnim zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu)

Koordynator przedmiotu: dr Magdalena Rodziewicz (mrodziewicz@uw.edu.pl)

Zajęcia oferowane w Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.