Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kino Bliskiego i Dalekiego Wschodu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-KBDW-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Kino Bliskiego i Dalekiego Wschodu
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Wydział Orientalistyczny - przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę dotyczącą terminologii filmoznawczej, pozwalającą na interpretację dzieła filmowego w warstwie treści oraz formy, a także rozpoznawać główne gatunki sztuki filmowej, zabiegi i formy wyrazu.

Skrócony opis:

„Kino Bliskiego i Dalekiego Wschodu” to przedmiot semestralny obejmujący 30 godzin dydaktycznych, złożony z 10 spotkań w formie DKF, organizowany przez Wydział Orientalistyczny UW oraz Stowarzyszenie Filmowców Polskich, we współpracy z Doktoranckim Kołem Naukowym „Orientuj się!”.

Podczas każdego ze spotkań, które odbędą się w Kinie Kultura, zaprezentowany zostanie jeden pełnometrażowy film fabularny produkcji azjatyckiej. Filmy dobrano tak, aby reprezentowały tematykę i gatunki charakterystyczne dla danego kręgu kulturowego.

Pełny opis:

W cyklu zajęć w semestrze letnim 2019/2020 zaprezentowanych zostanie dziesięć pełnometrażowych filmów fabularnych, reprezentatywnych dla kinematografii Azji: Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Prócz analizy warstwy fabularnej i kontekstualnej, ocenie zostanie poddana także forma obrazu - poprzez zwrócenie uwagi m.in. na zabiegi montażowe oraz estetykę zdjęć. Wprowadzona zostanie podstawowa terminologia filmoznawcza nieodzowna w procesie interpretacji i recenzji dzieła filmowego.

Każdą projekcję poprzedzi krótki wykład wprowadzający w zagadnienia społeczno-kulturowe poruszone w prezentowanym dziele. Wprowadzenie do filmu obejmie również cechy wyróżniające kinematografię danego regionu oraz charakterystykę dorobku artystycznego twórcy. Po projekcji widzowie podejmą próbę analizy i interpretacji obejrzanego obrazu, w formie dyskusji.

Bloki tematyczne:

- Iran

- Tatarzy Krymscy

- Chiny

- Indie

- Mongolia

Efekty uczenia się:

− Student zna najważniejsze nurty, gatunki filmowe oraz twórców kinematografii danego regionu

− Student zna narzędzia niezbędne do analizy dzieł filmowych

− Student rozumie funkcjonowanie i znaczenie filmu w różnych kontekstach kulturowych i potrafi wykorzystać narzędzia analityczne przyswojone na zajęciach w samodzielnym poszerzaniu wiedzy z tego zakresu

− Student potrafi określić gatunki charakterystyczne dla kinematografii danego kręgu kulturowego

− Student potrafi samodzielnie analizować filmy w kontekście kulturowo-społecznym

− Student potrafi samodzielnie analizować filmy reprezentatywne dla danego obszaru Bliskiego i Dalekiego Wschodu pod kątem zastosowanych w nich rozwiązań formalnych i estetycznych

− Student potrafi wykorzystać dzieło filmowe w pracy naukowej, np. jako źródło do badań historycznych, socjologicznych i kulturoznawczych

− Student formułuje i wyraża własne poglądy i idee związane z problematyką przedmiotu na forum publicznym

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach (60% oceny końcowej), możliwe dwie nieusprawiedliwione nieobecności.

2. Napisanie recenzji wybranego filmu, po konsultacji tematu z prowadzącym dany blok tematyczny (obj. 2500-3000 zzs.; 40% oceny końcowej).

3. Ocena końcowa:

60%-70% - dostateczny

71%-80% - dostateczny plus

81%-87% - dobry

88%-93% - dobry plus

94%-99% - bardzo dobry

100% - bardzo dobry plus

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład z elementami warsztatu, 30 godzin, 55 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Klingofer-Szostakowska, Marta Widy-Behiesse, Apolonia Zygmunt
Prowadzący grup: Anna Klingofer-Szostakowska, Marta Widy-Behiesse, Apolonia Zygmunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład z elementami warsztatu - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

„Kino Bliskiego i Dalekiego Wschodu” to przedmiot semestralny obejmujący 30 godzin dydaktycznych, złożony z 10 spotkań w formie DKF, organizowany przez Wydział Orientalistyczny UW oraz Stowarzyszenie Filmowców Polskich, we współpracy z Doktoranckim Kołem Naukowym „Orientuj się!”.

Podczas każdego ze spotkań, które odbędą się w Kinie Kultura, zaprezentowany zostanie jeden pełnometrażowy film fabularny produkcji azjatyckiej. Filmy dobrano tak, aby reprezentowały tematykę i gatunki charakterystyczne dla danego kręgu kulturowego.

Pełny opis:

W cyklu zajęć w semestrze letnim 2019/2020 zaprezentowanych zostanie dziesięć pełnometrażowych filmów fabularnych, reprezentatywnych dla kinematografii Azji: Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Prócz analizy warstwy fabularnej i kontekstualnej, ocenie zostanie poddana także forma obrazu - poprzez zwrócenie uwagi m.in. na zabiegi montażowe oraz estetykę zdjęć. Wprowadzona zostanie podstawowa terminologia filmoznawcza nieodzowna w procesie interpretacji i recenzji dzieła filmowego.

Każdą projekcję poprzedzi krótki wykład wprowadzający w zagadnienia społeczno-kulturowe poruszone w prezentowanym dziele. Wprowadzenie do filmu obejmie również cechy wyróżniające kinematografię danego regionu oraz charakterystykę dorobku artystycznego twórcy. Po projekcji widzowie podejmą próbę analizy i interpretacji obejrzanego obrazu, w formie dyskusji.

Bloki tematyczne:

- Iran

- Tatarzy Krymscy

- Gurkhowie / Nepal

- Chiny

- Indie

- Mongolia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.