Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka Rosji na obszarze postsowieckim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3620-1-PRNOP-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Polityka Rosji na obszarze postsowieckim
Jednostka: Studium Europy Wschodniej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Studium Europy Wschodniej
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Przedmiot opisuje procesy dezintegracji oraz podejmowane w różnych formach próby stosowania polityki reintegracji przestrzeni postsowieckiej. W ramach wykładu omawiane są kolejne etapy rozpadu b. ZSRS, rozpad więzi politycznych, gospodarczych i kulturalnych b. imperium a także strategia i taktyka władz Rosji zmierzająca do odbudowy swoich wpływów w tzw. „bliskiej zagranicy” poprzez okazywanie wpływu na model polityczno-ustrojowy tych państw, system społeczno-gospodarczy, wykorzystanie systemu powiązań odziedziczonych po ZSRS w dziedzinie militarnej, energetyki, infrastruktury komunikacyjno-transportowej elementów wspólnej przestrzeni kulturowej, językowej, obecności mniejszości rosyjskojęzycznej. Omawiane sa problemy „zamrożonych konfliktów” w niektórych państwach b. ZSRS.

Pełny opis:

Wykład obejmuje zagadnienia przyczyn i przebiegu procesu rozpadu imperium sowieckiego (ekonomiczne, polityczne, ideologiczne, narodowościowe). Przedstawiona jest charakterystyka rozerwania więzi ekonomicznych między Rosją i nowopowstałymi państwami, konflikty etniczno-polityczne w b. republikach i rola Rosji w ich powstaniu oraz rozwiazywaniu. Ukazane są procesy reorientacji powiązań zewnętrznych b. republik, dywersyfikacja ich relacji międzynarodowych w regionach i w skali globalnej. Wskazane są związki tych procesów z generalnymi założeniami polityki zagranicznej Rosji wobec Zachodu i państw „bliskiej zagranicy” w ujęciu dynamicznym (zmiany polityki w latach 90-tych i po roku 2000). Przedstawiona w wykładzie jest polityka Rosji w układzie regionalnym – państwa republiki europejskie (Ukraina, Białoruś, Mołdawia), Zakaukazie (Gruzja, Azerbejdżan, Armenia) oraz Kazachstan i państwa Azji Centralnej (Uzbekistan, Tadżykistan, Kirgizja, Turkmenistan). Wyodrębniona jest także specyfika państw bałtyckich, które w znacznym stopniu wyszły z pod bezpośredniego oddziaływania Rosji przystępując do struktur europejskich i euroatlantyckich. W każdym przypadku wyodrębnione zostają specyficzne metody i środki oddziaływania Rosji na b. republiki dla zachowania swych wpływów geopolitycznych – zależność ekonomiczna, energetyczna, transportowa, konflikty etniczne, zagrożenie zewnętrzne). Tematem wykładu są także rezultaty prób reintegracji przestrzeni postsowieckiej przez tworzenie ponadnarodowych struktur w dziedzinie politycznej, militarnej i ekonomicznej jak WNP, OTKB, jednolity obszar celny, E-AWG, SOW.

Wykład uwzględnia także rolę Polski w regionie i wpływ silnego zaangażowania RP w obszarze WNP na stosunki z Rosją.

Literatura:

W opisie przedmiotu.

Metody i kryteria oceniania:

Znajomość literatury

Umiejętność posługiwania się materiałem

Zaliczenie ustne

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.