Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do nauk o kulturze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3620-LC1-WNK Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do nauk o kulturze
Jednostka: Studium Europy Wschodniej
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla Studiów Wschodnich
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Postrzeganie nauk o kulturze w szerokiej perspektywie jako wiedzy o człowieku — twórcy i użytkowniku kultury.

Pełny opis:

Postrzeganie nauk o kulturze w szerokiej perspektywie jako wiedzy o człowieku — twórcy i użytkowniku kultury. Rozumienie podstawowych pojęć funkcjonujących współcześnie na gruncie nauk o kulturze w perspektywie filozoficznej i historycznej (jednostka, społeczeństwo, naród, państwo, kultura). Przegląd podstawowych pojęć antropologicznych w ujęciu encyklopedycznym. Przegląd podstawowych dziedzin kultury oraz kierunków metodologicznych.

Literatura:

zob. LITERATURA przy opisie grupy zajęciowej

Efekty uczenia się:

K_W02

Ma podstawową wiedzę o kulturze, pozwalającą na interpretację współczesnych zjawisk i procesów społecznych, politycznych i kulturowych, występujących w przedmiotowym obszarze studiów

K_K04

Docenia znaczenie nauk humanistycznych i społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych związanych z normami społecznymi i ładem międzynarodowym

K_K06

Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki

K_K11

Ma świadomość znaczenia europejskiego dziedzictwa intelektualnego dla zrozumienia wydarzeń społecznych i kulturalnych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne lub ustne

obecność na zajęciach,

aktywność na zajęciach

projekt indywidualny

projekt grupowy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.