Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do nauk o kulturze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3620-LIC1-WNK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do nauk o kulturze
Jednostka: Studium Europy Wschodniej
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla Studiów Wschodnich
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Postrzeganie nauk o kulturze w szerokiej perspektywie jako wiedzy o człowieku — twórcy i użytkowniku kultury. Rozumienie

podstawowych pojęć funkcjonujących współcześnie na gruncie nauk o kulturze w perspektywie filozoficznej i historycznej (jednostka, społeczeństwo, naród, państwo, kultura). Przegląd podstawowych pojęć antropologicznych w ujęciu encyklopedycznym. Przegląd podstawowych dziedzin kultury oraz kierunków metodologicznych.

Efekty uczenia się:

K_W09

Ma podstawową wiedzę o cywilizacji i kulturze, pozwalającą na interpretację współczesnych zjawisk i procesów społecznych, politycznych i kulturowych, występujących na przedmiotowym obszarze studiów.

K_U06

Posługuje się właściwą metodologią i terminologią przy pisaniu prac o charakterze naukowym.

K_U11

Posiada umiejętności merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków.

K_U14

Potrafi zidentyfikować rodzaj dobra niematerialnego i wskazać ścieżki jego ochrony; zna wartość ochrony własności intelektualnej i dostrzega rolę praw wyłącznych we współczesnym świecie

K_K04

Jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów

K_K09

Docenia znaczenie nauk humanistycznych i społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do działań zawodowych zgodnie z normami społecznymi i zasadami ładu międzynarodowego

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne/ zaliczenie ustne

obecność na zajęciach

Aktywność na zajęciach

Projekt indywidualny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Irena Bilińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.