Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia regionu w XX wieku (wykład)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3620-MG1-HRw Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia regionu w XX wieku (wykład)
Jednostka: Studium Europy Wschodniej
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla Studiów Wschodnich
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wykład prezentuje podstawowe fakty z dwudziestowiecznej historii państw regionu, ogólne tendencje/dynamikę wydarzeń, lokalizuje zdarzenia historyczne w kontekście czasowym i przestrzennym.

Pełny opis:

zob. ZAKRES TEMATÓW przy każdej grupie zajęciowej.

Literatura:

zob. LITERATURA przy kazdej grupie zajęciowej.

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu kursu:

ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia dotyczące mechanizmów lokalnych stosunków politycznych oraz ich wpływu na bieżącą politykę państw obszaru studiów (Europy Wschodniej, Rosji, Europy Środkowej, Azji Środkowej, Bałkanów i Kaukazu). (K_W02)

posiada wiedzę szczegółową dotyczącą regionu z zakresu problematyki zróżnicowania społecznego, gospodarczego, politycznego, kulturowego i etnicznego, na tle procesów globalnych i kontynentalnych (K_W03)

potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę w działalności analitycznej i eksperckiej poprzez właściwy dobór i zastosowanie odpowiednich metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (K_U02)

potrafi komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców na tematy dotyczące diagnozy i prognozowania kierunków przemian społecznych, gospodarczych, politycznych, kulturowych i etnicznych na obszarze zainteresowań, jest w stanie prowadzić debatę dotyczącą problematyki regionu będącego przedmiotem jego badań (K_U03)

jest w stanie poddać krytycznej ocenie treści przekazywane przez rozmówców albo informacje medialne dotyczące regionu stanowiącego przedmiot jego specjalizacji (K_K01)

rozumie i akceptuje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu kwestii poznawczych i praktycznych, zwłaszcza w odniesieniu do problematyki międzynarodowej i stosunków własnego kraju z krajami regionu specjalizacji (K_K02)

Metody i kryteria oceniania:

Egazmin ustny lub pisemny

Kontrola obecności

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Irena Bilińska, Rigels Halili, David Kolbaia, Henryk Litwin, Witold Rodkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.