Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesna kultura i życie intelektualne społeczeństw regionu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3620-MG1-WKZISP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesna kultura i życie intelektualne społeczeństw regionu
Jednostka: Studium Europy Wschodniej
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla Studiów Wschodnich
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Student:

posiada szczegółową wiedzę na temat aktualnych wydarzeń w regionie, rozeznanie w sytuacji politycznej i gospodarczej regionu, a także wiedzę na temat dziejów regionu, zróżnicowań kulturowych i narodowych oraz ich wpływu na sytuację w regionie (K_W04)

ma gruntowną znajomość metod badawczych oraz trendów rozwojowych we współczesnych naukach społecznych i humanistycznych. (K_W05)

zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w powiązaniu z sytuacją panującą w wybranym regionie studiów (K_W06)

ma umiejętność sporządzania dokumentacji analitycznej z aktualnych wydarzeń w regionie (K_U05)

potrafi samodzielnie realizować permanentne dokształcanie w zakresie problematyki społeczno-kulturalnej regionu specjalizacji (K_U10)

jest gotów do podjęcia działań społecznych związanych z problematyką odmienności kulturowej, współżyciem międzyetnicznym i interkonfesyjnym (K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne lub ustne, projekt, aktywność na zajęciach, kontrola obecności

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.