Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polska polityka wschodnia XX-XXI w

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3620-MGR1L-PPW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polska polityka wschodnia XX-XXI w
Jednostka: Studium Europy Wschodniej
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla Studiów Wschodnich
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Treści programowe dla przedmiotu B Wizje polskiej granicy i polityki wschodniej w koncepcjach głównych obozów politycznych podczas I wojny światowej. Instrumenty

prowadzenia polityki wschodniej w pierwszych latach II Rzeczypospolitej. Prometeizm, polityka mniejszościowa i relacje polski z ZSRS po Traktacie Ryskim. Czynnik wschodni a geneza II wojny światowej. Ograniczona suwerenność i myśl polityczna emigracji w dobie

komunizmu. Polityka wschodnia jako kluczowy element myślenia opozycji demokratycznej w PRL. Wschód jako wyzwanie dla polityki

zagranicznej III RP.

W czasie zajęć zostanie omówiona koncepcja federacyjna i inkorporacyjna polityki wschodniej w kontekście dominujących koncepcji

ideologicznych I połowy XX wieku. Wojna 1920 jako mit założycielski II Rzeczypospolitej i czynnik kształtujący nasze rozumienie wschodu i polityki wschodniej. Rola systemu politycznego ZSRS w kształtowaniu polityki wschodniej II RP. Korelacje pomiędzy polityką

mniejszościową i polityka wschodnią. Nowatorskie koncepcje polityki wschodniej w myśli politycznej Włodzimierza Bączkowskiego,

środowiska „Buntu Młodych” i w otoczeniu Józefa Piłsudskiego. Wpływ słabości polityki wschodniej II RP na sytuację podczas II wojny

światowej i bezpośrednio po niej. Niesuwerenność PRL jako źródło sporów i budowy zamrożonych konfliktów na wschodzie. Spór o

politykę wschodnią na emigracji i rola „Kultury” w przygotowaniu „jesieni ludów” 1989 r. Ograniczenia i szanse polityki wschodniej polski po roku 1989/1991.

Efekty uczenia się:

K_W03 posiada wiedzę szczegółową dotyczącą regionu z zakresu problematyki zróżnicowania społecznego, gospodarczego, politycznego, kulturowego i etnicznego, na tle procesów globalnych i kontynentalnych

K_W08

posiada wiedzę dotyczącą zasad bezpieczeństwa międzynarodowego i współpracy wojskowej poszczególnych państw regionu, polityki bezpieczeństwa NATO i UE, oraz udziału Polski w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego

K_U04

w dyskusji potrafi trafnie zdiagnozować regiony konfliktowe, współcześnie zachodzące przemiany polityczne w regionie, ich genezę i uwarunkowania

K_U05

ma umiejętność sporządzania dokumentacji analitycznej z aktualnych wydarzeń w regionie

K_K01

jest w stanie poddać krytycznej ocenie treści przekazywane przez rozmówców albo informacje medialne dotyczące regionu stanowiącego przedmiot jego specjalizacji

K_K05

realizując swoje kompetencje eksperckie potrafi równocześnie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny

Obecność na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jerzy Nowakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jerzy Nowakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.