Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zagadnienia narodowościowe i wyznaniowe regionu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3620-MGRL-ZNWR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zagadnienia narodowościowe i wyznaniowe regionu
Jednostka: Studium Europy Wschodniej
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla Studiów Wschodnich
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia wprowadzają studenta w świat zagadnień narodowościowych i wyznaniowych w regionie. Omawiane są podstawowe pojęcia, wskazywane główne czynniki wpływające na powstawanie odrębności etnicznych i narodowościowych oraz sytuacji konfliktowych. Analiza sytuacja w regionie.

Wprowadzenie studentów w świat zagadnień narodowościowych i wyznaniowych regionu. Omawiane są podstawowe pojęć (m.in. grupa etniczna, naród, mniejszość narodowa, nacjonalizm). Wskazywane są główne czynniki wpływające na powstawanie odrębności etnicznych i narodowościowych (język, religia, przynależność państwowa, wydarzenia historyczne). Omówienie sytuacji etnicznej poszczególnych regionów.

Efekty uczenia się:

K_W03

posiada wiedzę szczegółową dotyczącą regionu z zakresu problematyki zróżnicowania społecznego, gospodarczego, politycznego, kulturowego i etnicznego, na tle procesów globalnych i kontynentalnych

K_W04

posiada szczegółową wiedzę na temat aktualnych wydarzeń w regionie, rozeznanie w sytuacji politycznej i gospodarczej regionu, a także wiedzę na temat dziejów regionu, zróżnicowań kulturowych i narodowych oraz ich wpływu na sytuację w regionie

K_W06

zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w powiązaniu z sytuacją panującą w wybranym regionie studiów

K_U02

potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę w działalności analitycznej i eksperckiej poprzez właściwy dobór i zastosowanie odpowiednich metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych

K_U04

w dyskusji potrafi trafnie zdiagnozować regiony konfliktowe, współcześnie zachodzące przemiany polityczne w regionie, ich genezę i uwarunkowania

K_K03

jest gotów do podjęcia działań społecznych związanych z problematyką odmienności kulturowej, współżyciem międzyetnicznym i interkonfesyjnym

K_K05

realizując swoje kompetencje eksperckie potrafi równocześnie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

K_K06

jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej specjalisty w: (1) administracji krajowej i samorządowej, (2) instytucjach międzynarodowych, (3) dyplomacji, (4) przedsiębiorstwach polskich działających na rynkach wschodnich, (5) środkach masowego przekazu oraz (6) ośrodkach badawczych i eksperckich współpracujących z krajami regionu

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne / zaliczenie ustne

obecność na zajęciach

aktywność na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam Balcer, David Kolbaia, Mariusz Kowalski, Hubert Łaszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.