Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Człowiek i geny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-AL-CG-QPR Kod Erasmus / ISCED: 13.9 / (0519) Nauki biologiczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Człowiek i geny
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty do modułu przyrodniczego - 2021 (rok akademicki 2021/22)
Przedmioty do przyrodniczego modułu kształcenia - II stopień Artes Liberales
Przedmioty oferowane przez Kolegium Artes Liberales
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów nie specjalizujących się w dziedzinie nauk biologicznych ze współczesną wiedzą na temat biologii i genetyki człowieka. Podkreślana jest też kwestia zastosowania racjonalnej metody naukowej do problemów biologii człowieka, na tle często dyskutowanych i budzących kontrowersje zagadnień.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu przedstawienie najważniejszych nurtów współczesnej biologii człowieka w ujęciu zgodnym z metodą naukową w sposób dostępny dla osób bez specjalistycznego przygotowania w dziedzinie biologii. Tematyka zajęć obejmuje następujące tematy:

1. Podstawowe pojęcia biologii – informacja, struktura i ogólne właściwości organizmów żywych. Historia wiedzy o dziedziczeniu – od starożytności do XXI w.

2. Metoda naukowa w naukach przyrodniczych, w biologii człowieka i w medycynie. Standardy badań naukowych – kontrola, ślepa próba, statystyka, metaanalizy.

3. Dziedziczenie mendlowskie i wieloczynnikowe – determinizm genetyczny i przewidywalność człowieka. Czym jest, a czym nie jest znajomość genomu człowieka.

4. Testy i poradnicwo genetyczne, czułość i specyficzność testów. Testy przesiewowe – problemy biologiczne i etyczne.

5. Testy adresowane bezpośrednio do konsumentów (DTC) – problemy biologiczne i etyczne.

6. „Medycyna alternatywna”, homeopatia itp. a medycyna oparta na dowodach naukowych (evidence based medicine).

7. Szczepienia i ruchy antyszczepionkowe.

8. Techniki wspomaganego rozrodu, testy preimplantacyjne i prenatalne.

9. Komórki macierzyste, komórki IPS, klonowanie terapeutyczne – nadzieje i wątpliwości.

10. GMO – fakty i mity.

11. Choroby zakaźne i walka z nimi.

12. Nowotwory.

13. Terapia genowa i biotechnologia medyczna.

14. Genetyka zachowania i psychologia ewolucyjna.

Literatura:

Ben Goldacre, „Lekarze, naukowcy, szarlatani. Od przerażonego pacjenta do świadomego konsumenta”, wyd. Septem, Helion, 2011.

Efekty uczenia się:

- ma podstawową wiedzę o miejscu i roli nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych w kulturze dawnej i współczesnej K_W01

- zna zależności pomiędzy dyscyplinami humanistycznymi oraz naukami ścisłymi i przyrodniczymi w kontekście filozoficznym i społecznym K_W06

- ma podstawową wiedzę o najnowszych osiągnięciach metod badań interdyscyplinarnych w naukach humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych K_W10

- posiada podstawowe umiejętności wykorzystywania interdyscyplinarnych metod i narzędzi badawczych w analizie zjawisk kultury współczesnej K_U05

- rozumie potrzebę nieustannego kształcenia po ukończeniu studiów K_K01

- rozumie dynamikę rozwoju naukowego, kulturowego i społecznego oraz śledzi nowe metody i paradygmaty badawcze K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności (maksymalnie 2 nieobecności w semestrze)

Obecność na zajęciach, prezentacja zaliczeniowa, ocena aktywności podczas zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Bartnik, Paweł Golik
Prowadzący grup: Ewa Bartnik, Paweł Golik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.