Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka a znajomość siebie w dialogach Platońskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-AL-EZS-qMF-QMW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka a znajomość siebie w dialogach Platońskich
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty dedykowane dla ścieżki Między Wschodem a Zachodem
Przedmioty do wyzwania kierunkowego "Mądrość i filozofia" - I stopień Artes Liberales
Przedmioty oferowane przez Kolegium Artes Liberales
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Celem etyki jest dobre życie. Nauczenie Sokratesa – jakie przedstawiają dialogi Platońskie – polega na dialogicznym poszukiwaniu wiedzy o dobrym życiu. Jako że dobre życie jest życiem konkretnej osoby, etyka musi uwzględniać znajomość siebie, do której można dotrzeć przede wszystkim poprzez rozmowę z innymi. Prowadzi to do aporii, nad którymi będziemy się zastanawiać czytając dzieła Platona: dobre życie jest jedno, ale praktyczne realizacje dobrego życia są potencjalnie nieskończone; dobre życie jest „moje”, ale jednocześnie odnajduję je razem z „tobą”.

Pełny opis:

„Jak należy żyć?” – odpowiedź na to pytanie warte jest, pisze Platon w Państwie, więcej niż wielkie stosy złota. Odpowiedź tautologiczna, która brzmi: „należy żyć dobrze czy szczęśliwie”, niczego nie wyjaśnia, a stanowi jedynie początek etycznego poszukiwania, wskazując jednocześnie na jego cel.

Jeśli pierwszym, wstępnym warunkiem etyki jest dobre życie jako początek i cel, to drugim wstępnym warunkiem jest uzyskiwanie świadomości niewiedzy o tym, czym są dobro oraz szczęście. Niewiedza ta odsłania się poprzez dialog. Czytając dialogi Platona będziemy zatem wskazywać na fałszywe obrazy dobrego życia, z którymi Sokrates spotyka się w trakcie rozmów z ludźmi uważanymi za mądrych (sophos), jak też w trakcie rozmów z ludźmi wyposażonymi w specyficzne kompetencje (technai). Szczególną uwagę poświęcimy niebezpieczeństwom, które płyną z pasywnej akceptacji autorytetów intelektualnych, profesjonalnych i politycznych.

Gdy opinie o dobrym życiu, z jakimi człowiek spotyka się żyjąc w mieście, już zostały poddane krytyce i gdy niespójność między logos a bios, argumentem a sposobem życia, została ujawniona (skutkując zazwyczaj wstydem, odrzuceniem filozofii, wściekłością), poszukiwanie etyczne może się oprzeć już jedynie o znajomość siebie. Metoda dialogiczna, jaką się posługuje Sokrates, ma zatem na celu to, by każdy rozmówca wyłonił – poprzez dialog – samego siebie, to właściwe „ja”, które jako jedynie może prowadzić dobre życie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Platon, Protagoras, dowolne wydanie.

Platon, Laches, dowolne wydanie.

Platon, Charmides, dowolne wydanie.

A. Biral, Plato and the Political Knowledge, Saonara 2016.

Literatura dodatkowa:

M. Foucault, L’origne de l’hermeneutique de soi, Paris 2013.

R. Kraut, Socrates and the State (Princeton UP, 1984).

E. Baker, The Political Thought of Plato and Aristotle, London 1906.

P. Friedlander, Platon. Vol. 1-3, Berlin-New York, 1964-1975.

M. Migliori, Il disordine ordinato. La filosofia dialettica di Platone. Vol. 2: Dall'anima alla prassi etica e politica, Brescia 2013.

M. Vegetti, Quindici lezioni su Platone, Torino 2003.

Uwaga: Literatura może ulec zmianie w zależności od wykazanego zainteresowania studentów poszczególnymi tematami.

Efekty uczenia się:

Absolwent rozumie powiązania między działaniami kulturowymi a dynamiką zmian społecznych.

Absolwent potrafi samodzielnie sformułować problem badawczy w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych.

Absolwent jest gotów do kształcenia ustawicznego (lifelong learning).

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywność na zajęciach oraz egzamin.

Dopuszczalna liczba nieobecności podlegającą usprawiedliwieniu: 2.

Przedmiot kończy się egzaminem ustnym, w trakcie którego zostanie sprawdzona wiedza dotycząca tematów przerobionych w trakcie zajęć.

Ta sama zasada dotyczy egzaminu poprawkowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ivan Dimitrijević
Prowadzący grup: Ivan Dimitrijević
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.