Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia kultury francuskiej i włoskiej, cz. 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-CS-HKFRWL2-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.0 / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Historia kultury francuskiej i włoskiej, cz. 2
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału "Artes Liberales"
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Kurs poświęcony jest zaprezentowaniu najważniejszych etapów ewolucji kultury francuskiej i włoskiej od średniowiecza po dzień dzisiejszy. Specjalna uwaga poświęcona jest tym zjawiskom kulturowym, które są żywe w czasach nam współczesnych. Oprócz najistotniejszych dla kultury zjawisk takich jak twórczość artystyczna czy literacka, omówione zostanie historia idei czy zmieniająca się w procesie historycznym obyczajowość.

Pełny opis:

Zostaną omówione takie tematy jak: tworzenie się państw na gruzach cesar-stwa rzymskiego, kształtowanie się rycerstwa i mieszczaństwa jako podstawo-wych grup odbioru kultury w języku rodzimym ideologia feudalna i monar-chiczna vs. światopogląd mieszczański. Sztuka romańska we Francji, gotyk i jego odmiany. Giganci literatury włoskiej i europejskiej: Dante, Petrarka i Boccaccio. Specyfika francuskiego i włoskiego renesansu, architektura i malarstwo we Francji i Włoszech doby renesansu. Wpływ francuskich wojen religijnych. Klasycyzm w kontekście monarchii absolutnej, racjonalizm Kartezjusza. Kultura i sztuka w Wersalu, Rewolucja i system republikański, epoka napoleońska – instytucjonalny , naukowy i kulturalny rozwój Francji, restauracja i II Cesarstwo, rozwój Paryża, postęp techniczny; francuska ekspansja kolonialna i jej wpływ na zainteresowania kulturami egzotycznymi, wojna francusko-pruska i III Republika. Proces jednoczenia Włoch i jego wpływ na życie intelektualne Italii. Rozwój sztuk pięknych, malarstwo. I Wojna Światowa, ruch socjalistyczny, szalone lata 20-30, faszyzm, II Wojna Światowa, dekolonizacja, V Republika francuska, Maj 68, Francja i Włochy współczesne.

Literatura:

Kowalski Jacek, Loba Anna i Mirosław, Prokop Jan, Dzieje Kultury Francuskiej, Warszawa 2005, PWN oraz bibliografia szczegółowa podawana sukcesywnie z zajęć na zajęcia

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy student zna:

- podstawową terminologię z zakresu literaturoznawstwa i kulturoznawstwa w odniesieniu do kultury francuskiej

- zna podstawową terminologię z zakresu historii sztuki w odniesieniu do kultury francuskiej

- zna najważniejszych twórców kultury europejskiej

- zna francuskich autorów filozoficznych oraz ich idee

W zakresie umiejętności student:

- ma uporządkowaną wiedzę na temat kultury francuskiej

- ma podstawową wiedzę na temat współczesnego życia kulturalnego w Polsce oraz we Francji

W zakresie kompetencji społecznych student:

- ma świadomość dynamicznego rozwoju kultury i pojawiania się nowych metod i paradygmatów badawczych

- ma świadomość znaczenia dziedzictwa antyku w kulturze Europy

- rozumie wagę zachowania bogactwa, integralności oraz świadomości dziedzictwa kulturowego Europy, w tym tradycji francuskiej

- aktywnie śledzi wydarzenia kulturalne we Francji

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian pisemny obejmujący treści omawiane w czasie wykładów i lektur.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Abramowicz
Prowadzący grup: Maciej Abramowicz, Ivan Dimitrijević
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.