Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język nahuatl z elementami językoznawstwa i kulturoznawstwa – poziom podstawowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-CS1-1-NAH1-sl Kod Erasmus / ISCED: 09.8 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Język nahuatl z elementami językoznawstwa i kulturoznawstwa – poziom podstawowy
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty dla I roku Kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska (2019/20)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Konieczna dobra (przynajmniej bierna) znajomość języka angielskiego, mile widziana znajomość hiszpańskiego

Skrócony opis:

Kurs obejmuje systematyczną naukę dawnego języka nahuatl (azteckiego), jednego z najważniejszych języków Nowego Świata. Powstał w nim największy na kontynencie amerykańskim korpus tekstów pisanych w okresie XVI-XVIII wieku, a liczne warianty tego języka pozostają w użyciu do dziś. W trakcie zajęć uczestnicy poznają podstawy gramatyki i słownictwa umożliwiające tłumaczenie tekstów źródłowych z okresu kolonialnego. Teksty oryginalne – relacje historyczne, dokumentacja związana z różnymi aspektami życia oraz literatura indiańska – będą wprowadzane (najpierw w formie zaadaptowanej, później w wersji oryginalnej) już od pierwszego semestru nauki.

Pełny opis:

Kurs obejmuje systematyczną naukę dawnego języka Nahuatl (azteckiego) ze szczególnym naciskiem na tłumaczenie XVI- i XVII-wiecznych tekstów źródłowych. W języku tym powstał największy na terenie obu Ameryk korpus źródeł rdzennych dokumentujących spotkanie świata indiańskiego z kulturą europejską oraz następujący po konkwiście okres kolonialny. Jako lingua franca prekolumbijskiej Mezoameryki i język imperium azteckiego stanowi on również klucz do poznania bogactwa kultur przedhiszpańskich. Mimo trwającej wiele stuleci hispanizacji Meksyku nahuatl pozostaje w użyciu po dziś dzień w wielu dialektach, które przetrwały w licznych tradycyjnych społecznościach na terenie kraju.

Celem zajęć jest zdobycie podstawowych umiejętności w zakresie samodzielnej lektury wczesnokolonialnych przekazów i dokumentów umożliwiających poznanie kultury Indian Nahua oraz złożonej rzeczywistości Nowej Hiszpanii. Uczestnicy poznają podstawy gramatyki i słownictwa umożliwiające tłumaczenie tekstów źródłowych z okresu kolonialnego. Teksty oryginalne – relacje historyczne, dokumentacja związana z różnymi aspektami życia oraz literatura indiańska – będą wprowadzane (najpierw w formie zaadaptowanej, później w wersji oryginalnej) już od pierwszego semestru nauki.

Literatura:

Słowniki:

 Frances Karttunen An Analytical Dictionary of Nahuatl, Norman: University of Oklahoma Press 1983.

 Alonso de Molina Vocabulario en lengua castellana y mexicana, y mexicana y castellana, México: Antonio de Spinosa 1571.

Opracowania:

 Arthur J.O. Anderson, Grammatical examples, exercises, & review for use with Rules of the Aztec language, Salt Lake City: University of Utah Press 1973.

 J. Richard Andrews, Introduction to classical Nahuatl, Austin: University of Texas Press, 1975 lub 2005.

 R. Joe Campbell, Frances Karttunen, Foundation course in Nahuatl grammar, Austin: Institute of Latin American Studies, The University of Texas Press, 1989.

 Michel Launey, Introduction à la langue et à la littérature aztèques, Paris: L'Harmattan, 1979-1980.

 James Lockhart, Nahuatl as Written: Lessons in Older Written Nahuatl, with Copious Examples and Texts, Stanford: Stanford Univ. Press, 2001.

 Miguel León Portilla, Historia de la literatura mexicana. Periodo prehispánico, México: Alhambra Mexicana, 1989.

 Justyna Olko, John Sullivan, Empire, Colony, and Globalization.
A Brief History of the Nahuatl Language, “Colloquia Humanistica” 2 (2013): 181-216.

 Justyna Olko, John Sullivan, Jan Szemiński, Dialogue with Europe, Dialogue with the Past. Colonial Nahua and Quechua Elites in Their Own Words, University Press of Colorado i Utah State University Press, Louisville 2018

Efekty uczenia się:

Student w zakresie wiedzy:

- posiada podstawową znajomość dawnego języka nahuatl (konwencje pisowni, fonologia, gramatyka i podstawy słownictwa), która może być następnie pogłębiana w trakcie zajęć na poziomie średnio zaawansowanym i zaawansowanym;

- zna podstawowe pojęcia językoznawcze z zakresu fonetyki i fonologii, morfologii i składni;

- posiada podstawową wiedzę o rodzajach oraz specyfice przedmiotowej i metodologicznej dyscypliny związanej z kulturą nahua i kulturą kolonialnej Mezoameryki;

- posiada podstawową wiedzę na temat kolonialnego piśmiennictwa w języku nahuatl (gatunki, konwencje, tematyka);

- zna zagadnienia związane z przekazem międzykulturowym i zmianami zachodzącymi w języku pod wpływem intensywnego kontaktu z innym językiem na przykładzie nahuatl i hiszpańskiego;

- ma świadomość znaczenia kompleksowej natury języka w badaniach filologicznych i kulturoznawczych;

w zakresie umiejętności:

- potrafi tłumaczyć proste lub adaptowane teksty źródłowe z języka nahuatl na język polski;

- posiada podstawowe umiejętności w zakresie analizy oryginalnych tekstów;

- potrafi uczestniczyć w dyskusji na tematy kulturo- i językoznawcze, w tym przedstawiać logiczną argumentację i wyciągać krytyczne wnioski;

- potrafi zastosować poznane pojęcia z zakresu nauki o języku do analizy wypowiedzi w języku nahuatl;

w zakresie kompetencji społecznych:

- posiada świadomość znaczenia kompleksowej natury języka w badaniach filologicznych i kulturoznawczych;

- rozumie potrzebę i zasady pracy zespołowej w grupie interdyscyplinarnej;

- zna i rozumie podstawowe wyzwania związane z badaniem kultury i relacji międzycywilizacyjnych;

- rozumie wagę zachowania bogactwa, integralności oraz świadomości dziedzictwa kulturowego.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega umiejętność tłumaczenia weryfikowana podczas formalnego egzaminu (tłumaczenie zdań zawierających określone konstrukcje gramatyczne). Podczas tłumaczenia tekstu oryginalnego studenci korzystają ze słowników (XVI-wiecznego Diccionario de la lengua nahuatl Alonso de Moliny oraz współczesnego An Analytical Dictionary of Nahuatl Frances Karttunen). Dopuszcza się 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Granicka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.