Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka nowogreckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-FN-1-GJNG Kod Erasmus / ISCED: 09.3 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka nowogreckiego
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty obowiazkowe dla I roku Filologii Nowogreckiej
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Gramatyka opisowa języka nowogreckiego ma za zadanie zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi gramatyki współczesnego języka nowogreckiego (kini neoeliniki), odpowiadającymi za znajomość reguł gramatycznych na poziomie biegłości językowej B1.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

- miejsce filologii w systemie nauk oraz jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej

- niektóre starożytne rdzenie greckie w terminologii naukowej

Umiejętności: absolwent potrafi

- tworzyć typowe prace pisemne (semestralna, roczna, dyplomowa) także z wykorzystaniem literatury przedmiotu i różnych źródeł

- zastosować podstawowe formy gramatyczne i konstrukcje składniowe języka nowogreckiego w mowie i piśmie

- dokonać analizy porównawczej wybranych zjawisk gramatycznych języka nowogreckiego i polskiego

- dostrzegać cechy greckiego języka uczonego (katarewusy).

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

- uświadomienia sobie ograniczonego zakresu własnej wiedzy i umiejętności

Metody i kryteria oceniania:

-aktywne uczestnictwo w zajęciach

-odpowiedź ustna dotycząca tematyki zajęć

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Kuczara
Prowadzący grup: Konrad Kuczara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.