Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Translatorium I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-FN-L2-TRANS1 Kod Erasmus / ISCED: 09.4 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Translatorium I
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku Filologii Nowogreckiej W "AL" UW - s. pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia dla studentów II roku Filologii Nowogreckiej.

Skrócony opis:

Praktyczne ćwiczenia translatorskie z wykorzystaniem tekstów różnego rodzaju. Podstawy teorii przekładu i analiza przekładów z języka greckiego oraz strategii translatorskich. Weryfikacja i redakcja tekstu.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone podstawowym zagadnieniom z zakresu translatoryki i przekładu z języka greckiego na polski.

Wstępne omówienie charakteru pracy tłumacza.

Analiza istniejących przekładów. Zarys teorii translatoryki i zastosowanie jej w praktyce: w redakcji oraz samodzielnych próbach tłumaczenia.

Studenci będą pracować na tekstach różnego rodzaju i o zróżnicowanej tematyce: np. literatura (proza, poezja, dramat, komiks), reklama, artykuł, strona internetowa, instrukcja, tekst urzędowy. Na tych przykładach omówiony zostanie zarys problematyki translatorskiej, np.: kontekst, rejestr i styl, intertekstualność, kalki, decyzje tłumacza i ich koszty, błędy tłumaczeniowe. Poruszone zostaną kwestie charakterystyczne dla pary językowej grecki-polski np.: transkrypcja, spolszczanie nazw, diglosja, struktura gramatyczna i leksykalna tekstu, nawiązania kulturowe, słowniki i źródła.

Literatura:

Materiały przygotowane przez prowadzącą.

Hejwowski, K., Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa 2004

Barańczak, St., Ocalone w tłumaczeniu, Poznań 1992 (wybór)

Efekty uczenia się:

Student/ studentka:

WIEDZA

- pozna podstawowe problemy pracy tłumacza tekstów literackich/ nieliterackich,

- pozna podstawy teorii przekładu,

- będzie świadom, że tłumaczenie jest procesem komunikacji międzyjęzykowej i międzykulturowej,

- będzie rozumiał kwestie dotyczące ochrony własności intelektualnej,

- pozna sytuację na rynku pracy tłumaczeń w Polsce.

UMIEJĘTNOŚCI:

- będzie w stanie tłumaczyć z języka greckiego na polski krótkie teksty literackie i nieartystyczne,

- będzie potrafił dokonać weryfikacji pod kątem merytorycznym i językowym przełożonego teksu,

- będzie w stanie korzystać ze źródeł, materiałów, słowników w formie tradycyjnej i elektronicznej, tak aby dokonać weryfikacji lub tłumaczenia,

- będzie w stanie dobrać strategię tłumaczeniową odpowiednią do projektowanego odbiorcy i charakteru tekstu,

- będzie potrafił skorzystać z odpowiedniej literatury przedmiotu w razie wątpliwości w przyszłej praktyce tłumaczeniowej.

Efekty odpowiadają następującym punktom tabeli efektów kierunkowych: K_W03, K_W07, K_W12,

K_U01, K_U07, K_U08, K_U09, K_U11, K_U12, K_U14

K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, K_K06.

Metody i kryteria oceniania:

Praca pisemna wykonana w domu: samodzielna redakcja i tłumaczenie tekstu.

Aktywność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Kuczara
Prowadzący grup: Katarzyna Rowińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Translatorium, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Tetla
Prowadzący grup: Filip Tetla
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Translatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.