Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia z gramatyki opisowej języka nowogreckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-FN-L2-WZGJN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia z gramatyki opisowej języka nowogreckiego
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku Filologii Nowogreckiej W "AL" UW - s. pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Gramatyka opisowa języka greckiego (1) ma za zadanie poszerzenie znajomości zagadnień gramatyki i stylistyki języka nowogreckiego, odpowiadających poziomowi biegłości językowej co najmniej B1.

Pełny opis:

Zadaniem zajęć z gramatyki opisowej jest poszerzenie znajomości zagadnień gramatyki i składni języka nowogreckiego, odpowiadających poziomowi biegłości językowej co najmniej B1 poprzez przedstawienie opisu systemu gramatycznego języka greckiego na wszystkich jego płaszczyznach.

Wprowadzane są elementy języka uczonego – katarewusy oraz przykłady dialektów, wprowadza się także podstawowe elementy gramatyczne i stylistyczne różnicujące styl wypowiedzi (pisanej i ustnej). Zajęcia prowadzą wykładowca polski i lektor native-speaker.

Literatura:

Materiały przygotowane przez prowadzących,

- M. Triandafillidis, „Mała gramatyka nowogrecka”,

- Γ. Μπαμπινιώτης, «Γραμματική της νέας ελληνικής»

- Α. Τζαρτζάνος, «Γραμματική της νέας ελληνικής γλώσσης (της απλής καθαρευούσης»

- b.a., «Συντακτικό της νέας ελληνικής» (εκδ. ΟΕΔΒ)

- Φ. Στάμου, Η. Σιγαλός, «Συντακτικό Νεοελληνικής Γλώσσας. Θεωρία και Ασκήσεις»

- Materiały pochodzące z greckich podręczników nauczania języka nowogreckiego, będących w posiadaniu biblioteki Pracowni Studiów Helleńskich

Efekty uczenia się:

Student/-ka potrafi m. in.:

WIEDZA

- rozpoznawać formy gramatyczne wszystkich części mowy w zakresie średniozaawansowanym (lub korzystać ze słownika w celu odnalezienia poszukiwanego hasła – formy podstawowej dla złożonych form gramatycznych),

- nazywać i analizować zjawiska składniowe, np. rozpoznawać znaczenie i funkcję aspektu czasownika, także w rozbudowanych / różnorakich stylistycznie wypowiedziach

- rozpoznawać różne style wypowiedzi na postawie wykorzystanych w nich form gramatycznych,

- rozpoznawać zdania podrzędnie złożone różnych typów, podstawowe okresy warunkowe itp.,

- rozpoznawać w zakresie podstawowym słowa należące do jednej rodziny poprzez wyodrębnienie rdzenia.

UMIEJĘTNOŚCI:

- tworzyć poprawne formy gramatyczne wszystkich części mowy w zakresie średniozaawansowanym,

- tworzyć wypowiedzi, zawierające poprawne zdania podrzędnie złożone, okresy warunkowe itp.,

- stosować poprawnie stronę czynną i bierną czasownika,

- stosować w praktyce reguły używania rodzajników,

- używać poprawnie zaimków, zwł. dzierżawczych i osobowych, w zdaniu,

- korzystać z trybu modalnego w zróżnicowanych celach znaczeniowych i stylistycznych,

- stosować poprawnie aspekt czasownika w rozbudowanych wypowiedziach.

Metody i kryteria oceniania:

Efekty uczestnictwa w zajęciach oraz ocena z testu zaliczeniowego na koniec semestru letniego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Konrad Kuczara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.