Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lektura tekstu artystycznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-KON1-AL Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Lektura tekstu artystycznego
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 12.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien potrafić czytać teksty literackie oraz naukowe na poziomie pozwalającym na ich rozumienie, robienie notatek i wyciąganie wniosków. Zajęcia wymagają bardzo dużo pracy własnej i systematycznej lektury tekstów literackich. Student powinien przestrzegać zasad dyskusji akademickiej.

Oczekiwane jest rzetelne przygotowanie do każdych zajęć. Przygotowanie zajęć polega na:

- Przeczytaniu wszystkich zadanych lektur w całości;

- Sporządzeniu notatek i podkreśleniu w tekście fragmentów, które są szczególnie intrygujące, oraz tych, które odnoszą się do postawionych przez wykładowcę w poleceniach pytań.

- Powtórzeniu notatek z lektur przed zajęciami tak, aby szybko i trafnie móc korzystać ze swojego przygotowania podczas dyskusji

- Przyniesieniu na zajęcia tekstów lektur wraz z adnotacjami i notatkami.


Skrócony opis:

Analiza wybranych tekstów artystycznych, tzn. zarówno dzieł filmowych, plastycznych, spektakli teatralnych jak i arcydzieł różnych literatur narodowych.

Pełny opis:

Pogłębiona, wszechstronna lektura wybranych tekstów artystycznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na formę artystyczną tekstu, relacje intertekstualne, oraz różne metody lektury tekstu artystycznego. LTA nie jest kursem przeglądowym historii literatury powszechnej ani kursem na temat kanonu czy arcydzieł literatury światowej, ale cyklem seminariów poświęconych interpretacjom wielkich dzieł zarówno w skali makro (powieść, gatunek literacki, film, etc.) oraz mikro (jeden sonet, jedna oda, jedna scena w dramacie, lub filmie, etc.). Kurs jest zaprojektowany dla studentów kierunku „Artes Liberales” i nie ma charakteru wyłącznie filologicznego (a zwłaszcza polonistycznego).

Zajęcia są współprowadzone przez wybitnych badaczy zajmujących się literaturami różnych krajów.

Literatura:

Wykaz utworów, które będą przedmiotem zajęć zostanie przedstawiony we wrześniu. Teksty lektur będą dostępne w formie „Antologii Lektur LTA” w formie wydruku.

Efekty uczenia się:

wiedza:

K_W03 zna terminologię z zakresu literaturoznawstwa, historii sztuki, teatru, filmu

K_W07 zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji wytworów kultury w powiązaniu z tradycją

K_W13 zna podstawowe metody interpretacji tekstu literackiego i filozoficznego oraz tekstualnego źródła historycznego

umiejętności:

K_U01 potrafi selekcjonować oraz interpretować informacje pochodzące z różnych źródeł tekstowych, ikonograficznych, elektronicznych

K_U02 potrafi dokonywać analizy tekstów artystycznych, filozoficznych i socjologicznych za pomocą odpowiednich narzędzi badawczych oraz prezentować wyniki swych prac

K_U03 potrafi dokonywać analizy dzieła sztuk wizualnych i multimedialnych w kontekście estetycznym i społecznym

kompetencje społeczne:

K_K02 rozumie zasady, reguły oraz konieczność pracy zespołowej

K_K05 potrafi właściwie dokonać analizy środków służących do realizacji podjętych zadań

K_K08 rozumie znaczenie bogactwa i dziedzictwa kulturowego Europy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 90 godzin, 92 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Abramowicz, Przemysław Kordos
Prowadzący grup: Maciej Abramowicz, Jerzy Axer, Milena Chilińska, Małgorzata Grzegorzewska, Ewa Janion, Michał Janocha, Maria Kalinowska, Przemysław Kordos, Konrad Kuczara, Piotr Kulas, Agnieszka Kuniczuk-Trzcinowicz, Julia Lewandowska, Dorota Łagodzka, Ewa Majewska, Anna Mędrzecka, Jan Miernowski, Michał Mizera, Karolina Mroziewicz, Emilia Olechnowicz, Michał Oleszczyk, Hanna Paulouskaya, Maria Poprzęcka, Stanisław Rabiej, Stefano Redaelli, Krzysztof Skonieczny, Paweł Stępień, Robert Sucharski, Sebastian Szymański, Marek Troszyński, Kamil Wielecki, Paweł Wojtas, Małgorzata Wojtyniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Literatura:

Teksty lektur będą dostępne w formie „Antologii Lektur LTA” w formie wydruku, który studenci będą mogli odebrać w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć.

Uwagi:

Zajęcia LTA stosują zasadę zerowej tolerancji wobec plagiatu. Wszelkie prace muszą być stworzone w całości przez studenta, który podpisuje się jako ich autor i muszą być stworzone wyłącznie na potrzeby zajęć LTA (tzn. nie mogą być nawet w części zapożyczeniem z innych prac pisanych przez studenta na potrzeby innych zajęć). Każdy plagiat, nawet bardzo ograniczonej części pracy i nawet w formie parafrazy cudzych myśli, będzie równoznaczny z oceną niedostateczną za całość pracy (0%).

Znajomość zasad pełnego cytowania źródeł jest całkowitą odpowiedzialnością każdego studenta. Innym słowy tłumaczenie się nieznajomością zasad pełnego cytowania źródeł nie będzie uznane za usprawiedliwienie plagiatu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.