Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Czas i tradycja w chrześcijaństwie (prawosławie, katolicyzm, anglikanizm, luteranizm)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-KON265-AL-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Czas i tradycja w chrześcijaństwie (prawosławie, katolicyzm, anglikanizm, luteranizm)
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie wystawiane przez Kolegium Artes Liberales
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Potrzebna jest ogólna wiedza humanistyczna, podstawowe wiadomości dotyczące Kościoła prawosławnego, katolickiego, ewangelickiego oraz anglikańskiego, niezbędna jest podstawowa znajomość historii chrześcijaństwa

Skrócony opis:

Zajęcia są wstępem do poznania chrześcijańskich tradycji. Według nauki chrześcijańskiej Kościół został założony przez Chrystusa żyjącego i działającego na Ziemi w konkretnym czasie. Rok kościelny to czas obchodzony w Kościele w postaci świąt, których centralnym punktem jest Pascha – misterium paschalne: śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Oprócz cyklu rocznego na zajęciach omówione zostaną tradycje liturgiczne cyklu dobowego oraz tygodniowego, którego centralnym dniem jest niedziela, zwana na Wschodzie Małą Paschą. Na zajęciach studenci poznają tradycje roku liturgicznego w czterech chrześcijańskich tradycjach: prawosławnej, katolickiej, anglikańskiej oraz ewangelickiej. Pomocą w rozważaniach będzie wybrana literatura przedmiotu, filmy, zdjęcia różnych celebracji liturgicznych w ciągu roku.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z chrześcijańskimi tradycjami w kontekście roku liturgicznego. Omówiony będzie cykl dobowy, tygodniowy i roczny.

Studenci zapoznają się z elementami tradycji i obrzędowości Kościoła prawosławnego, katolickiego, anglikańskiego oraz ewangelickiego. Wspomniane będą także tradycje liturgiczne wybranych Kościołów orientalnych. Zaprezentowane zostaną również najważniejsze wydarzenia historyczne oraz podstawy teologiczne, które doprowadziły do uformowania się tradycji dzisiejszego roku kościelnego. Omówione zostaną różnice między tradycją wschodnią (bizantyńską) oraz zachodnią (łacińską i reformacyjną). Jeśli chodzi o cykl dobowy i tygodniowy to oprócz takich nabożeństw, jak nieszpory czy jutrznia omówione będzie także główne nabożeństwo chrześcijańskie, jakim jest Eucharystia (Święta Liturgia, Masza Święta, Wieczerza Pańska). Pokazane będą różnice w pojmowaniu Eucharystii w prawosławiu, katolicyzmie oraz protestantyzmie (różnice w rozumieniu teologicznym oraz celebracji).

Chrześcijański rok liturgiczny zostanie omówiony poczynając od września, kończąc na świętach celebrowanych w sierpniu. Centralny punkt tematyczny stanowić będzie Wielki Tydzień wraz ze Świętami Zmartwychwstania Pańskiego.

Ponadto omówione zostaną:

-Adwent i Wielki Post w Kościele zachodnim (rzymskokatolickim i protestanckim)

-Post Filipowy, Wielki Post, Post Piotrowy oraz Post przed Zaśnięciem NMP w Kościele wschodnim (prawosławnym, grekokatolickim oraz staroobrzędowym)

-,Dodekaorton” (12 głównych świąt w Kościele wschodnim)

-,,Półrocze Pana” i ,,Półrocze Kościoła” (podział roku w Kościele ewangelickim)

-Święta Maryjne i ich pojmowanie w Kościele Katolickim, prawosławnym i ewangelickim

-Święta Apostołów i Świętych np. Święto Wszystkich Świętych (Pamiątka Świętych Pańskich) w Kościele prawosławnym, katolickim i protestanckim

Zajęcia mają charakter konwersatorium. Każdy z uczestników zobowiązany jest przygotować się do zajęć następnych. Formą przygotowania jest zapoznanie się z literaturą przedmiotu. Przy zaliczeniu zajęć będą brane pod uwagę następujące elementy: odpowiedź ustna na ocenę, dotycząca omawianych podczas zajęć zagadnień, obecność (możliwe 2 nieobecności w ciągu semestru) i aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Metody i kryteria oceniania:

- ewentualna ocena referatu przygotowanego i wygłoszonego przez studenta

-aktywne uczestnictwo w zajęciach

-odpowiedź ustna dotycząca tematyki zajęć

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.